Psychoterapie a psychologické poradenství Opava

V dnešní době je člověk často vystaven nejrůznějším stresům a psychickému vypětí, kterým nemusí vždy sám zdárně odolat. Pro tyto případy je dobré vyhledat odbornou pomoc, kterou může být psychoterapie nebo psychologické poradenství.

Psychoterapie a psychoterapeutické poradenství Opava

Potřebujete poradit, jak se vypořádat s obtížnou životní situací? Máte problémy, které znesnadňují Váš každodenní život? Cítíte se nespokojeni a nevíte, jak to změnit? Nebo stále řešíte své problémy neúspěšně?

Důvodů, proč využít psychologické poradenství, psychoterapii může být opravdu mnoho. Každého z nás může trápit něco jiného, ale žádný problém, kterým se sami trápíte, není banalitou.

Ať už Vás trápí jakékoliv obtíže, které Vám znesnadňují nebo ztrpčují každodenní život (např.nízké sebevědomí, nespokojenost se sebou a svým životem, potíže s komunikací, depresivní stavy, úzkost , tělesné potíže, poruchy příjmu potravy, závislosti, problémy v partnerském, rodinném životě v podobě hádek, rozvodu, trápení s dětmi, nebo problémy v pracovní oblasti), vždy je dobré vyhledat pomoc zkušeného psychologa, který Vám dokáže pomoci problémy zvládnout a naučit se je řešit nebo projít snadněji náročným životním obdobím.

Hledáte pomoc, řešení své situace, ale zároveň si chcete být jisti, že jste v rukou odborníka?

Pak Vám můžeme doporučit psycholožku,psychoterapeutku, která Vám jistě poskytne tu nejlepší profesionální a lidskou pomoc. Především díky její specializaci se v oboru na psychoterapii a psychologické poradenství v oblasti zvládání velice náročných životních situací, psychických obtíží, partnerských vztahů, osobního rozvoje a další problémy, s kterými se člověk potýká, a díky zkušenostem a výborným odezvám dosavadních klientů, Vám doporučujeme psychologa, paní Mgr. Marii Müllerovou.

V případě, že je pro Vás konzultace nutná, co v nejbližším čase, vzhledem k Vaší individuální situaci, kontaktujte se raději ihned přímo u paní Mgr. Müllerové na tel. 607 203 071 nebo také na emailové adrese: marie.psycholog@seznam.cz. Chcete-li se objednat, je nutností předem zavolat, respektive dohodnout si termín, kdy Vám může být psycholožka plně k dispozici.

Stane-li se, že se ihned nedovoláte vzhledem ke skutečnosti, že se paní psycholožka právě věnuje jinému klientovi, omlouváme se. Paní psycholožka Vám jistě zavolá zpět, nejpozději však do 24 hodin. Dále nabízí možnost Skype konzultace. Skype konzultace je doporučená lidem, kteří už absolvovali alespoň jedno úvodní sezení u paní psycholožky. Podmínkou to však není, jestliže máte akutní problém, který potřebujete co nejdříve řešit. Nenacházíte-li se v okolí Opavy, nebo nemůžete osobně docházet k psychologovi, pak je tento druh konzultace směřován právě Vám.

Choulostivá témata a návštěva psychologa

Mnoho lidí má problémy, se kterými se stydí svěřit svým blízkým, ale přesto se s nimi těžko vyrovnávají sami. Psycholog se při své praxi setkává často s nejrůznějšími tématy, o kterých mají lidé problémy mluvit, ať už se jedná o sexuální dysfunkce, sexuální orientaci, různé tělesné pochody, myšlenky či představy, které si raději nechávají pro sebe, neboť se bojí neporozumění, posměchu, apod., čímž mohou jejich potíže narůstat. Psycholog vnímá veškeré informace od klienta jako naprosto přísně důvěrné, pracuje v rámci etického kodexu, a proto se nemusíte bát se mu s čímkoliv svěřit. Naopak. Poskytuje Vám pocit bezpečí, prostor, důvěru, porozumnění, diskrétnost, která Vám může pomoci sdělit vše, co potřebujete, aniž byste se museli čehokoliv obávat. Samozřejmostí v praxi psycholožky Mgr.Müllerové je neposkytování informací o svých klientech nikomu, včetně úřadů, zdravotní pojišťovny či jiným osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Chcete-li se o paní psycholožce Mgr. Marii Müllerové, ale i o samotné psychoterapii a psychologickém poradenství dozvědět více? I nadále pročítejte následující řádky, v nichž naleznete rozhovor s touto osobností a zároveň Vám bude objasněn nejen význam psychoterapie, ale dozvíte se vše o celkovém psychologickém poradenství.

Psycholog, psychoterapeut Mgr. Marie Müllerová

Pro ucelenou představu o paní psycholožce Mgr. Müllerové a pojetí její práce, jsme pro Vás připravily rozhovor, který Vám díky osobním odpovědím vše objasní.

Můžete nám alespoň v krátkosti prozradit něco o Vaší osobnosti a pojetí Vaší práce?

Na mé osobnosti není nic zvlášť zajímavého. Jsem osobnost spíše introvertní s klady i negativy, které k introvertům patří. Domnívám se, že jsem tolerantní, otevřená, empatická, naslouchající, se schopností komunikace, kreativity v přístupu k lidem, dosti pečlivá a vytrvalá, ambiciozní, přemýšlivá a tvrdohlavá. Mám ráda lidi a pomoc v jejich často složité situaci je pro mne výzvou, zkušeností, která mne obohacuje.

Co se týče pojetí mé práce psychologa, myslím, že základem je především dobrý, bezpečný, respektující, podpůrný, motivující a otevřený vztah ke klientovi. Navázat s klientem opravdu dobrý vztah je někdy obtížné. Lidé přicházejí s různými problémy, s různými zkušenostmi, různými představami s různým zatížením, s různou motivací a připraveností si skutečně nechat pomoci tak, aby se v jejich životě něco změnilo, respektive v jejich prožívání a postojích k sobě a svému životu.

Získat si důvěru a navázat s klientem vztah je základem dobré, a pro obě strany plodné spolupráce.

Nejsem zastáncem nutně vždy využívat všemožných technik, metod, které by měly klienta naučit zvládnout své potíže apod. Ve své praxi, konkrétně v terapii, jsem spíše v roli průvodce, který pomáhá klientovi, aby sám nacházel svou cestu tak, aby cítil úlevu, sílu, odvahu a schopnost se rozhodnout tak, aby vedl své kroky životem ke své spokojenosti, či se dokázal adaptovat na případné věci, které skutečně nelze objektivně změnit a neničily jeho život. Podstatné vnímám posílit klientovy přednosti a eliminovat či zvládat jeho nedostatky.

V poradenské činnosti je tomu samozřejmě trochu jinak, jak vyplývá i z podstaty poradenské činnosti. Klient chce často vědět, co má dělat apod., tedy vyžaduje spíše rady, náměty, než dlouhodobější terapii, která by mu pomohla v důsledku naší spolupráce se změnou svých potíží.

Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí se pro seberealizaci v tomto odvětví?

Nemám dojem, že jsem zaznamenala nějaký významný podnět, který by mne ovlivnil se profesně orientovat v oblasti psychologie. Vždy jsem měla sklon někomu pomáhat a od asi 15ti let mne zajímaly otázky vývojové psychologie a rovněž psychologie osobnosti. Jako v podstatě adolescenta mne fascinovala rozdílnost osobnosti jednotlivých lidí, rozdílnost jejich prožívání, přemýšlení, postojů, chování, interpretace stejné situace různými osobnostmi, včetně patologie. Rozhodla jsem se pro studium psychologie a už během studia jsem tíhla ke klinické oblasti, včetně psychoterapie.

Praxe a nové poznatky v období vysokoškolského studia mne stále více utvrzovaly v tom, že seberealizace v odvětví psychologie a psychoterapie je skutečně pro mne naplňující, jsem schopná a ochotná lidem pomoci překonat překážky, naslouchat jim a pomoci najít jejich vlastní cestu, aby se cítili šťastní a vnímali život jako výzvu. Už při studiu jsem měla sen založit stacionář s psychoterapeutickým zaměřením, kde by byla potřebným lidem, včetně dětí, k dispozici komplexní intenzivní individuální péče s profesionály, kteří jsou opravdu schopni se plně věnovat klientům. V současnosti sice jsem stacionář nezaložila z mnoha důvodů, realizuji se jako psycholog a psychoterapeut ve své psychologické praxi.

Poznal jste nějakého učitele, který byl Vaším průvodcem?

Lidé, kteří mne ovlivnili a na základě kontaktu s nimi jsem procházela novými, a ne vždy pouze příjemnými, zkušenostmi, bylo více. Nevím, zda bych dokázala přímo nazvat konkrétního člověka průvodcem, to asi ne. Jedná se asi spíše o nějaké vzory, autority lidi, se kterými jsem měla možnost být více či méně v kontaktu a kteří mne motivovali při cestě v oboru, profesi, kterou právě vykonávám.

Stalo se ve Vašem životě něco, co Vás utvrdilo v pokračování a dalším rozvíjení?

Ano, stalo. Jedná se o těžkou zkušenost, díky níž jsem sama poznala, prožila, co je to tíha života, pomyslné dno, avšak díky potřebě dále se vyvíjet, osobnostně rozvíjet, „přežít s co nejmenšími ranami na duši“ a zanalyzovat všechny mé vlastní vnitřní faktory i faktory okolí, které se podílely na mém dojmu, zkušenosti, že jsem se cítila skutečně na dně, měla jsem možnost odrazit se od pomyslného dna, jít dále a začít znovu žít se vším všudy. Tento proces je v určitém slova smyslu podobný psychoterapii, tudíž jsem nabyla přesvědčení, že práce psychologa, psychoterapie má skutečně smysl a je velmi důležitá pro všechny lidi, aby byli schopni skutečně žít a ne přežívat.

Jaké byly odezvy Vašich klientů zpočátku? Jaké příběhy klientů Vaše práce časem přinesla?

Odezvy klientů? To by byl asi spíše dotaz pro ně. Samozřejmě nějaké zpětné vazby mám. Myslím, že jsou důležité, člověka v pomáhající profesi, ale i jiných profesí při práci s lidmi, to učí, otvírá možnost pro stále lepší spolupráci a zdokonalování sama sebe, vztahů, spolupráce, komunikace, zdraví a pohody, výkonu, ale i obecně v životě. Příběhy či příklady lidí, kteří díky mé práci našli „tu svou správnou cestu“, těch je více a možná by to bylo spíše téma na samostatný článek. No, ale nějaký příběh mohu nastínit.

 Mladá žena většinu času v běžném dni „zasvětila“ přesným vážením jídla, počítáním kalorií a přesným propočtem času, který pak musela věnovat i několikrát denně cvičením. Také posilovně,běhu a ani jednou nebyla schopna tento přesný rituál vynechat nebo zredukovat tak,aby měla dostatek času a prostour na běžné aktivity všedního dne, byť by ležela ve vysokých horečkách. Za vším byla zpočátku obyčejná touha žít zdravě a udržet tak vzhled své postavy. Vidina štěstí a spokojenosti spojovala s hubenou postavou a zdravým životním stylem. Bohužel se tato vidina stala jejím vězením,jakýmsi bludným kruhem a téměř i závislostí. Případné zhubnutí na váze, která v žádném případě u ní nebyla vysoká, žena nebyla tlustá,spíše váha byla minimální,při které mohou ještě relativně fungovat potřebné životní tělesné procesy.Každé zhubnutí, jak si myslela,by bylo jedinou cestou k životní spokojenosti, štěstí, úspěchu. Při sebemenším prohřešku se sama hodně trestala, nastávaly pocity viny, méněcennosti, nehodnoty, nedostatečnosti a nároky diety, cvičení ještě zpřísňovala. Místo vytouženého štěstí se však dostavovaly spíše deprese, nespavost, nemocnost, únava, ztráta sil. Ztratila díky svému postoji a rituálům přátelé, blízké, rodinu, neboť při každé výzvě,  nabídce okolí jít si třeba sednout na skleničku, na pizzu či grilování, se musela zapírat, vymýšlet lži, aby mohla nenarušit svůj rituál,lidé pro ni byli vyloženě obtěžujícím faktorem.Cítila se osaměle, žila jen svým rituálem, ale nedokázala to sama změnit. Zpočátku si vlastně ani neuvědomovala, že je něco špatně. Při setkávání se mnou si začala uvědomovat, což dříve vůbec netušila. Především, že její fungování, představuje značný problém a spíše jí znemožňují spokojenost, zdraví, čímž byla dosti překvapená.Naše terapeutická cesta byla náročná, ale výsledek se dostavil. Dnes klientka žije zcela jinak, nepočítá gramy, které může dát do úst, aby nepřibrala.Nestojí fronty před posilovnou,aby náhodou nebylo plno a mohla cvičit,chodí do společnosti, má kamarády se kterými chodí i grilovat, nemá problém se s němi najíst,je spokojená.

*Podobné případy jsou časté, kdy člověk má například představu, že jediná cesta ke spokojenosti je dobrý vzhled, vysoký finanční příjem, žádané vlastnosti a zcela v honbě za svou vizi zapomínají si užívat běžných maličkosti, přijímat sebe takové, jací jsou, případně posilovat to, v čem jsou dobří a nestavět své hodnocení na nedostatcích.

Lidé se pak stávají nespokojenými, propadají depresivním nebo úzkostným stavům, jsou ve stresu, napětí, nemohou spát, mívají různé bolesti či nemoci, včetně rakoviny. Psychoterapie jim může pomoci. Někdy je pro člověka téměř nepředstavitelné, že by jejich potíže mohli souviset s psychikou a že by měli vyhledat pomoc psychologa. Najdou-li v sobě odvahu vyhledat odbornou pomoc a ochotu na sobě pracovat, změnit nevhodnou strategii, jak zacházejí se sebou a svým životem, myslím, že se jim může změnit život do podoby spokojenosti.

Rozšiřujete své vědomosti a zájmy o další odvětví?

Ano. Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který je otevřen všemu a ráda poznávám a obohacuji se o jakékoli nové zkušenosti, nebráním se rozšiřovat poznatky, dovednosti, ale třeba i pouze pasivní zkušenosti, o různá odvětví a oblasti, se kterými se různí lidé během života setkávají. Zajímají mne různé věci, avšak ne pro všechno mám prostor a čas takový, abych mohla do více oblasti proniknout hlouběji či se v nich aktivně zdokonalovat. Aktuálně se více snažím rozvíjet v uměleckých oblastech jako je malování, grafika, design, architektura, ale i moderní informační technologie, vymoženosti současné doby v technických oblastech, avšak technika mne pouze fascinuje. Já sama pro tuto oblast nemám vlohy. Sama aktivně maluji obrazy, hraji na klavír, zvelebuji svůj dům a okolí, včetně zahrady. Rovněž velmi aktivně se snažím rozvíjet a pronikat do oblasti zahradnictví, zemědělství. Není mi lhostejné, co se děje s okolím, co jím já a moje rodina, jak bude naše příroda a země vypadat v budoucnosti. Stále však nejvíce času i jinak investuji do oblasti medicíny, která mne od dětství fascinovala a toužila jsem se v ní realizovat, což se ne zcela dosud podařilo. Klasická medicína versus alternativní praktiky jsou stále mým největším zájmem. Patrně v současnosti k tomu přispívá i skutečnost, že jsme stále více konfrontováni s různými názory lidi a jejich potřebami, kteří se stále více zajímají o témata, zda klasická medicína může jít současně s alternativní medicínou v pomoci člověku, či tyto dvě odvětví jdou „proti sobě“. Je pravdou, že s narozením vlastních dětí, se stalo toto téma ještě více aktuálnější a věnuji mu spoustu času. Asi každá matka se snaží více vzdělávat, hledat informace, ověřovat si různé názory, zkušenosti a následně si hledat svou vlastní cestu pro ni, její rodinu, ale i dětské klienty s rodinami, tu nejoptimálnější cestu. Další pro mne velmi výrazné odvětví je oblast práva. I v této oblasti se v současnosti aktivně snažím rozvíjet a naplňuje mne to, obohacuje a přináší nejrůznější emoce.

Kam směřujete, co dalšího očekáváte od své profese?

Směřuji k zdokonalování svých profesionálních, ale i lidských kvalit tak, abych byla co nejužitečnější lidem a samozřejmě i sama sobě. To si myslím jde ruku v ruce.

Co očekávám od své profese? Byla bych moc ráda, kdyby profese psychologa nevzbuzovala v lidech obavy, stud, pocit, že jsou horší, když navštěvují psychologa, škatulkování, aby nebyla spojena pouze s lidmi, kteří jsou skutečně vážně duševně nemocní. Psycholog a psychoterapeut je velmi prospěšný i lidem, kteří jsou zcela zdrávi. Každý se může někdy dostat do těžší životní situace nebo si s něčím neví rady, nebo prostě se potřebuje někomu svěřit, získat radu či má potřebu se osobnostně, lidsky rozvíjet, zjistit své silné stránky a ty pomoci psychoterapeuta rozvíjet, aby byl úspěšnější a spokojenější.  

Význam psychoterapie

Psychoterapie probíhá formou osobních setkání s klientem, který pomoc psychoterapeuta vyhledá a po vzájemné domluvě klient souhlasí právě s formou psychoterapie jako možnosti pomoci. Nejčastěji k ní dochází v rámci tzv. sezení, a to v jedinečném a etickým kodexem chráněném vztahu. Psychoterapeut je schopen klientům pomoci v jejich osobních a vztahových krizích či vlekoucích se potížích, při psychických obtížích, dále pokud potřebují porozumět sami sobě či světu, který nás obklopuje, najít vlastní správnou cestu životem tak, aby člověk byl spokojen.

Samozřejmě, že si za určitých okolností můžete projít nesnázemi i bez pomoci psychoterapeuta, ovšem s ním se s nepříjemnými stavy vyrovnáte podstatně dříve, bezpečněji a s menšími ztrátami. Vzhledem k tomu, že psychoterapeutická pomoc může být dlouhodobá, vyberte si takového psychoterapeuta, který ve vás budí důvěru a který je Vám sympatický.

Psychologické poradenství

Díky psychologickému poradenství nemusíte být se svými problémy sami, ale za pomoci psychologa můžete nalézt řešení, jak se svých problémů co nejefektněji a bez velkých osobních ztrát zbavit. Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc klientovi, který potřebuje ujasnit problém, se kterým je konfrontován. Neví si rady, nemá se komu svěřit či se stydí a může se dostávat do krize. Psycholog při konzulataci, narozdíl od psychoterapie, vnáší I své odborné názory a doporučení, které klient může účelně využít k vyřešení své situace. Zkušený psycholog, psychoterapeut přistupuje ke každému svému klientovi individuálně. Je možnost využít služeb psychologické poradny také v naprosté anonymitě.

Oblasti psychologického poradenství

V psychologické poradně můžete nalézt pomoc a podporu při řešení osobních problémů ve vztazích, dále pomoc s dětmi a mládeží, kteří se čímkoli trápí nebo trpí poruchami chování či mají jiné specifické potřeby, dále např. při náhlých životních změnách, na které lidé nebývají připraveni; pomoc můžou vyhledat také lidé, kteří potřebují poradit v oblasti manželství, školních výsledků, šikany, při problémech se závislostmi apod.

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření, diagnostika bývá důležitou části spolupráce s psychologem, není však nezbytná pro psychologickou pomoc, ať už formou psychoterapie či poradenství. Díky výsledkům vyšetření může psycholog docílit účinnější terapie nebo psychologického poradenství. Takové vyšetření spočívá ve standardizovaných psychologických metodách, které jsou zaměřeny na osobnost, paměť, emoce, inteligenci, pozornost, na vztahy k druhým lidem, k sobě samému, atd.

Psychoterapie a psychologické poradenství Opava

Hledáte-li pomoc v řešení Vašich problemů, pak můžete kontaktovat paní Mgr. Marii Müllerovou na tel. čísle:+420 605 372 415 nebo na emailové adrese: marie.psycholog@seznam.cz. Konkrétní a podrobné informace naleznete na internetových stránkách: www.psycholog-marie-opava.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23074 (zdravotnimagazin.cz#10242)


Přidat komentář