Psychoterapie a psychologické poradenství Opava

V dnešní době je člověk často vystaven nejrůznějším stresům a psychickému vypětí, kterým nemusí vždy sám zdárně odolat. Pro tyto případy je dobré vyhledat odbornou pomoc, kterou může být psychoterapie nebo psychologické poradenství.

Psychoterapie a psychoterapeutické poradenství Opava

Potřebujete poradit, jak se vypořádat s obtížnou životní situací? Máte problémy, které znesnadňují Váš každodenní život? Cítíte se nespokojeni a nevíte, jak to změnit? Nebo stále řešíte své problémy neúspěšně?

Důvodů, proč využít psychologické poradenství, psychoterapii může být opravdu mnoho. Každého z nás může trápit něco jiného, ale žádný problém, kterým se sami trápíte, není banalitou.

Ať už Vás trápí jakékoliv obtíže, které Vám znesnadňují nebo ztrpčují každodenní život (např.nízké sebevědomí, nespokojenost se sebou a svým životem, potíže s komunikací, depresivní stavy, úzkost , tělesné potíže, poruchy příjmu potravy, závislosti, problémy v partnerském, rodinném životě v podobě hádek, rozvodu, trápení s dětmi, nebo problémy v pracovní oblasti), vždy je dobré vyhledat pomoc zkušeného psychologa, který Vám dokáže pomoci problémy zvládnout a naučit se je řešit nebo projít snadněji náročným životním obdobím.

Choulostivá témata a návštěva psychologa

Mnoho lidí má problémy, se kterými se stydí svěřit svým blízkým, ale přesto se s nimi těžko vyrovnávají sami. Psycholog se při své praxi setkává často s nejrůznějšími tématy, o kterých mají lidé problémy mluvit, ať už se jedná o sexuální dysfunkce, sexuální orientaci, různé tělesné pochody, myšlenky či představy, které si raději nechávají pro sebe, neboť se bojí neporozumění, posměchu, apod., čímž mohou jejich potíže narůstat. Psycholog vnímá veškeré informace od klienta jako naprosto přísně důvěrné, pracuje v rámci etického kodexu, a proto se nemusíte bát se mu s čímkoliv svěřit. Naopak. Poskytuje Vám pocit bezpečí, prostor, důvěru, porozumnění, diskrétnost, která Vám může pomoci sdělit vše, co potřebujete, aniž byste se museli čehokoliv obávat.  

Význam psychoterapie

Psychoterapie probíhá formou osobních setkání s klientem, který pomoc psychoterapeuta vyhledá a po vzájemné domluvě klient souhlasí právě s formou psychoterapie jako možnosti pomoci. Nejčastěji k ní dochází v rámci tzv. sezení, a to v jedinečném a etickým kodexem chráněném vztahu. Psychoterapeut je schopen klientům pomoci v jejich osobních a vztahových krizích či vlekoucích se potížích, při psychických obtížích, dále pokud potřebují porozumět sami sobě či světu, který nás obklopuje, najít vlastní správnou cestu životem tak, aby člověk byl spokojen.

Samozřejmě, že si za určitých okolností můžete projít nesnázemi i bez pomoci psychoterapeuta, ovšem s ním se s nepříjemnými stavy vyrovnáte podstatně dříve, bezpečněji a s menšími ztrátami. Vzhledem k tomu, že psychoterapeutická pomoc může být dlouhodobá, vyberte si takového psychoterapeuta, který ve vás budí důvěru a který je Vám sympatický.

Psychologické poradenství

Díky psychologickému poradenství nemusíte být se svými problémy sami, ale za pomoci psychologa můžete nalézt řešení, jak se svých problémů co nejefektněji a bez velkých osobních ztrát zbavit. Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc klientovi, který potřebuje ujasnit problém, se kterým je konfrontován. Neví si rady, nemá se komu svěřit či se stydí a může se dostávat do krize. Psycholog při konzulataci, narozdíl od psychoterapie, vnáší I své odborné názory a doporučení, které klient může účelně využít k vyřešení své situace. Zkušený psycholog, psychoterapeut přistupuje ke každému svému klientovi individuálně. Je možnost využít služeb psychologické poradny také v naprosté anonymitě.

Oblasti psychologického poradenství

V psychologické poradně můžete nalézt pomoc a podporu při řešení osobních problémů ve vztazích, dále pomoc s dětmi a mládeží, kteří se čímkoli trápí nebo trpí poruchami chování či mají jiné specifické potřeby, dále např. při náhlých životních změnách, na které lidé nebývají připraveni; pomoc můžou vyhledat také lidé, kteří potřebují poradit v oblasti manželství, školních výsledků, šikany, při problémech se závislostmi apod.

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření, diagnostika bývá důležitou části spolupráce s psychologem, není však nezbytná pro psychologickou pomoc, ať už formou psychoterapie či poradenství. Díky výsledkům vyšetření může psycholog docílit účinnější terapie nebo psychologického poradenství. Takové vyšetření spočívá ve standardizovaných psychologických metodách, které jsou zaměřeny na osobnost, paměť, emoce, inteligenci, pozornost, na vztahy k druhým lidem, k sobě samému, atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23074 (zdravotnimagazin.cz#10242)


Přidat komentář