Hipoterapie

Jízdu na koni lze doporučit všem bez rozdílu věku, ale hipoterapie je určena pro určité skupiny lidí a dětí, kterou předepisuje a vede speciální terapeut. Práci s koněm využívají různé psychoterapeutické školy.

Příznivé účinky na zdraví

Kontakt člověka a koně a jeho přiznivé účinky na zdraví člověka jsou známy již dlouho. Nejde jen o jízdu v koňském sedle, ale i o poznávání světa zvířata a vzájemný kontakt. Hipoterapie je léčebná metoda, která využívá celkového působení koně na pacienta.

Kdo může jízdu absolvovat

Jízdu na koni lze doporučit všem bez rozdílu věku, ale hipoterapie je určena pro určité skupiny lidí a dětí, kterou předepisuje a vede speciální terapeut. Práci s koněm využívají různé psychoterapeutické školy. Kontakt s koněm pomáhá nejen lidem s tělesným postižením, ale také pacientům s poruchami chování nebo s neurotickými obtížemi. Úspěšně je využívána u lidí s logopedickými vadami, hyperaktivitou či poruchami učení. Na tyto skupiny klientů má jízda na koni významný psychologický dopad. Nezanedbatelná je rovněž při léčbě vadného držení těla (např. skoliózy) a pro závislé (alkoholiky, narkomany, sexuální devianty).

Zvířecí spolupráce

Hipoterapie je zaměřena na využití co možná nejvyššího množství smyslových podnětůSmyslové podněty předávají podněty do centrální nervové soustavy. Rytmický pohyb na koňském hřbetu působí zvláště na koordinaci pohybů a celého organismu, ovlivňuje psychiku a může znamenat návrat k uzdravení. Hipoterapie působí pozitivně na sebevědomí, uvědomění si sebe samotného. Odbourává nedůvěru a úzkost, napomáhá komunikaci a současně tlumí agresivitu a hyperaktivitu. Do terapie se zařazuje i práce ve stáji a příprava koně pro ježdění (čištění a sedlání). Prostředí jízdárny přináší spoustu nových podnětů a impulzů. Buduje se citový vztah ke koním i lidem kolem nich. Hipoterapie je doporučována obvykle po 20 minutách 2x týdně, přicházejících z kontaktu mezi pacientem a koněm (terapeutem).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22358 (zdravotnimagazin.cz#6912)


Přidat komentář