Homeopatie - Mnichovice

Homeopatie patří mezi alternativní způsoby léčby. A ty jak známo často zabírají tam, kde klasická léčba prostě selhala. Proč tomu tak je? Zřejmě je to tím, že příroda léčí především podstatu nemoci, tedy její příčinu.

Alternativní medicína

Je jakýmsi protikladem klasické medicíny. Má velmi široký záběr, a přestože v dnešní moderní době je klasická medicína opravdu na vysoké úrovni, tak se k ní obrací stále více lidí. Nejčastěji se klade otázka, zda může alternativní léčba vůbec pomoci, zda může být opravdu účinná. Odpovědi na tyto otázky se různí. Alternativních způsobů léčby je totiž celá řada a záleží, co vlastně pacient vyzkouší. Pravdou je, že některé způsoby alternativní léčby jsou vysoce účinné, jiné účinkují jen z části, další jsou účinné za určitých podmínek, pak jsou neúčinné způsoby a samozřejmě existují také způsoby nebezpečné, některé dokonce život ohrožující.

Lidé, kteří alternativní medicínu praktikují, mohou být vysoce vzdělaní lidé, stejně jako naprostí šarlatáni. Naštěstí dnes převažují ve velké míře poctiví lidé, kteří se maximálně snaží pomoci těm, jež to potřebují. Přesto je nutné se o vybrané metodě alternativní medicíny a člověku, jež ji praktikuje, dozvědět co nejvíce. Mít dostatek informací je základem každé léčby. Dalším pravidlem, které platí je, že pokud je člověk opravdu nemocný a rozhodne se pro některý z alternativních způsobů léčby, měl by informovat svého ošetřujícího lékaře. Dnes se nemusíte obávat, že by byl lékař nepříjemný, jen skrz vaši volbu. Většina klasických lékařů naopak vyzkoušené terapie alternativní medicíny vítá a někdy i doporučuje.

Proč přichází nemoc?

Nemoc nepřichází náhodně, ale jako následek nějaké chyby v našem způsobu života. Nemoc je vlastně oznámení těla, že není v dobrém stavu. Léčíme-li tedy jen právě viditelné symptomy, tak vlastně neléčíme nic. Jen jakoby odstraňujeme nepříjemný stav. Léčba by měla probíhat ne na povrchu, ale tam, kde samotná nemoc vznikla. Vyléčíme-li podstatu nemoci, pak máme vyhráno.

Homeopatická léčba

A právě homeopatická léčba se zabývá léčbou podstaty problému, podstaty nemoci. Léčí tedy důvod, pro který člověk onemocněl. A v tom tkví její úspěch. Klasická homeopatická léčba tedy patří mezi holistické způsoby léčení. Homeopatie vychází z přesvědčení, že na žádnou nemoc neexistuje určitý lék, ale existuje lék pro pacienta trpícího nemocí. Lék se tak vybírá podle momentálního stavu pacienta a podle všech duševních a fyzických příznaků každého jednotlivého člověka v daný okamžik.

Homeopatie a traumata

Homeopatie vychází z předpokladu, že nemoc vzniká na základě špatných prožitků. A to nejen v danou chvíli, ale i mnohem dříve. Znamená to, že pokud jste zažili v dětství nějaké trauma, pak v dospělosti můžete jeho zásluhou onemocnět. A nejen to, onemocnět můžete i stresem ze zaměstnání, vzteku, potlačování emocí a dalších situací, které v životě zažíváte. Po vyšetření tak dostane pacient homeopatické léky, které napodobují vnitřní zranění a upomínají tělo, jak je má odblokovat a vyřešit, takže trauma začnou zmizet sama přirozenou cestou. Tím, že se zbavíme vnitřních zranění, odezní vnější příznaky, tedy nemoc.

Lymfatická masáž přes plosky chodidel

Je součástí reflexní terapie, která pochází z čínské masáže, při níž lze na poměrně malé ploše obsáhnout prakticky celé tělo. Na chodidlech se nachází více než 7200 nervových zakončení všech orgánů. Dá se tedy říci, že plosky nohou představují virtuální mapu lidského těla. Je to taková brána k diagnostice a působení na jednotlivé orgány. Terapeut pracuje na lymfatickém systému nacházejícím se na chodidle, jeho plosce a nártech. Tak stimuluje, zprůchodňuje a čistí lymfatický systém. Jde se o velice citlivou metodu, která upravuje rovnováhu v hormonálním systému a také rovnováhu množství tekutin v jednotlivých částech těla. Současně uklidňuje emoce, odstraňuje stres, upravuje činnost srdce, ledvin i střev. Pomáhá odstranit záněty a obnovit zesláblou imunitu. Stejně tak i čistí celý organizmus od toxinů. Lymfatická masáž přes plosky chodidel příznivě ovlivňuje celou řadu nemocí, na jejichž vzniku se významně podílí stres a uspěchaný způsob života.

Masáž LOMI-LOMI

První co každého napadne je proč takový název. Pro masáž Lomi Lomi neexistuje doslovný překlad. Volně přeloženo, znamená lomi lomi milující či laskavé ruce. Masáž pochází z Havajských ostrovů a je brána jako relaxační a terapeutická terapie, která vychází z velice jemných a plynulých technik. Pro masáž Lomi Lomi je typické používání předloktí, rukou, lokte s využitím váhy celého těla. Samotná masáž má přinést celkovou relaxaci, uvolnění, celkové psychické zklidnění, odstranění bolesti a svalového napětí i s tím spojené únavy. Mimoto pomáhá masáž aktivovat imunitní systém a zvyšuje možnosti volného pohybu celého těla.

Tanec v rytmech

Jde vlastně o celostní strukturované učení, které v 70. letech vytvořila Američanka Gabrielle Roth. Tanec v rytmech je tancem 5 rytmů, které dokáží naprosto specificky působit na každého člověka. Tento tanec nemá žádné kroky. Vychází z každého, kdo se rozhodl ho vyzkoušet. Jeho obrovským kladem je, že dokáže odplavit problémy, starosti i bolesti a posílit duchovní i imunitní síly člověka. 5rytmů je spojení rytmů, které vytváří určitý celek, jinak vlnu. Nazývají se plynutí, staccato, chaos, lyrika a klid. Právě pomocí těchto rytmů, nebo také vlny, se úvodní pomalý a jemnější pohyb zrychluje a po dosažení nejvyšší intenzity zase postupně zmírňuje a zpomaluje. Každý, kdo začne tanec 5 rytmů tančit, vytváří vlastní pohyb, který vychází z něho samotného a který má intenzitu výše popsané vlny. Čím hlouběji se tanečník poddá rytmům, tím více zažívá uvolnění a nové prožitky.

Pro koho je tanec 5 rytmů vhodný?

Pro každého, kdo cítí fyzickou i psychickou únavu a potřebuje načerpat síly. Tanec 5 rytmů je výborný také u dětí, lidí s tělesným i mentálním postižením a u lidí, kteří se léčí z různých závislostí.

Účinnost homeopatie

Ačkoli to nezní příliš přesvědčivě, tak homeopatie je opravdu účinná. Dokazuje to úspěšná léčba dětí, které jsou velmi přirozené. Pak úspěšnost dokazuje i užití homeopatie u zvířat. Vyzkoušet homeopatii můžete sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23086 (zdravotnimagazin.cz#10254)


Přidat komentář