Ateroskleróza

Ateroskleróza je dlouhodobý proces, kdy vlivem ukládání tukových látek (především cholesterolu) v našich cévách dochází k jejich tuhnutí. Příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek - především cholesterolu.

Pravidelné návštěvy u doktora

Vlivem zúžení cév dochází k nedostatečnému prokrvení orgánů, ke kterým céva míří, což může mít za následek onemocnění dalších orgánů. Pokud postihne ateroskleróza srdeční tepnu, může dojít i k srdečnímu infarktu. Ve většině civilizovaných zemí je bohužel ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí.

Pomalá, ale zákeřná ateroskleróza

Aterosklerotické postižení mozkových cév vede ke zhoršenému prokrvení mozku a negativně ovlivňuje paměťové buňky. Důsledkem je častější zapomínání – skleróza. Ateroskleróza se ale bohužel plíží pomalu a nenápadně a často dá o sobě vědět až v pokročilém stadiu rozvoje a mnohem závážnějším způsobem.

Kritické hodnoty při ateroskleróze

Jakmile zúžení cévy dosáhne kritické hodnoty nebo dojde k praskutní tukového nánosu, dochází k závažným komplikacím. Kromě srdečního infarktu a mozkové mrtvice může dojít k angině pectoris, k ischemické chorobě dolních končetin nebo ke gangréně, která bohužel mnohdy končí amputací končetiny.

Jak vzniká ateroskleróza?

Příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek - především cholesterolu. K ukládání dochází, jestliže jíme více tuků než dokážeme spotřebovat. Ty se nám pak usazují v cévách a pokud dochází k usazování dlouhodobě, nánosy tuku tvrdnou a cévy tak tuhnou. Vzniku aterosklerózy lze zabránit úpravou jídelníčku, udržováním optimální hmotnosti, pravidelným pohybem.

Vysoká hladina cholesterolu

V určitém věku (cca 35 let) většina lékařů vyšetřuje hladinu cholesterolu automaticky. Pokud se zjistí zvýšená hladina cholesterolu, je třeba okamžitě zahájit léčbu.

Preventivní vyšetření

Depistáž aterosklerózy je preventivní vyšetření, jehož cílem je odhalit přítomnost prvních projevů aterosklerózy ještě před tím, než začne mít pacient nějaké potíže. Depistážní prohlídky se většinou provádějí u rizikových skupin, kterými jsou v případě aterosklerózy hlavně obézní lidé a cukrovkáři.

  • Depistáž na vaši žádost – preventivní vyšetření

    Na laboratorní vyšetření k odhalení časných stadií poruch lipidového metabolismu a tím i odhalení aterosklerózy vás může objednat praktický lékař nebo si žádost můžete podat sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21928 (zdravotnimagazin.cz#5712)


Přidat komentář