Zákrok laserem

Jednotlivé metody a laserová refrakční technika se volí vzhledem k individuálním potřebám pacienta. Před zákrokem pacient podstoupí komplexní vyšetření, které zhodnotí a blíže určí typ refrakční vady.

Refrakční chirurgie

Náplní refrakční chirurgie je odstraňovat refrakční vady oka jako krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, aberace vyšších řádů a vetchozrakost. Z chirurgických postupů se nejvíce prosazují metody laserové refrakční chirurgie (CustomCornea, LASIK, PRK, LASEK, DTK), nitrooční chirurgické operace (RLE, implantovatelné nitrooční čočky, PRELEX) a kombinace laserové a nitrooční chirurgie (Bioptika).

Zákrok laserem

Všechny laserové refrakční techniky využívají laserový paprsek k opracování rohovky. Liší se však přípravou tkáně, hojením, pooperačním průběhem a možnostmi, které pro jednotlivé zrakové vady přinášejí. V každém případě léčba zrakových vad laserem přináší vidění bez nepříjemného omezení, které je spojeno s nutností používat brýle či kontaktní čočky. Rozšíří se tak nejen zorné pole, ale také možnosti (sportovních) aktivit či větší možnost profesionálního uplatnění.

Zvolení techniky

Jednotlivé metody a laserová refrakční technika se volí vzhledem k individuálním potřebám pacienta. Před zákrokem pacient podstoupí komplexní vyšetření, které zhodnotí a blíže určí typ refrakční vady. Je zohledněn nejen typ a velikost dioptrické vady, ale také tloušťka rohovky, šíře zornice, stav čočky a sítnice, věk, potřeby pacienta apod. Při složitějších vadách se někdy musí volit kombinace různých chirurgických postupů.

Laserové zákroky patří však mezi nadstandardní, proto nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny. Víte ale, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí pro dárce krve a kostní dřeně příspěvek na léčbu zrakových vad laserem?

Nová laserová technologie

Moderní přístup k laserové refrakční chirurgii využívá tzv. technologie „wavefront” (vlnoplocha). Standardní metoda měření a korekce dioptrických vad totiž měřila oko jako celek, ale nová laserová technologie umožňuje změřit každý bod oka se všemi jeho nedokonalostmi. Tím je možné odstranit i aberace vyššího řádu, které brýle, kontaktní čočky či tradiční laserová chirurgie neumí korigovat. Aberace vyššího řádu (horší vidění za tmy, šera, dvojité vidění apod.) bývá zdrojem kvalitativních zrakových obtíží. Technologie „wavefront” je založena na složitých matematických analýzách, které pomáhají individuálně stanovit práci laserového přístroje při opracovávání rohovky.

Inviduální zákroky

Při individualizovaných zákrocích se volí jednotlivé metody, které ošetřují oční rohovku. Metody LASIK, PRK a LASEK využívají nové laserové technologie, která je schopna odhalit a vyhodnotit nejen dioptrickou vadu, ale také každou odchylku oka. Každá metoda se soustředí jinak na určitý typ nebo rozsah zrakové vady.

Průběh zákroku

Celý zákrok trvá jen několik minut, přičemž se obvykle provádí v lokální anestezii, kdy je povrch oka znecitlivěn anestetickými kapkami. Pod víčka je umístěn malý rozvěrač, který brání mrknutí oka v průběhu operace. Paprsek laseru pak podle potřeby opracovává rohovku. Navíc přístroj neustále vyhodnocuje polohu ošetřovaného oka tak, aby laserový paprsek dopadl vždy na správné místo. Nová kvalita vidění je poznatelná již v prvních dnech, protože regenerace rohovky probíhá velmi rychle. Léčba zrakových vad pomocí laseru představuje jen minimum komplikací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21947 (zdravotnimagazin.cz#5759)


Přidat komentář