Koktavost - léčba koktavosti

Hypnoterapeut může postiženému pomoci tak, že se s ním vrátí do minulosti a pokusí se zjistit, jak jeho problém vznikl. V době, kdy je pacient v hypnotickém stavu může použít techniku posilování sebevědomí.

Příčiny koktavosti

Koktavost má příčin několik: emocionální šok nebo nějaký nepříjemný zážitek v dětství, opožděnou reakci mozku na to, co slyší, pomalý rozvoj koordinace pohybů jazyka, patra nebo rtů a ve vyjímečných případech i částečné ochrnutí úst nebo části obličeje. Na přesné příčině koktavosti u dětí jinak zcela zdravých se však odborníci dosud neshodli.

Od koktavosti k souvislé řeči

Koktavost se dá léčit nácvikem pomalého, uvolněného dýchání ještě před tím, než začne dotyčný mluvit.

Přístup praktického lékaře

Praktický lékař obvykle pošle koktavého pacienta k logopedovi. Ten se pokusí jeho problém odstranit pomocí různých řečových cvičení, ale i relaxacemi.

Hypnoterapie - koktavost

Hypnoterapeut může postiženému pomoci tak, že se s ním vrátí do minulosti a pokusí se zjistit, jak jeho problém vznikl. V době, kdy je pacient v hypnotickém stavu může použít techniku posilování sebevědomí. Některým pomáhá zbavit se úzkosti tím, že se jim v hypnóze předvádějí složité společenské situace a zároveň dostávají návod, jak se chovat.

Přístup rodičů k dítěti, které koktá

je neméně důležitou součásti léčby. Dodržujte těchto několik zásadních rad:
- udržujte s dítětem oční kontakt, aby vědělo, že vás zajímá, co chce říct. - nepřerušujte ho v řeči ani nepopohánějte - počítejte se zhoršením řeči v náročných situacích - sami se snažte mluvit zřetelně a pomalu - nenuťte své dítě, aby se na svou řeč úzkostlivě soustředilo - nedávejte najevo svou případnou netrpělivost - nenapovídejte dítěti slova, zvyšujete tak jeho napětí a úzkost - pomáhejte mu rozvíjet jeho záliby, pocit, že je v něčem dobré utuží jeho sebevědomí - zaveďte domácí logopedii formou hry (povídání, rytmické říkanky, písničky -nikdy však proti jeho vůli)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22604 (zdravotnimagazin.cz#7433)


Diskuze a zkušenosti

Balbutik | 03.12.2009 11:29
Balbutik-nobé občanské sdružení Založili jsme občanské sdružení s názvem Balbutik. Jeho oficiální webové stránky naleznete na stránce www.balbutik.cz a postupem času zde bude spoustu zajímavostí.Prvním lákadlem je online balbutický chat


Přidat komentář