Rázová vlna Brno

Dokud nás nic nebolí, pak jen těžko můžeme posoudit, jak se druhý cítí, chytnou-li ho záda, rameno, potýká-li se s bolavými klouby, šlachy apod. Prášky jsou sice řešením, ale současné možnosti nabízí i jiné účinné metody.

Uvedených bolestí je možné se zbavit díky Terapii Akustickou Vlnou, ve zkratce AWT neboli rázovou vlnou. I když v nás název může vyvolávat metodu drastického ražení, je třeba říci, že se jedná o neinvazní, tj. bezbolestnou terapii, která moderní a vysoce účinná. Její aplikace je v současnosti špičkou v oblasti léčby bolesti. Možnosti rázové vlny se však využívají nejen při léčbě bolesti, kdy bolest sníží a současně zlepší mobilitu i funkci. Rázová vlna sklízí úspěchy i v estetické medicíně, kde je o ni zájem při léčbě celulitidy, zmenšení obvodu, zpevnění svalové, vazivové tkáně, lymfodrenáži.

Rázová vlna ve fyzioterapii

Rázová vlna nabízí významné léčebné účinky ve fyzioterapii. Rázová vlna patří do skupiny mechanoterapií, a může Vám pomoci v případě tenisového, golfového lokte – ostruhy patní kosti – bolesti Achillovy šlachy – bolesti kolenních a kyčelních kloubů – akutních a chronických bolestí zad – svalové křeče – úponové bolesti kolene – onemocnění čéšky aj. V mnoha případech dochází k okamžitému snížení bolesti. Není tedy důvodu se stále trápit a sužovat bolestí, když se Vám nabízí možnost se od míry bolesti oprostit.

Rázová vlna Brno

V Brně léčbu rázovou vlnou můžete poptávat v ortopedické ambulanci MUDr. Zbyňka Mašky s.r.o., adresa Musilova 1100/14, 614 00 Brno. Vedle této vysoce efektivní léčby pohybového aparátu, MUDr. Zbyněk Maška nabízí léčbu ACP metodou, léčbu krevními destičkami, léčbu laserem s laserovou sprchou, vyšetřovací ultrazvuk, magnetoterapii a tenzní proudy, více viz http://www.acpmetoda.cz/. Díky současným možnostem medicíny a zároveň odbornosti a zkušenostem ortopeda, nemusí být Váš život doprovázen nepříjemnou bolestí.

Rázová vlna Brno

Budete-li chtít využít uvedené specializované péče, pak se můžete objednat na tel.: +420 604 247 111,

nebo tel.: +420 545 581 370.

Připojujeme také e-mail: maska@acpmetoda.cz.

Laser s laserovou sprchou

U pohybového aparátu ještě zůstaneme. Přesuneme se však k laser terapii, konkrétně pak laseru s laserovou sprchou. Ten je využíván nejen v rehabilitaci, kdy laserové světlo snižuje bolestivost, která doprovází různé postižení pohybového aparátu. Laser je znám i pro svůj biostimulační účinek, kdy urychluje hojení ran. Díky laserové sprše je pak možné účinněji pokrýt celou léčebnou plochu.Léčba patních ostruh

Stejně, jako v případě rázové vlny, i zde je ošetření biostimulačním laserem neinvazní. Ošetření laserem můžete poptávat v případě akutních, chronických bolestí – zánětlivých stavů – poúrazových stavů – hojení ran – revmatické artritidy – bolesti čéšky – podvrtnutí kloubů – úponové bolesti – otoků – karpálního tunelu aj.

ACP metoda – léčba krevními destičkami

ACP metoda představuje novou revoluční biologickou léčbu, která využívá léčivých vlastností růstového faktoru, jenž je obsažený v krvi samotného pacienta. ACP metoda se používá v léčbě i uzdravení pohybového aparátu. Není důvodu se bát nového, pro Vás možná neznámého. Při použití ACP metody totiž nedochází k výskytu nežádoucích účinků. Celý proces metody trvá pouhopouhých cca 20 minut. Žádné hodiny strávené na sále, Vás tak nečekají.

ACP metoda – představení

Léčba ramenního kloubuACP metoda, v plném názvu Autologous Conditioned Plasma, v překladu autologní kondiciovaná plasma, je biochirurgickou metodou, která vychází z poznatků tkáňového inženýrství. Je jedinečná v tom, že využívá uzdravovacích účinků látek, a to z vlastního těla konkrétního pacienta. ACP metoda byla vyvinuta především z důvodu cílené léčby poškozené chrupavky, a to u artrózy malých, velkých kloubů, dále u sportovních úrazů. Co do terapeutických možností, může však ACP metoda nabídnout mnohem více, viz níže uvedený odstavec. Pojďme se však napřed seznámit s principem ACP metody.

ACP metoda – princip

Samotná podstata účinků ACP metody tkví ve vlastnostech krevních destiček. Ty totiž ve svém aktivovaném stavu uvolní bílkoviny protizánětlivých a růstových faktorů. Faktory pak podpoří v příslušných tkáních pohybového aparátu, ať už se jedná o šlachy, chrupavky, kosti, vazy, kůži, reparační a hojivé regenerační procesy. Jakmile dojde injekční aplikací ke koncentraci faktorů do nemocné tkáně, započne start protizánětlivých procesů – hojivých procesů – regenerace a reparace poškozené tkáňové struktury aj.

Důležitá role krevních destiček

Možná jste jako děti viděli naučný, výkladový pořad, co se stane s Vaším tělem, co se v něm začne odehrávat, jakmile se například říznete, odřete do krve aj. Jakmile totiž k tomu dojde, nastupují krevní destičky, které mají za úkol jednak zastavit krvácení, ale také obnovit strukturu, kde došlo k poškození tkáně. A to se dostáváme k výše zmíněným faktorům: růstovým a protizánětlivým, které se uvolňují vždy, jakmile dojde k aktivaci krevních destiček.

Přínosy ACP metody

Jaké možnosti nabízí ACP metoda? ACP metodou je možné léčit, vyléčit artrózu velkých kloubů I. až III. stupně – poranění šlach a vazů – rupturu Achillovy šlachy – čerstvá poškození kloubních vazů a menisku – těžké podvrtnutí kloubů a natažení svalů – ostruhu kosti patní – tenisový, golfový loket. ACP metoda podporuje hojení kostí, svalů a šlach po úrazech a operacích aj.

Výhody ACP metody

Přínosy ACP metody nám jsou již známé. Jaké výhody nám však léčba ACP metodou, nabízí? Především zde odpadají obavy z nežádoucích účinků, a to v porovnání s některými léky, kortikoidy, kdy v jejich případech při dlouhém užívání do jisté míry hrozí poškození jater, ledvin, ale také krvácení do zažívacího traktu aj. ACP metody využívá přirozených, a toto slovo zdůrazňujeme, schopností tělu vlastních buněk. Při samotném odběru, následném zpracování a finální aplikaci plasmy, je jen minimální riziko, že by došlo ke kontaminaci, infekci, či snad záměně vzorku. A samozřejmě je zde účinnost a nezanedbatelný efekt léčby, dokládaný nemalým množstvím vyléčených pacientů.

Magnetoterapie

Magnetoterapie se řadí k alternativním léčebným metodám. Jedná se o bezpečnou, velmi účinnou fyzikální léčebnou metodu. Magnetoterapie nabízí hojivou a regenerační sílu, která je nabízena ve specializovaných rehabilitačních ordinacích.

Magnetoterapie – účinky

V čem tkví přínos magnetoterapie pro naše zdraví? Magnetoterapie se může pochlubit hned řadou účinků: hojivými, regeneračními, stimulačními, analgetickými, myorelaxačními, detoxikačními, imunitními aj. Magnetoterapie může urychlit samotný proces hojení, regenerovat buňky, stimulovat růst i výstavbu kostní tkáně, působit proti bolesti, uvolnit svalové napětí, urychlovat látkovou výměnu, posilovat imunitu a další.

Magnetoterapie – přínosy

V případě magnetoterapie se nemusíte obávat, že byste si snad vypěstovali návyk, ke kterému však může dojít v případě farmakologické léčby. Jedná se o léčbu přirozenou a zároveň velmi účinnou. S velkým úspěchem se s ní můžete setkat, jak v ortopedii, tak při rehabilitaci, v stomatologii, v neurologii aj. Magnetoterapie zvyšuje prokrvení v příslušné oblasti, uvolňuje svalové spasmy, snižuje bolestivost, zrychluje hojení. K stěžejním indikačním oblastem magnetoterapie pak patří onemocnění svalů, nervů, kloubů.

Tenzní proudy

Další možností, jak účinně ulevit například poúrazovým bolestem pohybového ústrojí, bolestem páteře aj., jsou tenzní proudy. Ty uvolňují bolest, ale také svalová ztuhnutí. Tenzní proudy spadají pod elektroterapii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23255 (zdravotnimagazin.cz#10428)


Přidat komentář