Znásilnění - nahlášení

Hodně žen má představu, že násilník je znetvořený mrzák, který se pohybuje na ulicích pouze v noci a jen na odlehlých místech. Není to tak. Ve většině případů se vás pokusí znásilnit obyčejný muž.

Ohlášení znásilnění na policii

Násilníci jsou recidivisté, takže policie může identifikovat útočníka i jen z vašeho vyprávění. Oběť může kdykoli své rozhodnutí změnit a vzít obvinění zpět. Policie většinou odveze oběť do nemocnice nebo do zařízení pro léčení případů znásilnění k poskytnutí odborné péče, v každém případě poskytne ženě dopravu.

Neměla byste si dávat žádnou sprchu, koupel nebo si dělat výplach

a měla byste mít na sobě tytéž šaty. Má-li věc vyšetřovat policie, měly by lůžkoviny či ručníky být ve stavu jak zůstaly pro možnost získání vzorků spermatu (usvědčující důkaz a testy HIV).

Obět znásilnění

Oběti znásilnění vyžadují specifickou péči. Vyhledejte pomoc u lidí, kteří byli vyškoleni pro poskytování podpory obětem znásilnění. Odborná péče je nezbytná.

Znásilnění není jen pohlavní styk

Za znásilnění se považuje i vynucený orální nebo anální sex, mechanické zavádění předmětů do pochvy a jiné sexuální aktivity prováděné nedobrovolně.

Pepřový sprej není ideální zbraň

Pepřový sprej rozhodně ideální zbraní není. Útočník se ho dokáže lehce zmocnit a použít proti vám. A pravděpodobnost, že útočníkovi zasáhne právě oči, je opravdu malá.

Násilník nemusí být jen škaredý člověk

Hodně žen má představu, že násilník je znetvořený mrzák, který se pohybuje na ulicích pouze v noci a jen na odlehlých místech. Není to tak. Ve většině případů se vás pokusí znásilnit obyčejný muž, který s vámi již dříve navázal kontakt. Navíc policejní statistiky uvádějí časté případy znásilnění u oběti či násilníka doma, dále v klubech a dalších uzavřených místnostech.

Znásilnění a zákon - trest

§ 241 Znásilnění
- (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohl. styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannost jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. - (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
b) spáchá-li takový čin na ženě mladší než patnáct let. - (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

Znásilnění je jakákoli sexuální aktivita uskutečněná proti vůli ženy

Přestože je znásilnění trestným činem, je stále považováno za společenské stigma pro ženu a její rodinu. Oběť je často mnohem více obviňována než útočník. Strach a stud oběti společně s nedůvěrou různých institucí často vedou k tomu, že znásilnění zůstává neoznámeno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22636 (zdravotnimagazin.cz#7482)


Přidat komentář