Vyřešení zácpy pomocí pohybu

Ležte dále na zádech, uvolněte břišní svaly a chvíli zhluboka nadechujte a vydechujte. Položte špičky prstů volně na břicho a lehce na něj bubnujte. Účinek této jednoduché masáže se reflexně přenáší na střeva.

Posílení střev

K posílení činnosti střev při střevních potížích jako je např. zácpa slouží speciální cviky doplněné jednoduchými dechovými cviky a lehkou masáží břicha. Cvičte nejlépe ráno a večer tolik, kolik zvládnete. Mezi jednotlivými cviky vždy udělejte krátkou přestávku.

Cviky

  1. Lehněte si na břicho a natáhněte paže podél těla. Pomalu nadzvedněte horní polovinu těla, (neopírejte se rukama) a opět se pomalu položte na podložku. Opakujte desetkrát.
  2. Položte se na záda a přitáhněte kolena až k hrudníku. V této poloze chvíli zůstaňte, potom nohy vraťte do původní polohy. Opakujte desetkrát.
  3. Klekněte si na zem a opřete se o dlaně. Vydechněte jak nejvíce to půjde, vtáhněte do sebe břicho a prudce uvolněte. Opakujte tři až pětkrát.
  4. Posaďte se a rytmicky napínejte a uvolněte hýždové svaly. Jedno napnutí by mělo trvat alespoň 5 sekund. Opakujte nejméně pětkrát.

Konec se zácpou

Na podporu trávení se hodí rychlá chůze, lehký vytrvalostní běh, jízda na kole a plavání. K celkové harmonii přispívá jóga, Pět Tibeťanů a podobné cviky.

Masáž břicha

Ležte dále na zádech, uvolněte břišní svaly a chvíli zhluboka nadechujte a vydechujte. Položte špičky prstů volně na břicho a lehce na něj bubnujte. Účinek této jednoduché masáže se reflexně přenáší na střeva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21898 (zdravotnimagazin.cz#5632)


Přidat komentář