Psychologická poradna - Jihlava

Psychologické poradenství je velice vhodné pro všechny, kteří se ocitli v tíživé situaci. Psychologická pomoc může být také vhodná podpůrná léčba klasické medicíny, protože mysl a tělo k sobě patří.

Psychologické poradenství už dnes není pouhá návštěva lékaře a rozhodně nelze říci, že je určeno pouze pro nemocné. Dnešní doba je sice technicky velmi vyspělá, ale my žijeme rychle a zapomínáme, že je potřeba se také zastavit a obrazně si promluvit si sám se sebou. Je potřeba nahlédnout do svého vlastního nitra, neztratit svůj vlastní směr. Tuto podporu a doprovázení přináší právě zkušený psycholog, terapeut nebo chcete-li kouč. Psycholog vám dokáže podat pomocnou ruku, nabídnout příležitost pro každého, kdo chce žít tvořivý život s respektem k sobě i k okolí.

 Psychologická poradna Jihlava

Psychologická poradna – Jihlava

Cítíte, že Váš život potřebuje změnu? Ocitli jste se v tíživé situaci a sami si nevíte rady? Obraťte se na odborníka, který Vám umí pomoci. V tuto chvíli vám podá pomocnou ruku psycholog a my vám můžeme jednoho z nich doporučit. Pokud bydlíte v oblasti Jihlava a okolí, doporučujeme vám kontaktovat klinickou psychologickou poradnu Jihlava, kde se Vás ujme zkušený psycholog a psychoterapeut Mgr. Terezie Štokrová.

O bohatých zkušenostech svědčí studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě, psychoterapeutický výcvik, roční kurz arteterapie, atestace z klinické psychologie, roční kurz psychodiagnostiky v Rorschachově metodě a psychoterapeutický výcvik v gestaltterapii. Psycholožka Mgr. Terezie Štokrová Vám nabízí pomoc v oblastech psychoterapie, psychologického poradenství a nabízí Vám také řadu dalších služeb, jak se můžete sami přesvědčit na webových stránkách:** www.psychologie-jihlava.cz**. ** **

Kontakt: Mgr. Terezie Štokrová, Vrchlického 57, 586 01 Jihlava, telefonní číslo: +420 728 315 842, e-mail: stokrova@psychologie-jihlava.cz.

www.psychologie-jihlava.cz

**www.psychologie-jihlava.cz
**

Psychologie a psychoterapie

Pojem psychologie pochází z řeckých slov psyché, což znamená duše, duch, dech a –logia, což znamená věda, výzkum, nauka. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí, které jsou souhrnně označované jako psychika. Psychologie se je snaží popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům. Člověk, zabývající se** psychologií** výzkumně i prakticky, bývá označován jako psycholog, člověk provádějící psychoterapii je psychoterapeut. Psychologie se řadí mezi sociální vědy, svým rozsahem se však pohybuje na plynulém rozmezí a zahrnuje výzkum z věd přírodních (týkající se např. zákonů lidského vnímání a percepce), sociálních i humanitních věd až po filozofii.

Klinická psychologie

Klinická psychologie aplikuje poznatky o patologickém fungování lidské psychiky a využívá psychodiagnostické postupy k jejich určování jejich typu a příčiny. Jejím cílem je zjistit pacientovy potíže a případně navrhnout možnosti léčby. Samotná léčby psychologickými prostředky se nazývá psychoterapie. V případech, kdy nejde o duševní poruchu ale o pomoc zdravému člověku v psychické nouzi, mluvíme o psychologickém poradenství. Do této oblasti patří například manželské a rodinné psychologické poradenství, školní psychologické poradenství a mnohé další.

Význam klinické psychologie

Klinická psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Aplikuje poznatky o normálním patologickém fungování lidské psychiky, využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, případně psychoterapeutické postupy ke zlepšení stavu pacienta nebo klienta. Za součást klinické psychologie jsou považovány i další obory, jako je zdravotnická psychologie, která se zabývá psychickými kontexty procesu onemocnění a jeho léčby. Pododborem je psychoonkologie, která se specializuje na kontext onkologických onemocnění a částečně i neuropsychologie, která řeší psychosomatický přístup, tedy nachází vazby mezi fungováním psychiky a somatickým, tělesným onemocněním apod.

Klinická psychologie

Psychologická poradna

Psychologická poradna vám dokáže poskytnout především bezpečný prostor, čas a odborný doprovod. Psychologická poradna je určena všem, kteří mají odvahu se nad sebou zamyslet, zastavit se a kteří chtějí hledat svou vlastní cestu a řešení. Psychologická poradna vám může nabídnout řadu služeb, kdy se jedná zejména o psychologické poradenství, což je dobrá příležitostí zorientovat se ve vašem problému. Druhou oblastí je pak psychoterapie, což je příležitostí k hlubšímu porozumění sobě samému a ke změně v životě. Další službou může být životní koučink, který vás dokáže posunout se k vámi vytyčeným cílům.

Do psychologické poradny se můžete objednat telefonicky nebo e-mailem a jedná se o službu s přímou úhradou. Psychologická konzultace může být individuální, párová konzultace nebo rodinná konzultace. Každé 10. setkání je revizní, zdarma a je soustředěno na proběhlé změny a výhled dalších možností. Může se jednat o základní psychodiagnostické vyšetření (jedna diagnostická otázka, práce v jedné oblasti) nebo o vyšetření diferenciálně diagnostické v oblasti klinické psychologie se závěrečnou zprávou. Vyšetření bilanční diagnostiky se zaměřuje na pracovní schopnosti, dovednosti a možnosti skupiny.

Kdy navštívit psychologickou poradnu?

Podívejme se na nejčastější obtíže, které se  klientů poraden vyskytují a kdy může psycholog odborně pomoci. Jedná se zejména o případy, kdy klienta přepadá úzkost, strach, deprese, nebo stud, ale i nedůvěra v sebe i ve svět kolem. Klienti poradny mívají také psychosomatické potíže, to znamená bolesti žaludku či hlavy nebo prožili nějaké životní traumata a trpí jeho následky. Psycholog řeší také partnerské a mezilidské vztahy, tzn. problémy v komunikaci či konflikty, ale také potíže spojené s odlišností sexuální orientace. Slyšeli jste výraz syndrom vyhoření nebo se vás týká? Pak je to důvod k návštěvě psychologické poradny. Psychoterapeut vám pomůže vyřešit existenciální otázky, tedy ztrátu smyslu, radosti ze života nebo také určí příčinu chronické únavy.

Psychologické poradenství

Pokud jste se ocitli v obtížné životní situaci nebo stále řešíte jeden a ten samý problém a stejně máte pocit, že už jste vyzkoušeli a nic se nezměnilo, pak je vhodné navštívit psychoterapeuta a využít služeb psychologického poradenství. Psychoterapeut vám může pomoci, jeho služby jsou určeny pro ty, kteří se rozhodli svou obtížnou životní situaci řešit a potřebují pomoc a chtějí aktivně pracovat na sobě a rozvíjet se. Je ovšem vyžadována i vaše spolupráce. I vy musíte aktivně řešit svou tíživou situaci a musíte chtít dotáhnout práci do zdárného cíle. Na psychoterapeuta se můžete obrátit s žádostí o pomoc v oborech individuální psychoterapie, párová psychoterapie, manželská psychoterapie nebo například rodinná psychoterapie.

Jak terapie probíhá?

Na počátku se objednáte a to telefonem nebo e-mailem a domluvíte si společný termín. Terapie probíhá v prostředí, které připomíná téměř domácí prostředí a které je příjemnější než neosobní lékařská pracovna. Na prvním sezení psychologovi povíte s čím přicházíte, sdělíte mu vaše přání, potřeby, co chcete změnit, překonat a zvládnout. Společně se domluvíte, jak by měl vypadat výsledek a jak vlastně poznáte, že vám terapie pomáhá. Psycholog pracuje především pomocí otázek a nabídne vám jiný pohled na vaše starosti, které vedou k řešení. Jedno sezení trvá obvykle 50 - 60 minut a poté se domluvíte na dalším setkání. Terapie je ukončena při vaší plné spokojenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23071 (zdravotnimagazin.cz#10239)


Diskuze a zkušenosti

JIří Bastl | 18.10.2012 00:48
Re: Psychologická poradna - Jihlava Dobrý den. Chtěl bych si objednat termín na čtvrtek 18. 10. odpoledne.

Anonym | 05.05.2015 17:58
Re: Psychologická poradna - Jihlava Dobrý den, kolik stojí jedno sezení? Děkuji Kořenářová


Přidat komentář