Léčba bolesti - novinky

Bolesti jsou různé - z nedostatku energie, mírné, silné, vytrvalé, střídavě přicházející a mohou být provázeny i závratěmi. Bolesti jsou časté i při přepracovanosti. Stále se vyvíjejí nové metody, léčby bolesti nabízí nové možnosti.

Mentální trénink proti bolesti

Mentální trénink místo obstřiků je alternativní léčbou zejména při úporných bolestech zad.

Zázračná formulka se nazývá biofeedback (biologická zpětná vazba), která je v mnoha případech účinnější než běžné léky proti bolesti.

Jako pacient jste napojen na přístroj a na monitoru vidíte, jaký je právě stav sledované oblasti těla. Na mentálních trénincích se naučíte uvolňovat svaly, které zatím neumíte ovládat. Výslednou formou je, že se mozek naučí hravou formou lépe a efektivně pracovat - s mnohem nižším výdejem energie mozek lépe využije své schopnosti a kapacitu.

Hudba působí na bolest

Působení hudby je novým způsobem, jak se zbavit bolestí hlavy a migrény. Výsledky dosažené touto psychofonií jsou překvapivé.

Neurologové vyvinuli tzv. zvukové terapie

V období, kdy jste jako pacient bez obtíží, zaznamenávají se pomocí EEG mozkové proudy a ty pak vyhodnotí počítač. Počítač odfiltruje tzv. delta vlny, které přicházejí z mozku a které jsou pro hudební terapii důležité. Podle delta vln se vypočítá sled zvuků a ten se zhudební. Při probouzející bolesti musíte tuto hudbu poslouchat. Lidský mozek pak snadno rozpozná impulzy ideálního stavu a snaží se jim přizpůsobit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22596 (zdravotnimagazin.cz#7423)


Přidat komentář