Nehty Vám prozradí choroby

Normální zdravý nehet je hladký bez žlábků a rýh. Je lehce klenutý, má narůžovělou plochu a přírodní lesk. U kořene nehtu je viditelný nehtový měsíček, polokruhová bílá kresba nehtu. Nehtová kůžička obklopuje nehet jako ochrana.

Zjištění chorob podle nehtů

Malý úsek diagnostických metod, který však významně doplňuje ostatní vyšetření. Diagnostika podle nehtů byla do současné formy zavedena léčitelem Issbernerem Haldanem. Ten při pozorování zjistil, že některá orgánová onemocnění mohou zcela typicky změnit tvar, barvu a velikost nehtů. Poznatek o stavu nehtů používá i klasická medicína jako doplněk k lékařské diagnóze.

Několik druhů nehtů

 • Tvar nehtu shora – nehet krátký, dlouhý, široký či úzký, okrouhlý či hranatý?
 • Profil nehtu zepředu – klenutost nehtu, tvar polokruhu, ostré hrany či stáčivost nehtu.
 • Známky v nehtové rohovině – viditelné skvrny, prohlubně, vyvýšeniny (podélné, příčné), nenormální útvary na nehtu.
 • Barva nehtu – růžovost, bělost, namodralost nehtu, žlutě skvrnitý nehet, černý nehet.
 • Jakost nehtu - nehet silný či tenký, jemný a ohebný či tvrdý a lámavý, případně elastický.

Vzhled zdravého nehtu

Normální zdravý nehet je hladký bez žlábků a rýh. Je lehce klenutý, má narůžovělou plochu a přírodní lesk. U kořene nehtu je viditelný nehtový měsíček, polokruhová bílá kresba nehtu. Nehtová kůžička obklopuje nehet jako ochrana.

Diagnostika choroby podle nehtů

Pět předchozích kritérií se při diagnostice kombinuje a dají se z nich odvodit nejpravděpodobnější diagnózy.

 • Krátký nehet

  Poukazuje na organickou srdeční vadu, z důvodu dědičnosti. Porucha je často spojena s odlišným tvarem nehtu podobnému hodinovému sklíčku.

 • Okousané nehty

  Jsou známkou nadměrné nervozity. Žvýkáním nehtů může dojít až k onemocnění žaludku.

 • Oválné nehty

  Nehty kulovitého tvaru, paličkovitý tvar poukazuje na onemocnění průdušek a sklon k tuberkulóze, tento tvar nehtů se může vyskytnout u plicních nádorů.

 • Bílé skvrny na nehtech

  Jsou známkou nadměrného hromadění kyseliny močové v organismu. Mohou však být způsobeny i nesprávně prováděnou manikúrou.

 • Bledé a namodralé nehty

  Bledost nehtů vypovídá o nedostatku železa, namodralé nehty jsou příznakem nedostatku kyslíku pro organismus.

 • Podélné drážky na nehtech

  Tzv. podélné drážky na několika nehtech lze hodnotit jako známku špatné činnosti zažívacího systému. Drážky na palci jsou časté u kuřáků. Vlnité příčné rýhy vznikají následkem vyššího obsahu zplodin v organismu.

 • Tvrdé nebo měkké nehty

  Vyloženě tvrdé nehty se vyskytují u lidí se silnou stavbou kostí. Měkké nehty jsou známkou měkké stavby kostí.

 • Lámavé či třepivé nehty

  Lomivé nehty vznikají po častém používání laků na nehty, mohou signalizovat i zvýšené vápenatění cév. Třepivost nehtů je často spojena se sníženou činností štítné žlázy. Tuto poruchu doprovází i suchá kůže a lomivost vlasů.

 • Ploché nehty

  Ploché až lžičkovitě prohnuté se vyskytují u chudokrevnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22544 (zdravotnimagazin.cz#7333)


Přidat komentář