Diagnostika potravinové alergie

Vyšetřování na přítomnost potravinové alergie. Potravinové provokační testy. Vyšetření atopie s použitím náplasti (Atopy Patch Testing, APT). Placebem kontrolovaný provokační test potravinami - alergie. Placebo a alergen. Prick test. Kožní test.

Vyšetřování na přítomnost potravinové alergie

se provádí pomocí potravinově specifických IgE protilátek na běžné a exotické potraviny. Úplná a podrobná anamnéza je pro lékaře nezbytná při pátrání po potravinách, které vyžadují specifické testování. Nejpřesnějším způsobem potvrzení alergie na konkrétní potravinu zůstává dvojitě slepý placebem kontrolovaný provokační test potravinou (Double Blind Placebo Controlled Food Challenge, DBPCFC).

Potravinové provokační testy

jsou však časově náročné, je třeba je provádět v nemocničním prostředí, kde je k dispozici kompletní vybavení pro resuscitaci a zkušený dietetik musí pro pacienta „zamaskovat“ placebo a účinnou složku hodnocené potraviny. Proto se, zvláště u dětí, snažíme provádět spíše „otevřený provokační test“ podáváním podezřelých potravin počínaje miligramovými dávkami se zdvojnásobením testované dávky každých 20 minut až do vyvolání reakce nebo případného zjištění, že pacient podezřelou potravinu snáší. Mimo nemocniční prostředí se klade větší důraz na anamnézu potravinové alergie a specifické vyšetření pomocí kožního prick testu (SPT) s aplikací čerstvých přírodních potravinových alergenů nebo vyšetření specifických IgE a použití testovacího systému ImmunCAP RAST.

Vyšetření atopie s použitím náplasti (Atopy Patch Testing, APT)

lze použít ke zjištění pozdní přecitlivělosti na potraviny. Použití APT spolu se SPT nebo RAST může zajistit zvýšení pozitivní predikční hodnoty (Positive Predictive Value, PPV) stanovení diagnózy potravinové alergie.

Placebem kontrolovaný provokační test potravinami - alergie

Tato přesná technika vyšetření na přítomnost potravinové alergie používá surového alergenu, ukrytého v „želatinovém koláči“, takže skutečnou chuť ani strukturu potraviny nemůže vyšetřovaná osoba poznat. Až do odtajnění kódu (test je dvojitě slepý) neví ani lékař, zda se pacientovi podává alergen nebo placebo. Jedná se o velice přesný způsob zjištění pravé potravinové alergie bez zkreslení výsledku pacientem nebo lékařem.

Placebo a alergen

Pacient dostává stále větší dávky placeba a občas alergen až do rozvoje reakce nebo do doby, kdy se prokáže, že pacient snáší poměrně vysokou dávku potravinového alergenu. V nemocnici, kde je k dispozici kompletní vybavení pro resuscitaci včetně adrenalinu a kyslíku, pacienta samozřejmě pozorně sleduje zdravotnický personál a lékaři. Pacient se do nemocnice dostaví v den vyšetření a je sledován. Někteří odborníci se domnívají, že pacienta je nutno v nemocnici sledovat po dobu 2 dní a následně denně, aby se zjistily případné zpožděné reakce přecitlivělosti na potraviny. Celé vyšetření je pracné a denně lze i v nejrychleji pracujícím zařízení provést stimulaci maximálně zhruba 4 látkami. Proto se v nemocnici provádí „otevřenější“ stimulace, kdy pacient i lékař účinnou složku znají a u pacienta je sledována přítomnost objektivních známek potravinové alergie. Pokud dojde k reakci na zkoušenou potravinu, musí se pacient vyvarovat konzumace dané potraviny po dobu dalších 6 až 12 měsíců, než se provede další provokační test. Probíhá diskuse o tom, zda tato technika vlastně „opětovně nesenzibilizuje“ pacienta na zkoušený alergen. Proto se doporučuje, jakmile pacient začne úspěšně snášet zkoušenou potravinu, aby ji i dále pravidelně zařazoval do svého jídelníčku a udržel si tak svoji snášenlivost na danou potravinu.

Prick test - zkouška potravinového alergenu - foof allergen skin prick testing

Zkouška prick testem (Skin Prick Testing, SPT) je nejčastější a nejlevnější diagnostickou technikou používanou k potvrzení potravinové alergie. Nejvhodnější je použít výtažků z čerstvých potravin jako je kravské mléko, slepičí vejce, pšeničná pasta, sojové mléko, treska a burské oříšky, aplikovaných na kůži metodou opakovaného vpichu („Prick-Prick Metod“). Tímto způsobem lze za použití neupravených čerstvých potravin aplikovat jakoukoli potravinu. Kopíčko pro standardizovaný test se ponoří do roztoku zkoušené potraviny a následně se s naneseným alergenem vpíchne do kůže pacienta. Pro každý test se použije nové kopíčko. Poté se místo vpichu pozoruje po dobu 15 až 20 minut a měří se případná reakce v podobě papuly. Test je pozitivní při vzniku papuly o průměru 3 mm nebo větší než je negativní kontrolní test s fyziologickým roztokem. Navíc vždy provádíme kontrolní vpich histaminu nebo kodeinu, který se používá ke zjištění reaktivity kůže. Jedná se o jednoduché, bezpečné, levné a snadno proveditelné vyšetření, jehož výsledky jsou hned k dispozici.

Kožní test s aplikací potraviny - alergie

Obdobami prick testu jsou tzv. „Scratch Patch test“ (kdy se kůže škrábne a následně se aplikuje alergen pod okluzivní náplastí) a kožní test s aplikací potraviny (Skin Application Food test) (kdy se potravina nanese na kůži bez vpichu, ale kontroluje se každých 10 minut na přítomnost případné reakce). Ani jeden z těchto testů se běžně nepoužívá, protože nenabízejí žádnou výhodu oproti rutinní zkoušce vpichem (SPT) alergenu. Nepoužívá se ani intradermální vyšetření na potravinovou alergii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22908 (zdravotnimagazin.cz#9800)


Přidat komentář