Léčení zrakových vad

Zrakové vady jsou buď vrozené nebo získané. Vrozené oční vady bývají převážně dědičné nebo jsou k nim v rodině určité dispozice. Postupem věku však funkce oka většinou klesá, a tak přichází na pomoc léčba či korekce očních vad.

Léčba zrakových vad 

Zrakové vady jsou buď vrozené nebo získané. Vrozené oční vady bývají převážně dědičné nebo jsou k nim v rodině určité dispozice. Postupem věku však funkce oka většinou klesá, a tak přichází na pomoc léčba či korekce očních vad. V dětském věku při včasném zachycení odchylek od správného vidění, je možné vadu zcela vyléčit. Rodiče, děti a každý sám na sobě může pozorovat změny ve kvalitě vidění, a proto by vždy měla vést co nejdříve cesta k očnímu lékaři.

Dioptrické vady

Mezi nejčastější zrakové vady patří vady dioptrické, které snižují schopnost oka zaostřit na dálku či na blízku. Jako korekce pak slouží brýle či kontaktní čočky.

Dioptrické vady - brýle

Brýle dnes podtrhují osobnost a slouží jako módní doplněk. Přesto však můžou v daných situacích představovat jisté omezení – např. při sportování. Proto mohou být nahrazeny kontaktními čočkami.

Dioptrické vady - kontaktní čočky

Kontaktní čočky jsou spojeny s určitým pohodlím, ale nemusí být vhodné pro všechny a při dlouhodobějším nošení je možné, že vzniknou komplikace. Také aplikace kontaktních čoček, způsob jejich uchovávání a nákup roztoku nevyhovuje (nejen po stránce finanční) každému.

Léčení - myopie (krátkozrakost)

Krátkozrakost patří mezi nejčastější oční dioptrické vady (trpí jí až 30 % lidí). Lidé při této zrakové vadě nevidí dobře do dálky, protože oko je příliš dlouhé nebo lomivost optické soustavy je k poměru k délce oka větší. Brýlová skla nebo kontaktní čočky upravují průběh paprsků tak, aby se znovu setkávaly na sítnici.

Léčení - hypermetropie (dalekozrakost)

Při dalekozrakosti vidí lidé neostře na čtení (na blízku). Je to způsobeno tím, že oko je příliš krátké nebo lomivost oka je nedostatečná. Ke korekci zrakové vady se používá spojných brýlových skel nebo kontaktních čoček.

Léčení - astigmatismus

Pro astigmatismus je příznačné, že rohovka má nepravidelně zakřivený tvar, a tím může zhoršovat schopnost zaostřit na jakoukoliv vzdálenost. Astigmatismus se může vyskytovat izolovaně nebo v kombinaci s krátkozrakostí či dalekozrakostí. Tato vada se obvykle napravuje cylindrickými brýlovými skly nebo torickými kontaktními čočkami.

Léčení - aberace vyššího řádu

Aberace vyššího řádu jsou odchylky a nepravidelnosti optického systému oka, které mohou mít výrazný vliv na kvalitu vidění. Aberace vyššího řádu nejsou brýlemi, kontaktními čočkami a také tradiční laserovou chirurgií korigovány. O léčbě zrakových vad laserem více zde. Mohou být zdrojem významných kvalitativních zrakových obtíží (horší vidění za tmy, za šera, dvojité vidění apod.).

Léčení - presbyopie (vetchozrakost)

Vetchozrakost je spjata s věkem, protože postihuje osoby po 45. roku věku. Projevuje se obtížemi při čtení na blízko, které souvisí se sníženou elasticitou čočky (a tím schopnosti zaostřit). Vadu je možno částečně odstranit laserovou korekcí či náhradou vlastní čočky speciální umělou nitrooční čočkou.

Refrakční chirurgie

V současnosti je možné také díky novým technologiím a léčebným postupům oční vady nejen korigovat, ale také trvale odstranit pomocí refrakční chirurgie. Refrakční zákroky se snaží odstranit nebo snížit dioptrickou vadu ošetřením excimerovým laserem nebo nitroočními operacemi.

Refrakční technika

Laserová léčebná centra jsou vybaveny nejmodernější laserovou refrakční technikou, která je schopna řešit téměř jakoukoliv oční vadu. Každý laserový přístroj rozlišuje nejen metodu a způsob řešení refrakčních vad, ale také možnosti jeho uplatnění. Veškeré laserové refrakční techniky využívají laserový paprsek k opracování rohovky. Liší se přípravou tkáně, hojením a pooperačním průběhem. Samozřejmě, že jednotlivé metody a laserová refrakční technika se volí vzhledem k individuálním potřebám pacienta.

Nitrooční čočky

Laserové techniky mění zakřivení rohovky, ale kromě toho se používá u refrakčních vad také nitroočních čoček, které nahrazují čočku vlastní. Nitrooční čočky jsou vyrobeny z tzv. biokompatibilního materiálu příslušné dioptrické hodnoty, který je tělem dobře přijímán. Refrakční výměna čočky se hodí zejména pro lidi s vysokým stupněm krátkozrakosti a dalekozrakosti, kteří mají více jak čtyřicet let. Také je nutná aplikace nitroočních čoček u pacientů se šedým zákalem.

Operační zákrok

Refrakční vady odstraněné pomocí laseru nebo nitroočních čoček nepředstavují velký operační zákrok. Operace se většinou provádí ambulantně v místní nebo celkové anestezii na operačním sále. Celý operační zákrok trvá do třiceti minut, přičemž obnova zraku je velmi rychlá. Už v prvních dnech lze pozorovat zlepšení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21948 (zdravotnimagazin.cz#5764)


Přidat komentář