Návrhy interiérů - Feng Shui Praha

Nevíte, jak zařídit svůj domov? Zohledněte i harmonie a pozitivní energie, které budou ve vašem obydlí pulzovat. Inspirujte se tradičním čínským uměním Feng Shui, které vám přinese klid a pohodu.

O tomto pojmu jste určitě již slyšeli, máte ponětí, že to asi pochází z Asie, ale málokdo ví, co se pod oním výrazem skutečně skrývá. Feng Shui (čteno feng šuej) se zaměřuje na prostředí, které člověka obklopuje, ať už se jedná o profesní oblast nebo soukromou čili domácí. Zkoumá se zde, jaké energie se v daném místě vyskytují a jak působí na danou osobu. Pokud se metodikou Feng Shui správně pracuje, tak se může i s pomocí rozložení daných kousků v interiéru zajistit, aby se obyvatelé míst cítili v prostředí příjemně, útulně, nebyli v napětí a rovněž mohou být chráněni i vůči zdravotním neduhům. I když se to pro spoustu lidí může zdát neuvěřitelné, tak i takovéto předpoklady k pohodlnému bydlení mohou existovat. Nebudí to ve vás důvěru? Tak se musíme do oblasti Feng Shui zahloubat více.

feng shui interiér

Návrhy interiérů Feng Shui – Praha

Pokud si** zařizujete nové bydlení**, tak se vám nabízí bohatý prostor k experimentům. Musí se ale jednat s citem. Spousta lidí má různé představy o nové podobě svého domova, vybírají si různé artefakty, které se jim líbí, ale když se pak v takto zařízených interiérech mají denně pohybovat, tak zjistí, že jim něco nesvědčí. Proto se musí jednat s rozvahou a s určitou harmonií. To dokáže Feng Shui. Jak?

Co je Feng Shui?

Danou oblast jsme již trochu nastínili. Umění pochází z Číny, kde se (a vůbec z těchto východoasijských zemí) velmi dobře uplatňují metody alternativního typu. Feng Shui zkoumá vlastnosti lidského obydlí z hlediska pozice daného objektu a také se zaměřuje na zařízení prostoru. Tím se sjednocuje život člověka s prostředím, kde žije. Následné nastavení rovnováhy pak vede k vyváženosti a na člověka mají pulzující energie v místnosti** pozitivní vliv**. Nejenom místa, kde člověk žije, se ale dané aplikace týkají. Spadá sem také oblast mezilidských vztahů, zkoumají se životní postoje a cíle, hodnotí se zdraví a další oblasti, které mají zásadní vliv na život. Oblast, kde ale žijeme je velmi podstatná, proto se pracuje s místem vašeho žití či práce i prostorem, kde byste chtěli pobývat.

Návrhy interiérů Feng Shui - principy

V oblasti spokojeného žití se nabízí řada variant, jak toho docílit, protože se pracuje s každým místem individuálně. Zásad je ale mnoho. Především se vychází z toho, že prostor by měl mít určité uspořádání. Tento řád sám o sobě pak nastoluje i pořádek v konstelacích domova. Dalším faktorem je** výběr nábytku**. V oblasti Feng Shui se například odpoutává od produktů, které mají ostré hrany, protože ty produkují negace a symbolizují určitou agresi. Je to celkem logické, protože když si třeba uvědomíte, o co se může dítě zranit, tak to budou spíše špičaté prvky než kulatý stůl.

V dalším z postupů se pak pracuje i s tím, že by měl být prostor neustále zaplněn a mělo by se s každým počítat. To znamená, že v místě by neměla být třeba židle, křeslo nebo jiný nábytek, které by zůstaly nevyužity čili by byly navíc.

Feng Shui nabízí aplikaci metody na každého člena** domácnosti** zvlášť, proto je každé zařízení specifické. Co se vám tedy nabízí, až si sjednáte schůzku s odborníkem?

Návrhy interiéru Feng Shui - postup

Pokud si chcete zařídit harmonické bydlení, tak odborník musí danou oblast vidět. Může se podívat na půdorys vašeho** bydlení** (např. z projektové dokumentace apod.), zohlední umístění stavby, podívá se na tvar objektu a zhodnotí i to, jak je dům orientován na příslušné světové strany. S danými výchozími body se pak pracuje v zařizování. Pomocí různých výpočtů se ukáže, kde je v daných místech potřeba vyrovnat energie a kde ubrat. Tím se zharmonizuje celkové rozložení energií. V oblasti tohoto zařízení se pak pracuje s výběrem nábytku a jeho uspořádáním, vyberou se barvy do zařízení, a také se zváží, jaké doplňky se do prostoru pořídí.

Dané zařizování se ovšem vztahuje i na profesní prostředí. Zde se pak třeba vybírá místo, kde chcete mít kancelář, kde podnikáte nebo jak si rovněž upravit své stávající působiště. Dané postupy práce se pak neliší od prostoru obytného, jen se zde pracuje s tím, že místo má být příznivé pro podporu prosperity a podnikání nebo by mělo být příjemné i pro profesní vztahy mezi spolupracujícími. Rovněž se nabízí i hodnocení identity dané firmy. To znamená, že se odborník podívá na loga, barevné prezentace společnosti (např. vizuály, uniformy apod.) a poradí, co je špatně a co dobře. I to může být velmi podstatné pro dobrý běh podnikání.

Návrhy interiéru Feng Shui – využití

Už jsme zmínili oblasti, kdy se obrátit na specialistu v oblasti Feng Shui. Jedná se o** zařizování nového bydlení či místa podnikání**. Proč se ale obrátit i tehdy, když už jste zařízení? Nemalému počtu lidí se stalo, že se v daném místě opakují různé situace, které nemají třeba ten nejpozitivnější ráz. Někdy je až zarážející, že se v daném místě stávají stále stejné věci. Například, když více lidí v dané oblasti onemocní stejnou chorobou, byť i v rozmezí několik desítek let. Nebo se někomu stává, že ho v novém prostoru více a často bolí hlava, má potíže s žaludkem, je v neustálém napětí a podobně. Roli zde může hrát rozložení energií. Je zapotřebí třeba poté přestěhovat postel nebo jinak uspořádat nábytek a je po problémech.

Využijte poradenství, které čerpá s asijských tradic. Nikde jinde se totiž tolik nepracuje s přírodními vlivy a podstatou člověka. I v medicíně se zde dává přednost naturálním oblastem před chemickými prvky. Proto se nabízí, že i zařizování obydlí vám přinese harmonii a řád, čímž nebudete vystavováni napětí a stresu, kterých si užijete mimo domov. To samé platí i pro pracovní prostředí. Pokud máte tu možnost, tak i místo, kde trávíte většinou nejvíce času, přizpůsobte tak, aby dané energie rovněž vyvolávaly harmonické frekvence.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23053 (zdravotnimagazin.cz#10119)


Přidat komentář