Masáže a osteopatie - Morávka, Frýdek-Místek

Masáž Shiatsu je několik tisíc let stará masážní technika, která pochází z východní Asie. Oproti tomu Kraniosakrální osteopatie je stará asi jen 20 let. Obě techniky jsou velmi účinné, bezbolestné a nemají žádné vedlejší účinky.

Pokud máte nějaké zdravotní potíže, jako například** bolesti hlavy, nespavost, zažívací potíže, bolesti pohybového aparátu, gynekologické potíže, astma** a nebo i jiné, pak vyzkoušejte speciální zdravotní masáže Shiatsu nebo Kraniosakrální osteopatii. Tyto masážní techniky jsou však velmi vhodné i v případě, že jste naprosto zdraví. Je možné je používat jako velice příjemnou prevenci nebo je možné je brát i jako výborný relaxační a uvolňující prostředek. A že vám tyhle divné názvy vůbec nic neříkají? Pak čtěte dále a dozvíte se více.

Co je to Shiatsu?

Shiatsu je systém masážních technik, které se k nám dostaly z Japonska. Evropská federace Shiatsu tuto masážní techniku definuje takto: „Shiatsu je autonomní přírodní systém** péče o zdraví**, který má původ v Japonsku a je ovlivněn čínskými a nově též západními poznatky. Své teoretické a praktické kořeny odvozuje od starodávných filozofických a léčitelských tradic Dálného Východu a celostního chápání života a léčení založených na těchto filozofiích.

K čemu slouží Shiatsu?

Podle Evropské federace Shiatsu je cílem Shiatsu: „navozovat a podporovat procesy přirozeného sebe uzdravování, stavu pohody a zdraví a osobnostního růstu a udržovat ta zdraví skrze vyrovnávání energetického systému jedince." Metodou je používání tlaku a energetických i fyzických dotyků na energetické dráhy a body na těle s cílem vyrovnat oběh tělesné energie“, která se v japonštině nazývá ki a v čínštině čchi.

Filozofické pozadí Shiatsu

Protože Shiatsu pochází z východní Asie, úzce souvisí z asijským principem** jin a jang** a rovněž z principem pěti prvků.

Jin a jang

Jin a jang jsou protikladné principy, které se však navzájem doplňují a nemohou bez sebe existovat. Jin může symbolizovat například: žena, sever, tma, voda, země, pasivita, noc atd. Jang může symbolizovat například: muž, světlo, oheň, vzduch, aktivita, den atd.

Pět prvků

Pěti prvky jsou** dřevo, oheň, země, voda, kov**. Ke každému prvku jsou přiřazeny různé „síly“, různí „hybatelé“. Například pět ročních období (v Číně a Japonsku rozdělují pět ročních období), emoce, povahové rysy, různé tělesné orgány, různé typy potravin atp.

Jak na nás působí jin a jang?

Vlastně se dá říci, že vše v nás (tělesné i duševní) a také vše okolo nás můžeme přiřadit k některému z pěti prvků a rovněž k jinu nebo jangu. Týká se to především klimatu ve kterém žijeme, aktuálního počasí, jídla, které jíme a pak také emocí, které každodenně přijímáme od lidí, z kterými jsme v kontaktu ale také emocí, které si vytváříme sami v sobě svým chováním (například spěchem, stresováním ale i třeba i závistí, žárlivostí a z druhé strany třeba láskou, přejícností, upřímností atp.) Nemůžeme tak snadno změnit vnější prostředí (kromě prostředí našeho domova, tam to jde snáze – tím, jak změnit prostředí našeho domova aby na nás působilo co nejlépe, se zabývá rovněž asijská nauka Feng šuej /feng shui/; kromě toho se také můžeme pokusit změnit emoce, které vytváříme /v případě, že jsou negativní/), nemůžeme změnit počasí a klima a nemůžeme se stoprocentně vyhýbat těm lidem, kteří na nás působí negativně. Kupříkladu lidé žijící daleko na severu jsou v zimě nadměrně ovlivňováni jinem – tmou – světlo jim chybí a mohou propadat depresím; naopak v létě mají přebytek jangu – světla a špatně se jim spí. Co se týče pěti prvků, ty mohou být symbolizovány mimo jiné různými typy potravin. Pokud však dáváme nadměrně přednost některému typu potravin, pak opět přichází tělesná porucha – nemoc (tím, jak jíst podle systému pěti prvků se zabývá tradiční čínská medicína). Toto se týká úplně všeho – emocí, jídla, počasí, teploty, klimatu atd. Pokud se stane, že na nás nějaký prvek působí nadměrně nebo naopak naprosto nedostatečně, pak to nedělá dobře našemu zdraví. My však máme však možnost reagovat a přizpůsobovat se vnějšímu prostředí. Prvky, které nám chybí, můžeme tělu dodávat. Pokud na nás nadměrně působí díky určitému typu počasí některý z pěti prvků, působení ostatních nedostatečných prvků můžeme zvýšit díky přijímanému typu potravy ale také použitím určitého konkrétního typu oblečení atd. Tento systém pěti prvků a systém jin a jang však vyžaduje hlubší studium na to, abyste ho mohli důkladně poznat, pochopit a zapamatovat si jeho pravidla a uplatniti je v praxi. Jistě by to velmi prospělo vašemu zdraví, proto vám to můžeme jen doporučit. Pokud však nemáte dostatek času pak vyzkoušejte masáž Shiatsu.

Jak působí Shiatsu?

Jak jsme již uvedli výše, nadbytek nebo nedostatek některého prvku nebo některých prvků nám škodí. Při masáži Shiatsu bude masér působit na vaše tělo tak, aby nadbytečný prvek (prvky) redukoval a nedostatečný prvek (prvky) naopak povzbudil. „Kouzlo“ masáže Shiatsu spočívá v tom, že** masér** před každou masáží vyhodnotí aktuální stav klienta a vybere vhodná místa pro ošetření. Na ty pak působí svými prsty (Shiatsu znamená česky tlak prsty). Někdy však může v případě potřeby použít i dlaně, lokty nebo chodidla. Cílem masáže Shiatsu harmonizovat poměr prvků v našem těle a aktivovat samoléčebné schopnosti našeho těla. Shiatsu se používá mj. při těchto nemocech: únava, bolesti hlavy, zažívací potíže, nespavost, bolesti kloubů, zad, gynekologické potíže ale rovněž jako příjemná prevence a relaxace.

Co je to kraniosakrální osteopatie?

Kranium – lebka, Sacrum – kost křížová. Od těchto latinských názvů dostala tato nepříliš stará léčebná technika svůj název. Svůj počátek datuje Kraniosakrální osteopatie (CSO) přibližně do roku 1900, kdy doktor Wiliem Garner Sutherland začal zkoumat lidskou lebku a zistil, že jednotlivé lebeční kosti jsou do sebe zakousnuty a lebeční švy umožňují jednotlivým částem lebky pohyb. Později zjistil, že přirozené mikropohyby lebky se dají napodobit a je možné cítit je rukama. V 70. letech se metodu začal zabývat chirurg John E. Upledger, který ji dal rovněž dnešní název – Kraniosakrální terapie. Doktor Upledger si při jedné z operací všimnul pravidelného rytmu na míšní membráně. Tento podivný a dosud nikým nezaznamenaný „tep“ se však neshodoval ani z tepem srdce ani s rytmem dýchání, neboť jeho frekvence byla asi jen 8-12 „tepů“ za minutu. Doktor Upledger později objevil výzkum doktora Sutherlanda a na jeho základě započal vlastní dvacet let dlouhý výzkum, na jehož konci stála metoda Kraniosakrální terapie. Při této terapii téměř nic necítíte, neboť tlak vyvíjený terapeutem je velice slabý, přesto však účinný. CSO se používá mj. při těchto nemocech: astma, bolesti hlavy, migrény, deprese, noční pomočování, motání hlavy – závratě, ochrnutí obličeje, cukání v obličeji, glaukom - zelený zákal, chřipka, onemocnění oběhového systému srdce, herpes - pásový opar, hypertenze - vysoký krevní tlak, neurastenie, rachitida – křivice, nespavost, zánět vedlejších nosních dutin, skolióza, struma, patologické změny páteře, zápal mozkových blan, záněty středouší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23062 (zdravotnimagazin.cz#10128)


Přidat komentář