SRT terapie - Hrabišín

Zajímáte se o alternativní způsoby léčby? SRT terapie vám může přinést úlevu od bolestí hlavy, svalstva, kloubů a má pozitivní vliv na celou řadu dalších problémů. Co o tomto druhu terapie víte?

SRT terapie vznikla za účelem, aby pomohla osobám s poruchami hybného aparátu. Později se ukázalo, že má také příznivý vliv na celou řadu dalších obtíží jako např. poruchy pozornosti, migrény apod. SRT terapii nemůžeme chápat jako léčebný prostředek, který vyřeší všechny naše problémy, ale spíše jako doplňkovou léčbu, která může mít příznivý vliv na náš zdravotní stav. Další alternativním způsobem léčby jsou tzv. Moravské květy. Esence z květů na homeopatické bázi mohou pomoci od různých nepříznivých psychických stavů.

Spiritual Response Therapy (SRT)

Spiritual Response Therapy (SRT) je terapie pro tělo, duši a ducha. Metodu SRT založil německý lékař, traumatolog a ortoped MUDr. Waldemar Pfaffenrot pro pacienty s mozkovými hybnými poruchami jako např.: Roztroušená skleróza (Sklerosis Multiplex), Parkinsonova choroba (Morbus Parkinson), Dětská mozková obrna - DMO (Infantilní cerebrální paréza), Hydrocefalus, Mikrocefalus (Microcephalia), Meningomyelocela. SRT terapie je velmi účinný a bezbolestný systém, který může pomoci lidem s různými problémy. Terapeut pomocí kyvadla zjišťuje jaké má klient negativní emoce, bloky atd. SRT terapie je založena na principu spolupůsobení (synergie). SRT terapie zahrnuje metody jako: měkké techniky, akupresura, akupunktura, masáž reflexních zón nohou, rukou a hlavy, manipulace a mobilizace, korekce patologického postavení hlavy, trupu a končetin, myofasciální technika (manuální práce se svaly).

Komu a kde může terapie SRT pomoci

SRT terapie byla vytvořena především proto, aby poskytovala pomoc osobám s poruchami hybnosti. Velký význam má tato terapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou a to především spastických forem. Ukázalo se, že tento typ terapie má pozitivní vliv i na jiné problémy. SRT terapie přináší úlevu lidem s bolestí krku, hrudníku nebo křížové kosti, odstraňuje nepříjemné pocity v oblasti zad, potíže s klouby, chronické problémy s dutinami, bolesti hlavy a migrény, únavu zrak, bolesti čelistního kloubu, uvolňuje ztuhlé a bolestivé svalstvo. Spiritual response therapy pomáhá lidem s vrozenými vadami nosného aparátu, skoliózami, revmatickými problémy, plochonožím, vadným držením těla. Pozitivní vliv má tato terapie na dětskou mozkovou obrnu a opožděny psychomotorický vývoj dítěte. SRT terapie je řešením u osob, které mají problémy se spánkem, nervozitou, koncentrací pozornosti, specifickými poruchami učení, poruchy polykání (dysfagie) a poruchami řeči. SRT terapie může pomoci v partnerských a mezilidských vztazích. Ceny této terapie se pohybují od 500 do 3 000 Kč za hodinu. SRT terapie je hlavně metodou doplňkovou. U osob s postižením hybnosti je vždy nejdůležitější fyzioterapie. SRT terapie má také preventivní význam.

Jak synergická reflexní terapie pomáhá

SRT terapie se řadí mezi manuální terapie. Během jednoho ošetření, které trvá přibližně 30 minut, jsou používány různé reflexní terapie, tímto se vyvolá synergický efekt (spolupůsobení) a následně má SRT terapie vliv na celý organismus. Cílem terapie je odstranit nesprávné držení těla (končetiny, trup, páteř, hlava). Korekce nesprávného držení těla je praktikována jemně, respektují se hybné možnosti klienta. SRT terapie je bezbolestná, může být doplněna např. kraniosakrální terapií a polohováním.

Jak SRT terapie probíhá

Tato terapie není cvičení, pacient je během terapie pasivní, jen leží a poslouchá hudbu nebo pohádku. Terapie trvá 15 až 45 minut. Při intenzitě terapie 10 až 15 dní za sebou můžeme pozorovat pozitivní změny. Terapie je pro klienta příjemná, necítí během ní žádnou bolest. SRT terapie se chápe jako metoda podpůrná, doplňková a preventivní.

Moravské květy

Moravské květy je metoda, která funguje na stejném principu jako Bachova květová terapie. Terapie Moravské květy pomáhá obnovit vaši duševní rovnováhu. Vzhledem k tomu, že psychické problémy mohou často vyvolávat somatické onemocnění, stává se tato terapie také prevencí onemocnění těla. Každá bylina je specifická a má své vlastní působení na člověka. Výroba Moravských květů je přirozená, čerstvé květiny jsou po utrhnutí vloženy do pramenité vody a ponechány na slunci, která se liší podle druhu byliny. Byliny jsou trhány v době nejsilnějšího obsahu působících látek, tedy v květu. Moravské byliny je terapie, která je založena na homeopatické bázi.

Jak Moravské byliny pomáhají

Příčina nemocí může být v našich negativních emocích. Dnešní svět je plný stresu, utrpení a bolesti, všechny tyto faktory mohou mít negativní vliv na naši psychiku a zdraví. Moravské květy pomáhají odstranit negativní emoce, vyvolává emoce pozitivní a tím působí pozitivně na naše zdraví. Terapie pomocí květin je vhodná v každé věku, limity zde neklade ani typ nemoci. Moravské květy působí na duševní stavy jako např.: úzkost, strach, paniku, apatii, nízké sebevědomí, deprese, pesimismu a jiné problémy.

Esence Moravských květů

Esence Moravských květů jsou tvořeny na míru každému člověku. Směsi bylin jsou pak užívány přímo do úst nebo namícháním s vodou. Účinky se projeví při pravidelném užívání Moravských květů, užití se doporučuje 30 minut před jídlem. Z květů uveďme alespoň účinky Mateřídoušky a Měsíčku lékařského Mateřídouška čistí a stimuluje tělo. Má také velký vliv na projasnění vědomí. Měsíček lékařský je jednou z nejlepších léčivek v oblasti hojení. Měsíček pomáhá osobám trpícím astmatem, kašlem, srdeční tachykardií, menstruačními bolestmi, má také protirakovinové účinky. Tato bylina se také užívá při stavech spojených s neurózami.

SRT terapie a Moravské květy

Negativní myšlení, stres, smutek, to vše má neblahý vliv na náš zdravotní stav. V těžkých životních situacích hledají lidé způsoby pomoci. SRT terapie nebo terapie Moravské květy se může stát způsobem, jak se vyrovnáte s obtížnými životními zkouškami a jak posílíte své tělo i svou mysl.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23038 (zdravotnimagazin.cz#10089)


Přidat komentář