Design interiérů podle Feng Shui - Brno

Zamýšlíte vytvoření nového interiéru? Necítíte se nejlépe v tom stávajícím a potřebujete to změnit? Zkuste se zamyslet nad tím, zda by vám pomohlo vytvoření designu interiéru s využitím Feng Shui.

Design interiérů podle Feng Shui

Pro vytvoření interiéru s využitím filozofie Feng Shui je dobré si najmout specializovanou společnost, která má s touto činností zkušenosti a s velkou pravděpodobností dokáže prostor uspořádat tak, abyste se v něm cítili co nejpříjemněji a aby vás nabíjel pozitivní energií. Zvolená firma bude do interiéru volit vhodný design pro nábytek, doplňky, použité materiály, tvary a barvy. Všemu předchází určení, jaký jste typ osobnosti (sangvinik apod.). Toto poznání je velmi důležité z toho hlediska, že ke každému typu se volí jiné umístění předmětů a odlišný design. U jednotlivých místností v interiéru se řeší jejich využití. Díky tomu se může určit, která bude sloužit k odpočinku a která má naopak podpořit aktivitu.

Feng Shui

Feng Shui znamená v překladu voda a vítr, což značí harmonii a rovnováhu. Jedná se o prastarou čínskou nauku o vytváření harmonických lidských životů, domovů a pracovišť. Tato filozofie zdůrazňuje a akceptuje provázanost mezi lidmi, planetou a vesmírem. Feng Shui spočívá v podpoře kladných a odbourávání špatných energií.

Buddha - feng shui

Historici se přou, v které době má Feng Shui své kořeny. Hovoří se o roku 2000 př.n.l., ale někdo se zmiňuje i o roku 5000 př.n.l. V historii se této nauky užívalo zejména pro orientaci domů a známých duchovních staveb, jako byly například hrobky a další objekty. Než se začal využívat kompas (související s mřížkou Lo šu - orientace v ní), vycházela tato nauka z astronomie a jejího vztahu k člověku.

Feng Shui vzešlo před mnoha tisíci let z příbuzných oborů jako je příroda, fyzika, filozofie, astronomie či astrologie.

Mapa Feng Shui

Říká se jí mřížka Lo šu a zahrnuje všechna místa, která máte k dispozici. Může se jednat například o** byt či dům**. Na mapě je dohromady devět velkých zemí, které značí například zdraví, lásku, peníze a vzdělání. U každého je potřeba zjistit, kde se u vaší osobnosti každá z těchto zemí nachází.

Feng Shui a výběr nemovitosti

Při výběru domu či bytu má každý před jeho koupí představu, že v něm bude žít jako zdravá a spokojená rodina, která navíc finančně nestrádá. V případě, že si před podepsáním smlouvy zajistíte** konzultaci Feng Shui**, se můžete dozvědět, zda vás v dané nemovitosti nečekají nemoci, rodinné a finanční problémy či jiná negativa. Pokud vybíráte podle Feng Shui, může vám také nové obydlí poskytnout** přísun energie a dobrých nápadů**, což směřuje k dalšímu rozvíjení se v různých sférách (osobních či profesních).

Pravidla Feng Shui - návrhy bytů a domů

V** obytných prostorách** se jedná zejména o snahu** nalezení rovnováhy energií** a popis jejich působení. U zahrady a balkónu se už jedná o vnější prostory. Jednotlivé obytné prostory by na sebe měly navazovat tak, aby nebyl narušen tok energií. Níže je výběr z některých pravidel Feng Shui.

Garáž

Co se** garáže** týče, je možnost ji zahrnout jak do obytných, tak i do vnějších prostor. Záleží zejména na tom, zda je umístěna zcela samostatně od domu (není k němu vyloženě připojena, jedná se tedy o vnější prostor), má s budovou společnou zeď nebo je zcela součástí domu (tudíž se automaticky jedná o obytný prostor).

U situace, kdy garáž a dům mají společnou zeď, se jedná o** obytný prostor** ve chvíli, kdy je tato zeď průchozí. Znamená to, že se dostanete přímo z garáže do domu a naopak. V případě, kdy má** garáž podle Feng Shui** funkci obytného prostoru, má vliv na působení energie v domě a měla by se podle toho také zařídit.

Vstup do bytu či domu

Jedná se o nejdůležitější místo, jelikož zde hrozí největší příliv negativních energií. Pro ochránění před nimi se využívají nejrůznější pomůcky, jako je například** Bagua zrcátko** (odrazí negativní energii jinam než do obytných místností), talisman či obrázek bůžka.

Kuchyň

Podle Feng Shui má umístění kuchyně vliv na zdraví rodiny a prosperity. Prvním pravidlem je, že když vejdete do domu či bytu, nesmíte do ní mít přímý výhled (je to z důvodu, aby negativní energie, která se může u vchodu objevit, neměla přímou cestu do místnosti, jež je významná pro zdraví). Pokud je to možné, buduje se kuchyň uprostřed domu či bytu. Mezi zásady jejího umístění patří například to, že by se neměla nacházet pod místností, kde je toaleta či pokoj, kde se přespává.

Koupelna a toaleta

Tyto místnosti slouží k očistě lidí. To, že tekoucí voda spadá rovnou do odpadů, je z hlediska Feng Shui problematické. Z tohoto důvodu je v těchto místnostech uplatňována snaha o nápravu spočívající například ve** zvolení ideálních barev, doplňků**, případně je možnost přizpůsobení energií v blízkých prostorách.

feng shui koupelna

Rozmístění nábytku

Jedná se o velmi důležitou součást Feng Shui. To, jak je nábytek umístěn, totiž ovlivňuje proudění energie v interiéru, s čímž úzce souvisí navození pocitu spokojenosti, uvolnění apod.

Sedací souprava, postele či pracovní stoly se umísťují do tzv. pozice síly, která člověku dodává pocit bezpečí. Dle toho, jaký je u vás zjištěn typ osobnosti, se postel a pracovní stůl umístí směrem do vhodné světové strany. Je tomu přisuzována kvalita spánku či uzdravení, v případě psacího stolu větší soustředěnost, což s sebou zpravidla nese i lepší výkony.

Přemíra předmětů

Téměř každý má ve svém interiéru rozmístěny všemožné doplňky, vzpomínkové předměty apod. Jejich přemíra však dokáže narušit vliv pozitivní energie a z každého špatně zvoleného či umístěného předmětu se může stát spouštěč stresu. Je dobré se obklopit věcmi, které jsou pro vás významné, cenné a hlavně přinášejí radost.

Tvar místností

Podle Feng Shui je dobré dbát na to, aby měla každá místnost v obytném prostoru čisté linie (zdí), a to bez různých zákoutí. V nich se totiž může nashromažďovat negativní energie.

obývací pokoj - feng shui

Nástroje pro vytvoření bytového interiéru

K tomu, aby se mohl vytvořit interiér dle pravidel Feng Shui, se využívá systém zvaný ba-gua. Ba-gua obsahuje osm trigramů symbolizujících různé energie, jako jsou například voda, vítr, oheň apod. Tyto energie jsou provázány s určitými oblastmi života lidí. Vše takto zjištěné se zaznamená do jednotlivých trigramů. To, co se zaznamená, se aplikuje na půdorys řešeného prostoru. Každý pokoj má přiřazený jeden z druhů živlů (voda, země, oheň, vítr, dřevo, kov) a určitou životní oblast. Ba-gua se může soustředit na světové strany, z čehož vychází orientace objektu k severu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23052 (zdravotnimagazin.cz#10118)


Přidat komentář