Kožní problémy

Všeobecně se dá říci, že děti mají mnohem lepší regenerační schopnosti a že čím více stárneme, tím pomaleji se jakékoliv poškození (nejen) kůže hojí. Tyto vlastnosti organismu, mohou být dány jednak genetickými předpoklady, jednak stravou a životosprávou.

Kožní problémy

Kůže nám umožňuje cítit teplo, chlad, vlhko i bolest. Je orgánem, který naše tělo chrání a tvoří až 10 procent jeho hmotnosti.

Tři vrstvy - kůže a pokožka

  • je vrstvou, která je nejvíc na vnějším povrchu těla
  • její nejsvrchnější buňky jsou odumřelé a zpevněné keratinem (jednoduchá bílkovina)
  • keratin dává buňkám nepropustnost, čímž pokožka může tělo chránit před mikroby a prachem

Tři vrstvy - kůže a škára

  • škára se nachází pod pokožkou
  • má za úkol vyživovat kůži, dávat jí pevnost a pružnost
  • pomáhá pokožce při hojení různých zranění

Tři vrstvy - kůže a podkoží

  • podkoží je nejspodnější vrstva kůže
  • jde o tukovou tkáň, která chrání kůží tak, že tlumí údery
  • bez podkoží by se kůže při jakémkoliv malém nárazu roztrhla

Schopnost regenerace

Každý člověk má jiný stupeň hojivosti ran. Těžko by se dalo určit, jestli jste zrovna vy na pátem stupni z deseti, ale je prokázáno, že regenerace probíhá u každého jinou rychlostí. Co všechno vás může v souvislosti s kožními problémy potkat?

Všeobecně se dá říci, že děti mají mnohem lepší regenerační schopnosti a že čím více stárneme, tím pomaleji se jakékoliv poškození (nejen) kůže hojí. Tyto vlastnosti organismu, mohou být dány jednak genetickými předpoklady, jednak stravou a životosprávou.

Otevřené rány a diabetická pregangréna

Jak již bylo řečeno výše, hojivost ran je u každého jiná. Někomu se řezná rána zahojí do druhého dne, u jiného to trvá dní i několik. Onemocnění, které hodně negativně ovlivňuje hojící schopnost našeho organismu, je diabetes. Tuto chorobu doprovází špatná průchodnost cév a nízká schopnost regenerace kůže, tedy veškerých povrchových ran. Každá modřina se v tomto případě může časem kvůli nemožnosti zhojení otevřenou ranou.

Dekubity (proleženiny)

Vznikají převážně u lidí, kteří nemohou vstát z lůžka a určitá část kůže je přespříliš namáhána. Začíná jako modřina a končí jako krvácející rána, která nemocného trápí po dlouhou dobu.

Amputace a pooperační rány

Po velkém zásahu, jakým amputace končetiny rozhodně je, u některých jedinců může nastat situace, kdy se rána ne a ne zahojit, stále bolí a tradiční lečba už si s tím neví rady.

Historie fototerapie a její léčby

Už dávno v historii bylo zjištěno, že světlo v určitých vlnových délkách může v lidském těle vyvolat rozličné pozitivní léčebné reakce. Fototerapie, což je odborný název pro léčbu světlem, je oblastí medicíny, ve které jsou pacienti léčeni světelnými paprsky.

Nobelova cena

Za otce moderní fototerapie je považován dánský lékař Niels Finsen, který za svou práci získal Nobelovu cenu za medicínu. Léčil tehdy jistou formu TBC.

Jak mi může pomoci?

Při využití fototerapie dochází v organismu biostimulačnímu, analgetickému a protizánětlivému efektu. Jinak řečeno, rána méně bolí či přestane bolet úplně a buňky jsou přirozeným způsobem stimulovány k většímu výkonu. Postižená oblast těla je pak lépe zásobována kyslíkem a potřebnými živinami, čímž dochází k významnému urychlení procesu hojení a regeneraci poškozené tkáně organismu.

BioBeam 660

Účinný, dlouhodobě celosvětově ověřený lékařský přístroj, určený k bezbolestné léčbě kožních problémů, léčbě sliznic a dutin.

BioBeam - fungování

Přístroj BioBeam 660 využívá vlastní patentově chráněnou technologii léčebných vlastností paprsku o vlnové délce 660 nm, která urychluje přirozený léčebný proces. Jde o fototerapeutický zdravotnický přístroj třídy 2A, který odpovídá příloze VI směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a má certifikát CE (CE 0473). Vysílá nízkoenergetické úzkopásmové červené světlo.

Účinnost BioBeamu

Bylo zjištěno, že jako alternativa k farmaceutickým přípravkům byl účinný ve více než 80 procentech případů léčení ran a u mnoha pacientů předešel vážnějším léčebným zákrokům včetně amputace. Také se ukázalo, že je účinný při léčbě herpes simplex genitalis.

Bylo provedeno několik vědecký studií, které potvrzují účinnost této metody.

BioBeam a její léčba

Fototerapeutická léčba nemá žádné vedlejší účinky, jde o přirozenou podporu organismu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22101 (zdravotnimagazin.cz#6215)


Přidat komentář