Rakovina děložního hrdla

Screening děložního čípku se provádí jednou ročně při preventivní gynekologické prohlídce. Při ní provede gynekolog cytologický stěr z povrchu čípku. Vzorky se pak zkoumají pod mikroskopem v cytolologické laboratoři.

Nejčastější onemocnění u žen

Karcinom děložního hrdla patří mezi nejčastější onemocnění u žen, protože každý rok má tuto diagnózu zhruba tisíc žen. Přitom jde o druh rakoviny, která se vyvíjí i několik let, proto lze toto onemocnění také včas odhalit díky pravidelným gynekologickým prohlídkám.

Včasné odhalení onemocnění

Každá žena má nárok na screening děložního hrdla, a to jednou ročně. Jen pravidelná gynekologická prohlídka totiž může zjistit karcinom děložního hrdla v počátečním stádiu. U screeningového vyšetření děložního hrdla je cílem odhalit možné přednádorové změny (prekancerózy) nebo časná stádia zhoubných nádorů (karcinomů). Včasné odhalení onemocnění znamená šanci na vyléčení a šetrnější léčbu.

Rakovina děložního hrdla

Rakovina děložního hrdla se vyvíjí poměrně dlouhou dobu, aniž by dala o sobě vědět. Přitom tzv. předrakovinné stavy jsou velmi dobře léčitelné. Za hlavní příčinu vzniku karcinomu děložního hrdla se považuje human papillomavirus (HPV). Existuje až stovka známých kmenů papillomaviru, ale s většinou se imunitní systém člověka dokáže vypořádat. Asi 30 HPV virů způsobuje nejrůznější typy bradavic – bradavice na prstech, na nohou anebo na genitálu. Vysoce rizikové kmeny jsou ty, které nejpravděpodobněji způsobují rakovinu děložního hrdla.

Imunitní systém

Papillomavirus se přenáší pohlavním stykem, protože může být přítomen v ejakulátu a na povrchu genitálií. Do věku 35 let se s touto infekcí setkají dvě třetiny žen, ale jejich imunitní systém dokáže tyto viry zničit. Infekce je nejběžnější u lidí mezi 18 a 28 lety. Riziko vzniku karcinomu děložního hrdla může být podmíněno časným zahájením pohlavního života, promiskuitou, kouřením či poruchami imunity. Viry tak mohou přetrvávat v epitelu děložního hrdla i několik let, přičemž riziko onemocnění ze zvyšuje po dovršení 35 let.

Preventivní gynekologická prohlídka

Screening děložního čípku se provádí jednou ročně při preventivní gynekologické prohlídce. Při ní provede gynekolog cytologický stěr z povrchu čípku. Vzorky se pak zkoumají pod mikroskopem v cytolologické laboratoři. Spolehlivost této metody závisí na pečlivosti odběru a kvalitě laboratorního vyšetření. Novou metodou, která zvyšuje spolehlivé odhalení závažných změn, je test na přítomnost onkogenních HPV. Provádí se stejným stěrem jako cytologie, ale dnes se obě metody současně provádí jen ojediněle. Současně nezapomínejte na mamografické vyšetření!

První příznaky nemoci

 • Abnormální vaginální krvácení
 • Zvýšený vaginální výtok
 • Bolesti v pánvi
 • Bolest během pohlavního styku

Léčení rakoviny

 • Laserová chirurgie – používá laserový paprsek.
 • Kryochirurgie – ničí „špatné” buňky tím, že je zmrazí.
 • Elektrochirurgická smyčka – anomální buňky jsou odříznuty drátěnou smyčkou, kterou vede elektrický proud.
 • Kónizace – klasický postup, při kterém se chirurgickými nástroji odstraní kónicky tvarovaná část tkáně čípku.

Léčení rakoviny v pokročilém stádiu

 • Ozářením
 • Chemoterapií
 • Hysteroktomií – odstraní se karcinomy, čípek, děloha. Při radikální hysteroktomii se odstraní čípek, děloha, části vaginy a lymfatických žláz v dané oblasti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21941 (zdravotnimagazin.cz#5737)


Přidat komentář