Fobie z lidí

Sociální fobie se vyskytuje u lidí všech věkových kategorií a společenských tříd. Často vzniká v období puberty, kdy se lidé nejvíce potýkají se svou stydlivostí, strachem z oslovení člověkem druhého pohlaví, z první schůzky apod.

Co je sociální fobie

Sociální fobie je nepřiměřený až chorobný strach z přítomnosti ostatních lidí. Může se týkat specifických situací nebo veškerých kontaktů s jinými lidmi. Postižení se obávají mluvit na veřejnosti, mají strach ze zvídavých a upřených pohledů. Mohou se bát chůze po frekventovaných chodnících, z nákupů v plných obchodech, z používání veřejných záchodků, z telefonování apod. V těchto případech sociální fobie omezuje celkovou kvalitu života. Tím, že se postižení vyhýbají kontaktu s lidmi, dochází také k problémům v mezilidských vztazích. Strach z lidí může vést až k úplné sociální izolaci.

Projevy sociální fobie

Strach se projevuje tělesnými příznaky jako např. červenání, pocit sucha v ústech, návaly horka, pocení, bušení srdce, někdy také nucení na zvracení nebo průjem.

Kdo může být zasažen

Sociální fobie se vyskytuje u lidí všech věkových kategorií a společenských tříd. Často vzniká v období puberty, kdy se lidé nejvíce potýkají se svou stydlivostí, strachem z oslovení člověkem druhého pohlaví, z první schůzky apod. Lidé se sociální fobií jsou nejisté a do sebe uzavřené osobnosti s komplexem méněcennosti. Velmi těžko snášejí kritiku.

Léčení sociální fobie

V dnešní době trpí touto nemocí stále více lidí. Podle odborníků je to až deset procent lidí. Ne všichni však vyžadují lékařskou péči. Sociální fobie je léčena behaviorální psychoterapií ve skupinách. Součástí terapie je nácvik sociálních dovedností (oční kontakt, dovednost vést rozhovor, přijímat kritiku, asertivita). Léčený se postupně vystavuje situacím, kterým se původně vyhýbal. Důležitá je nejen pomoc lékaře, ale také podpora rodiny a přátel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22429 (zdravotnimagazin.cz#7061)


Diskuze a zkušenosti

Kocour Mikeš | 27.02.2013 16:31
Re: Fobie z lidí Tak tuhle fobii mám a není to žádný med...


Přidat komentář