Leukémie

Pupečníková krev obsahuje zdroj kmenových buněk, které jsou schopny správné krvetvorby. Darováním pupečníkové krve, která postupuje do mezinárodního registrů dárců, můžete obnovit zdraví dítěte kdekoliv na světě.

Leukémie

Co způsobuje leukémii, zatím nedokáže přesně říci nikdo. Jisté je však to, že se na propuknutí této nemoci mohou spolupodílet genetické faktory, vlivy nepříznivého prostředí a faktory imunologické. Leukémie má více podob, přičemž může mít akutní a chronickou formu. Jisté je však to, že se žádná leukémie neobejde bez léčby. Při leukémii dochází k poruchám krvetvorby, které se odráží ve změně počtu krvinek a krevních destiček. Při leukémii vznikají v kostní dřeni zvláštní buňky – atypické blasty, které brání správné funkci krevních buněk.

Leukémie - léčení

K léčbě leukémie se používá chemoterapie a podávání cytostatik, v některých případech ozáření či transplantace kostní dřeně nebo krevních buněk. Léčba leukémie je dlouhodobější záležitost, která vyžaduje spolupráci s pacientem, lékaři, rodinou, nemocnicí. Během léčby pacient mimo jiné absolvuje vyšetření krevního obrazu, kostní dřeně a lumbální punkci (odběr mozkomíšního moku).

Dárci krvetvorných buňek

Vyhledávání dárce krvetvorných buněk může trvat i několik týdnů. Pokud se nenajde vhodný dárce v příbuzenstvu, hledá se dále v nepříbuzenském registru dárců. Proto je nutná pečlivá spolupráce mezi nemocným pacientem, lékaři, rodinou a transplantačním koordinátorem.

Pupečníková krev

Pupečníková krev obsahuje zdroj kmenových buněk, které jsou schopny správné krvetvorby. Darováním pupečníkové krve, která postupuje do mezinárodního registrů dárců, můžete obnovit zdraví dítěte kdekoliv na světě. Pupečníková krev je díky svému poměrně malému množství určena pro dětské pacienty, ale i toto množství vitálních zárodečných buněk může způsobit zázraky. I zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR záleží na darování pupečníkové krve.

Léčení díky pupečníkové krve

Pupečníková krev nemá takovou dlouhou historii jako kostní dřeň, ale lze s ní léčit všechny nemoci, které se léčí transplantací kostní dřeně. Patří mezi ně některé druhy leukémie, anémie, imunitní a metabolické poruchy i stavy po drastické léčbě jiných než krevních nádorů. Dodané kmenové buňky začnou v těle nemocného produkovat zdravé krevní buňky.

Využití pupečníkové krve

Využít uschování pupečníkové krve pro případné vlastní použití nebo pro blízkou rodinu, nemusí být přínosné. Pravděpodobnost, že by stejné kmenové buňky nezačaly „brojit” proti svému nositeli – je malá. Jeden z koordinátorů neziskového projektu Banka pupečníkové krve ČR MUDr. Ivan Fales k tomu říká: „Je nasnadě, že při vrozených imunologických, nebo metabolických poruchách kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve použít nelze. Příliš vhodné není ani použití při léčbě leukémie, neboť v těchto buňkách může být zakódován i určitý sklon tomuto nádorovému bujení znovu podlehnout.” Vlastní pupečníkovou krev je tak možné použít jen v několika málo případech, nejvíce po léčbě jiných než krevních nádorů.

Dárcovská pupečníková krev

Z toho je zřejmé, že pro pacienta je vhodná nepříbuzenská dárcovská pupečníková krev. Léčit krevní nebo imunitní choroby nelze vlastními buňkami. Kmenové buňky nepříbuzenského dárce se dokážou lépe vypořádat s nádorovými buňkami v organismu.

Transplantace

Použití pupečníkové krve k transplantaci je zcela závislé na shodě tkáňových antigenů (HLA). Možná pravděpodobnost úplné shody je u sourozenců (1:4), u rodičů už tato shoda rapidně klesá. Transplantace krvetvorných buněk je tak závislá na kompatibilitu dárce a příjemce.

Velká výhoda pupečníkové krve

Pupečníková krev má podobné vlastnosti jako kostní dřeň. Obě tkáně mají schopnost vytvářet zdroj červených a bílých krvinek a krevních destiček. A ty mají zásluhu na správném fungování celého organismu. Pupečníková krev má oproti transplantaci kostní dřeně menší riziko odmítavé reakce organismu. A je u ní možná i nepatrně větší neshoda mezi příjemcem a dárcem, než je tomu u kostní dřeně. Transplantací se kmenové buňky vrací k správnému fungování krvetvorby. Zatím však může být pupečníková krev jen záchranou pro pacienty vážící do padesáti kilogramů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21963 (zdravotnimagazin.cz#5807)


Přidat komentář