Léčba - klimakterium a menopauza

Může docházet k poruchám menstruačního cyklu. Ten začíná být nepravidelný. Menstruace trvají různě dlouhou dobu. S postupem času se menstruace úplně zastavuje a dochází k menopauze.

Pozvolné vyhasínání

Klimakterium nebo jinak řečeno přechod. Jedná se o období, kdy u žen dochází k pozvolnému vyhasínání cyklické hormonální aktivity vaječníků. Omezuje se tvorba pohlavních hormonů estrogenů a gestagenů. Tělo navyklé na pravidelný přísun těchto hormonů včetně malého množství mužského hormonu testosteronu začíná kolem padesáti let stáří stávkovat. Většina orgánů závislých na hormonální regulaci mění částečně svoji funkci.

První příznaky a poruchy

Může docházet k poruchám menstruačního cyklu. Ten začíná být nepravidelný. Menstruace trvají různě dlouhou dobu. S postupem času se menstruace úplně zastavuje a dochází k menopauze. Kolísání hladiny hormonů vedou k pocitům horka, slabostem a návalům. Často se objevují potíže s pokožkou, krevním tlakem, bolestí hlavy. Jelikož jsou ovlivněny i funkce mozku, může u ženy v období přechodu docházet k neklidu, podrážděnosti, nespavosti a nezájmu o okolí. Problém s pokožkou zrychluje tvorbu vrásek a vyžaduje větší péči o pleť. Důsledkem úbytku kostní hmoty může přes počáteční osteopenii přecházet v osteoporózu.

Klimakterium - léčení

Žena s přechodovými obtížemi obvykle využívá tzn. hormonální suplementace - tabletek, injekcí či náplasti, obsahující potřebné dávky hormonů.

Možnost léčby

  • ne vždy je nasazená dávka hormonů dostačující
  • ne všechny typy synteticky vyráběných hormonů jsou bez výraznějších vedlejších účinků
  • některé ženy tuto hormonální suplementaci nemohou brát - jde zejména o ženy se stavem po opakovaně prodělané hluboké žilní trombóze či po plicní embolii, dále o ženy s již rozvinutou ischemickou chorobou srdeční a o ženy kontrolované pro obtíže s prsy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21913 (zdravotnimagazin.cz#5660)


Přidat komentář