Jak na bolest zad, bolest hlavy a další onemocnění?

Správný postoj vypadá tak, že nohy jsou rovně u sebe, kolena i kyčle jsou napjaty, ale ne prohnuty. Páteř je rovná tak, že při opírání se o zeď se budou záda dotýkat týlem, lopatkami, hýžděmi, lýtky a patami.

Bolestí zad, hlavy a jiné trápení

Málokdo věnuje pozornost svému držení těla. Přitom právě shrbená páteř může být příčinou bolestí zad, hlavy, kloubů, svalového napětí nebo i špatného krevního oběhu. Špatného držení těla se lidé dopouštějí zejména při sezení u počítače. Špatný postoj může vést k zakulacení zad nebo vyčnívání břicha, nepříznivě ovlivňuje srdce, žaludek a střeva a může bránit správnému dýchání. Špatné držení těla obvykle vede k jednostrannému přetěžování svalů a nečinnosti svalů druhých, což zatěžuje také klouby a vede k předčasné artróze.

Špatné držení těla

Po dlouhodobém špatném držení těla může dojít k deformacím páteře jako je lordóza, kyfóza či skolióza.

  • Lordóza

    Lordóza je zdravotní vada projevující se zvýšeným zakřivením bederní páteře.

  • Hrudní kyfóza

    se vyznačuje kulatými zády a vyklenutím hrudní páteře. Dochází k ní především při ochabování mezilopatkových svalů. Hrudní kyfóza může být i příčinou jiných onemocnění.

  • Skolióza

    je vychýlení páteře na jednu stranu. Charakteristická je nestejná výška ramen. Skolióza může být vrozená, může vzniknout při nestejné délce dolních končetin nebo jako následek jednostranné zátěže.

Zásady ergonomie

Správným držením těla a správnými pohybovými návyky se zabývá tzv. ergonomie. Kromě nápravy držení těla je většinou také třeba cvičení na posílení zanedbaných svalových skupin. O tomto cvičení zejména při bolestech zad se poraďte se svým lékařem.

Správný postoj

Správný postoj vypadá tak, že nohy jsou rovně u sebe, kolena i kyčle jsou napjaty, ale ne prohnuty. Páteř je rovná tak, že při opírání se o zeď se budou záda dotýkat týlem, lopatkami, hýžděmi, lýtky a patami. Tělo nesmí být křečovitě napjaté, pánev, hlava ani břicho nesmí vyčnívat dopředu. Záda by měla zůstat rovná i při naklánění, chůzi a běžných denních činnostech. Síla se tak rozloží do celé páteře a nedochází k přetěžování jejích částí.

Správné držení těla

V sedě mějte vždy zastrčené bříško, dolní končetiny široce rozkročené, pánev mírně sklopenou dopředu, vypnutou hruď a ramena stlačená mírně dozadu. Bradu tlačte lehce do hrudní jamky a dozadu. Monitor by měl být ve výšce očí. Nikde byste neměli cítit bolest nebo tlak. Nikdy nemějte shrbená záda, stlačený hrudník a břicho!

Kromě správného držení těla je u sezení důležité také střídání aktivní a relaxační fáze. Čas od času vstaňte, projděte se a protáhněte. Neméně důležitý je tvar a typ židle a dostatek pohybu během sezení. Nesnažte se ustrnout ve správné pozici a takto pracovat několik hodin! Bolesti zad se vzápětí projeví. Hrozí vám pak syndrom krční páteře. Je třeba se občas hýbat i na židli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21988 (zdravotnimagazin.cz#5874)


Přidat komentář