Zelený zákal - léčba a příznaky

Zelený zákal je zákeřným onemocněním, neboť do chvíle, kdy není narušeno centrální vidění, si pacient neuvědomuje žádné příznaky. Probíhá pomalu a postupný zánik nervových vláken se projevuje malými výpadky v zorném poli.

Výskyt zeleného zákalu

Zhruba 7 miliónů osob na světě je slepých kvůli zelenému zákalu. Tato nemoc se vyskytuje u 2% lidí nad 40 let věku a s přibývajícím věkem výskyt zeleného zákalu stoupá. V České republice trpí zeleným zákalem 2,5% lidí.

Typy zeleného zákalu

  • Zelený zákal s otevřeným úhlem – odtok z oka je zhoršen, komorový úhel, kde je odvodní kanálek je volný
  • Zelený zákal s uzavřeným úhlem – prostor mezi rohovkou a duhovkou je úzký, je zablokována oblast odvodního kanálku, dojde k uzavření odtoku nitrooční tekutiny.

Příčiny zeleného zákalu

Hlavní příčinou zeleného zákalu je zvýšení tlaku nitrooční tekutiny. Takto zvýšený tlak utlačuje vlákna zrakového nervu. Když vysoký nitrooční tlak působí dlouho, dojde k odumření vláken. Dalšími známými příčinami zeleného zákalu jsou cévní a strukturální změny, dědičnost, dlouhé užívání kortikosteroidních léků nebo kapek.

Příznaky zeleného zákalu

K zjištění onemocnění zeleným zákalem, dojde až po vyšetření u očního lékaře. Příznaky se pak liší podle typu zeleného zákalu. U zeleného zákalu s otevřeným úhlem nejsou z počátku příznaky žádné. Až pozdním příznakem je pokles zraku, ale stav už se vyléčit nedá. Zelený zákal s uzavřeným úhlem se projevuje mlhavým viděním a bolestmi oka, které mohou propuknout až v glaukomový záchvat.

Léčba zeleného zákalu

Zelený zákal je onemocnění trvalé, napůl léčitelné a napůl neléčitelné. To znamená, že nemoc se nedá odstranit, ale je možné léčit její příznaky. Existují tři možnosti léčby: pomocí kapek, laserem a operace. Jestliže je zelený zákal rozpoznán a léčen včas, lze předejít postižení zraku.

Některá fakta na závěr

Problémy se zrakem má 100 miliónů lidí na světě, 38 miliónů lidí je slepých a 7 miliónů oslepne na zelený zákal.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22635 (zdravotnimagazin.cz#7481)


Přidat komentář