Jak léčit šilhavost

Při různých vadách těchto svalů je jejich funkce porušena a dochází k odchylování pohledu směrem dovnitř nebo ven. Příčinou je, že obrazy, které přicházejí do obou očí, se ještě nesdružují do jednoho obrazu.

Vady svalů

Pohyblivost oka umožňuje šest svalů uložených v očnici. Při různých vadách těchto svalů je jejich funkce porušena a dochází k odchylování pohledu směrem dovnitř nebo ven. Tak vzniká šilhání. Může být občasné nebo trvalé, jednostranné nebo oboustranné.

Šilhavost - příčina

Až do 6 měsíce věku trochu šilhají všechny děti. Příčinou je, že obrazy, které přicházejí do obou očí, se ještě nesdružují do jednoho obrazu. Teprve v pěti letech jsou mozková centra natolik vyvinutá, aby se obraz mohl sjednotit a šilhání tak zmizí samo. Může se však stát, že mozek jedno oko přestane používat. Takové oko přestává být posilováno a může tak zcela ztratit svou funkci. Šilhání projevující se později, někdy až v dospělosti, je většinou vyvoláno chorobnými změnami očí nebo poškozením mozku.

Šilhavost - léčba

Čím dříve se začne šilhavost léčit, tím větší je šance na uzdravení. Šilhání se léčí cíleným cvičením zraku. U jednostranného šilhání se zakryje oko zdravé, aby se slabší oko zaktivovalo. Často se upravují i brýle. Některé typy šilhavosti lze odstranit operativně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22561 (zdravotnimagazin.cz#7368)


Přidat komentář