Nejhůře léčitelná nemoc - rakovina plic

V současné době je rakovina plic častější u mužů, u kterých tvoří čtvrtinu zhoubných nádorů. Ročně u mužů lékaři diagnostikují asi 97 nových případů na 100 000 obyvatel. Mezi ženami to je 25 případů.

Historie

Na počátku minulého století byla rakovina plic poměrně vzácným onemocněním. Do středu zájmu se tato choroba dostala díky vysokému užívání cigaret. První důkazy o souvislosti kuřáctví s rakovinou plic začaly být podávány již ve 30. letech minulého století.

Výskyt v České republice

V současné době je rakovina plic častější u mužů, u kterých tvoří čtvrtinu zhoubných nádorů. Ročně u mužů lékaři diagnostikují asi 97 nových případů na 100 000 obyvatel. Mezi ženami to je 25 případů. Rakovina plic je obvykle rozpoznána ve věku 35 let, nejčastější výskyt je mezi 55 až 80 rokem života.

Příznaky

 • Dráždivý kašel
 • Výrazný úbytek na váze za poměrně krátkou dobu
 • Dušnost
 • Bolesti hrudníku či kostí
 • Otoky horních končetin a hlavy
 • Paličkovité prsty
 • Potíže s polykáním
 • Pokles víčka, zúžená zornice, zapadlé oko (jen vzácně)

  U rakoviny plic je velikým problémem, že je svými příznaky průkazná až v posledních stádiích, kdy je v mnohých případech až nemožné člověka vyléčit.

Riziko vzniku nádoru

Počet cigaret za den
Riziko vzniku nádoru
do 10
5 x vyšší
11 - 20
20 x vyšší
21 - 35
30 x vyšší
nad 35
40 x vyšší
## Statistiky

 • Ročně zemře v ČR 5000 nových pacientů
 • Více jak 60% případů je zachyceno pozdě
 • Kuřáci mají 25 x vyšší pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru
 • Na rakovinu plic se ve většině případech přijde náhodně při rentgenovém snímku kvůli nějaké operaci či hospitalizaci

Jak snížit riziko

“Nejjednodušší“ cesta, jak snížit riziko rakoviny plic je přestat kouřit. Mnozí kuřáci si neuvědomují, že ve zvýšeném riziku jsou nejen oni, ale také lidé, kteří nedobrovolně dýchají zplodiny jejich kouření.

Léčba

Léčba rakoviny plic je reálná jen u malého procenta pacientů, protože ve většině případů se na onemocnění přijde pozdě. Pak se lékaři snaží alespoň zmírnit příznaky rakoviny. Jde však o prodloužení života o týdny, ve výjimečných případech o měsíce.

Předejděte nejhorším následkům kouření včetně rakoviny plic a začněte s odvykací kůrou včas! Pomoci vám k tomu může příspěvek Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR na přípravky proti kouření. Příspěvek je součástí Balíčku pro ženy, Balíčku pro muže, Balíčku pro děti a mládež, studenty a těhotné a kojící ženy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22205 (zdravotnimagazin.cz#6519)


Přidat komentář