Psychoterapie a poradenství - Praha 1

V životě snad každého člověka může přijít chvíle, kdy je, jak se říká, na dně. Kdy má pocit, že dál to již prostě nejde. V této chvíli je vhodné obrátit se na psychoterapeuta, který mu pomůže najít další cestu.

Kdo pomůže, když nevíte jak dál?

To záleží na každém z nás. Někdy stačí pomoc přítele, jindy ani přítel nedokáže pomoci. Zvláště, když se dostanete do situací, které ovlivní zásadním způsobem váš život. Může se dokonce stát, že se vám pak již ani nebude chtít dál žít. Odrazit se od pomyslného dna je v tomto okamžiku velice těžké. Silná osobnost to může dokázat, ale ani ona nemusí být dostatečně silná a může se na dno stále vracet. Často je mnohem lepší nechat si pomoci například** psychoterapeutem**. A nebojte se! Návštěva psychoterapeuta neznamená, že jste blázen. Naopak. Znamená to, že si vážíte svého života a chcete ho prožívat naplno. Žít jen napůl a trápit se, to není k žití. Život je dar a dostáváme ho jen jedenkrát. Tak proč se nesnažit, prožít ho opravdu kvalitně a s činorodostí. Dá se říci, že je to vlastně naše povinnost. A k tomu může ve chvílích malosti a deprese významně pomoci psychoterapeut, který vám pomůže ukázat jak žít dál, jak najít novou cestu ke štěstí i k plnohodnotnému životu.

Psychoterapie a poradenství - Praha 1

Pomoc v rukou psychoterapeuta vždynajdete. Jeho přístup nabízí řešení vašich problémů. Nabízí** individuální psychoterapii**, a to jak dlouhodobou tak i krátkodobou. Dále pak psychologické poradenství a hypnoterapii, tedy léčbu pomocí prohloubených relaxací a hypnózy. Pomůže vám s depresemi, úzkostmi, fobiemi, se závislostmi i s psychosomatickými obtížemi. Mimo to vám pomůže také s osobním růstem, resocializací a poradí i s dalšími specifickými problémy.

Co je psychoterapie?

Jde o léčebný systém, který je založen na rozhovoru mezi pacientem a psychoterapeutem – lékařem. Dá se říci, že psychoterapie je léčba naší bolavé duše. Tedy všeho, co nás trápí až tak moc, že nám znesnadňuje život, omezuje nás, nutí nás stále dokola přemýšlet o jedné věci a my sami se toho nedokážeme zbavit. Ale to není vše, psychoterapeut dokáže pacienta na základě správně vedeného rozhovoru zbavit i různých obtíží, jako jsou například poruchy spánku, tím, že přijde na jejich příčinu a pomůže mu ji překonat.

Co lze od psychoterapie očekávat?

Rozhodně ne zázrak, kdy po jednom sezení odejdete zbaveni všech problémů. Tak to opravdu možné není. Jedině snad u velmi lehkých obav. Ale jinak je většinou nutná spolupráce, kdy vás psychoterapeut navádí a vy mu sdělujete své problémy. A v případě úspěšné terapie také pocity, na základě, kterých je pak vedena pomoc. Nelze ani určit, kolik sezení bude klient potřebovat. Vše se vždy odvíjí od daného problému a ochotě spolupracovat a svěřit se opravdu se vším, co klienta trápí. Poloviční sdělení problému často vede do slepé uličky. Ale zde je nutné říci i to, že klient sám nemusí vědět, jak se do situace vlastně dostal. Kumulace problémů mohla být tak silná, že se na sebe navalovala, až klienta srazila svou tíhou k zemi. V tom okamžiku si klient ani sám neuvědomuje, jak vše vlastně začalo. A právě účinná pomoc a naslouchání psychoterapeuta dokáže tento propletenec rozplést a pomoci klientovi znovu začít žít plnohodnotný život. Vždy je však nezbytná spolupráce.

S čím se můžete na psychoterapeuta obrátit?

Mohou to být problémy vyvolané životními změnami, stejně jako přetížením organismu anebo poruchy vyvolané špatným pohledem na sebe sama či okolní svět. Psychoterapeut vám pomůže se všemi druhy emočních problémů, jako jsou deprese, úzkost, strach, fobie, zažitá traumata, stres nebo ztráta. Pomůže vám i s psychosomatickými problémy, jako jsou bolesti hlavy, zažívací potíže, napětí, také s problémy, jako je anorexie, bulimie, drogy, kouření, sexuální poruchy nebo poruchy osobnosti. Pomůže vám však i v případě, že vás čeká velká zkouška a vy máte strach, který vás ochromuje. S pomocí psychologa se pak zkoušky zhostíte snadněji.

Psychologické poradenství

Nabízí dnes opravdu široké spektrum pomoci. Zahrnuje koučing, psychoporadenství v oblasti zdravotnictví, státem organizovaného psychologického poradenství, pedagogicko-psychologické poradny, soukromé poradenství. Častá specifikace jako psychologická léčba, zde opravdu není na místě. Jde opravdu o poradenství, nasměrování klienta, zjištění jeho možností, poskytnutí rad i pomoci jak dál, kam směřovat svůj život. Velmi často se tohoto poradenství využívá například při volbě povolání nebo při pomoci s veřejným vystupováním. Ale záběr psychologického poradenství je velmi široký.

Co je hypnoterapie?

Nejde o zázračnou metodu, tak jak ji znáte z filmů a pohádek. Skutečnost je o něčem jiném.** Hypnóza** je metoda psychoterapie, která velmi úspěšně pomáhá při odstranění řady psychických, psychosomatických a somatických problémů nebo alespoň k jejich výraznému potlačení nebo utlumení. Mimoto nelze zapomenout ani na významné relaxační či relaxačně-motivační možnosti hypnózy. Výhodou hypnoterapie je, že využívá duševních schopností a vlastní energie klienta. Sám psychoterapeut, který je v roli hypnotizéra, pak sugescemi tyto schopnosti pouze podle dané potřeby usměrňuje. Velmi často se však hypnózy používá především k uvolnění tělesnému, i k uvolnění mysli.

Kdo může hypnoterapii podstoupit?

Dá se říci, že každý. Ovšem působení hypnoterapie je u každého jedince odlišné. Nelze říci, že někomu zabere na stejný problém naprosto stejně. Neexistuje na světě naprosto stejný člověk. Dokonce ani dvojčata nejsou identická kompletně. Vzhledem snad, ale uvažováním, vlastními zážitky, prožitky si každý utvoří vlastní vnitřní svět. Proto je každá hypnóza jiná a je na psychoterapeutovi, jak moc dokáže klientovi pomoci.

Je třeba se hypnoterapie bát?

Rozhodně ne. Je sice pravdou, že hypnotického stavu využívali různí šamani i mágové, a pak také na základě ovlivňujících prostředků někteří manipulátoři v sektách. Ti všichni se snažili pomocí hypnózy a dalších omamných prostředků manipulovat s vůlí člověka. Pokud se však dnes setkáte s takovými lidmi, tak vězte, že již používají jiných metod než hypnózy. Nové moderní manipulativní metody dokáží s lidmi divy. Dokáží je připravit o rozum i majetek. Kdežto psychoterapeut používá hypnoterapii pouze k vašemu prospěchu. Její zásluhou vám pomůže se uvolnit i odstranit různé nepříjemné problémy. A to jistě stojí za to.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23073 (zdravotnimagazin.cz#10241)


Přidat komentář