Jak uzavřít životní pojištění

Ještě nemáte životní pojištění a přemýšlíte nad jeho založením? V tom případě děláte správnou věc pro sebe i pro Vaši rodinu. Následující článek Vám poskytne několik důležitých informací, které Vám usnadní jeho sjednání.

Životního pojištění - charakteristika

Životní pojištění je jedním z pojistných produktů, který se ve většině případů zřizuje primárně na krytí rizika smrti. Proti dalším rizikům, jako je např. riziko vážné nemoci, invalidity, úrazu či jiných událostí, se lze připojistit doplňkově.

Životní pojištění se také vyznačuje tím, že obsahuje spořící složku, která se v průběhu pojištění zhodnocuje (tzn. nejen, že budete pojištěni, ale budete i spořit). Druhy životního pojištění se pak liší zejména tím, jakým způsobem zhodnocují svoji spořící složku, případně jaké riziko primárně kryjí.

Všeobecně existují dva druhy pojištění osob – se spořící složkou a bez ní (tzv. riziková). Životní pojištění funguje jako pojištění se spořící složkou, u kterého se část pojistného (tzn. částky, kterou měsíčně odvádíte na účet Vašeho pojištění) odvádí na pojištění a část na spoření. Avšak lze k němu zřídit i doplňková riziková pojištění, jen za účelem krytí zvoleného rizika (např. úrazové pojištění). Z tohoto důvodu bývají pojištění bez spořící složky často řazena do skupiny životních pojištění, ač tam fakticky nepatří.

Něco málo o pojištění bez spořící složky

Riziková pojištění lze samostatně doporučit v případě, že máte zájem být pojištěni, ale nechcete platit měsíčně víc peněz, než je nutné. Právě vzhledem k tomu, že pojištění slouží jen ke krytí rizika a neobsahuje spořící složku, je znatelně levnější. Avšak je nutné uvědomit si, že u tohoto typu pojištění jsou peníze vyplaceny pouze v případě, že nastane pojistná událost. Tzn. pokud uplyne doba pojištění aniž by tato událost nastala, pojišťovna Vám žádné peníze nevyplatí.

Životní pojištění – pojistná plnění

U životního pojištění vždy ve smlouvě sjednáváte, jakou částku obdržíte v případě pojistné události a jakou obdržíte v případě, že žádná nenastane (tzn. výše spořící složky po uplynutí doby pojištění).

Co se týče doplňkových pojištění, jejich plnění, které je také vymezeno ve smlouvě, je vyplaceno pouze v případě, že nastane pojistná událost (tzn. např. úraz).

Proč uzavřít pojištění

Stále pochybujete o nutnosti uzavření životního pojištění, případně doplňkových pojištění? Zkuste si tedy představit, že se Vám stane těžký úraz, který Vás připraví o možnost pracovat a tím zabezpečit sami sebe. Myslíte, že se o Vás dostatečně postará stát a zajistí Vám odpovídající životní úroveň?

Jistota zabezpečení rodiny v případě smrtelného nehody, může být dalším důvodem založení životního pojištění. Pro někoho je také důležité vědomí, že po skončení pojištění obdrží naspořenou částku

Než založíte pojištění

Ať již budete životní pojištění uzavírat z jakéhokoliv důvodu, je nutné si tento důvod uvědomit před samotným uzavřením a od toho odvíjet výběr produktu. Nikdy se nenechte umluvit pracovníky pojišťoven či pochybnými finančními poradci k tomu, jaký produkt „potřebujete“.

Jaký druh pojištění založit – rady

A jaké jsou tedy možnosti? V základě se musíte rozhodnout, zda chcete založit klasické životní pojištění s případnými doplňkovými rizikovými či pouze rizikové pojištění (bez spořící složky).

Životní pojištění je většinou zakládáno jako dlouhodobý produkt, narozdíl od samostatného rizikového, které je spíše krátkodobější.

V následujících odstavcích si představíme základní formy životního pojištění se spořící složkou.

Kapitálové životní pojištění

Tato forma pojištění, která obsahuje spořící složku, je jednou z nejčastěji využívaných forem životního pojištění. Kapitálové životní pojištění je určeno spíše pro ty z Vás, kteří chtějí mít garantovaný výnos z naspořených peněz a být pojištěni na riziko smrti, případně na další rizika formou připojištění. Pojišťovny zde garantují určitý výnos, který uvádějí v procentech a ve smlouvě Vám přímo stanoví minimální garantovanou částku. Daného výnosu dosáhnou investováním Vašich peněz do nerizikových investic.

Investiční životní pojištění

Větší výnos můžete předpokládat při založení investičního životního pojištění. Zde Vám pojišťovna nemůže žádný výnos garantovat, jelikož Vy sami si řídíte investice, které probíhají nákupem podílových jednotek v různých fondech. Toto investování je rizikovější, avšak při aktivním investování (tzn. sledování, jak si který fond vede a přizpůsobování toků peněz mezi fondy), lze na konci pojištění získat daleko více peněz než u kapitálového.

Na druhou stranu však není nikde zaručeno, že fondy nezkrachují a Vaše investice neztratí svoji hodnotu.

Co se týče krytého rizika, má investiční pojištění stejné rysy jako kapitálové, tzn. primárně kryje riziko smrti a lze k němu sjednat další připojištění.

Důchodové pojištění

Dalším podobným produktem je důchodové pojištění, které se o moc neliší od kapitálového. Také obsahuje spořící složku, avšak nekryje primárně riziko smrti nýbrž** „dožití“.** Jedná se o pojištění, které je sjednáváno za účelem spoření a jehož spořící složka bude vyplacena při dosažení určitého věku klienta. Investorem je tentokrát pojišťovna, která Vám opět může garantovat určitý výnos, jež je ovšem nižší než u investičního pojištění. I k tomuto pojištění lze sjednat doplňková připojištění.

Vkladové pojištění

Poslední ze základních forem životního pojištění je vkladové pojištění. Máte-li větší obnos peněz a přemýšlíte kam jej investovat, možná byste mohli zvážit možnost vložit jej do vkladového pojištění. To funguje na principu** jednorázového uložení větší částky** na účet pojištění, kterou pak pojišťovna dohodnutým způsobem zhodnocuje. Zároveň můžete být pojištěni na stejná rizika i pojistné částky jako u jiných forem ŽP. Na konci pojištění pak dostanete zpět vloženou částku sníženou o náklady pojištění plus určité zhodnocení.

Kde založit pojištění

Poté co si utvoříte určitou představu o tom, jaké pojištění potřebujete, můžete zvolit dvě cesty. Buď kontaktovat finančního poradce a nechat si s konkrétním výběrem pojištění pomoci, nebo prostudovat a porovnat veškeré nabídky pojišťoven a sami si vybrat. Finanční poradci většinou uzavření pojištění zprostředkují a Vy nemusíte chodit na pobočku. Pokud však nechcete využít služby finančního poradce, zbývá Vám možnost sjednání pojištění na pobočce či na internetu.

Při založení pojištění

Při samotném zakládání pojištění je nutné předložit průkaz totožnosti a poskytnou údaje, které by mohly mít vliv na průběh životního pojištění. Např. budete pravděpodobně dotázání na věci související s Vaším zdravotním stavem, na nemoci v rodině apod. (zde záleží na pojišťovně, jaké věci jsou pro ni podstatné). Pro Vás je důležité předem rozmyslet, na jak velkou částku chcete být pojištění a jak velké platby a v jakých frekvencích jste ochotni platit.

Smlouva – obsah

Smlouva tedy musí obsahovat informace o Vaší osobě a informace o pojišťovně, dále je v ní specifikováno pojistné riziko, proti kterému se pojišťujete, výše pojistného a pojistného plnění. Také je stanoven způsob placení pojistného a jeho splatnost. Součástí smlouvy je samozřejmě doba pojištění a pojistné podmínky. Po podepsání smlouvy Vám pojišťovna ještě vystaví tzv. pojistku, která potvrzuje uzavření pojistné smlouvy.

Po uzavření smlouvy

Po uzavření smlouvy pak musíte pravidelně, dle dohodnutých podmínek, odvádět pojistné a po uplynutí pojistné doby (např. 30 let) Vám bude vyplacena spořící složka s jejím zhodnocením.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14998 (rodina-finance.cz#21993)


Přidat komentář