Nouzové osvětlení ve zdravotnictví

Ať už je to v případě výpadku elektrického proudu nebo ohrožení zdravotnického zařízení požárem, na funkčnost nouzového osvětlení spoléhá personál stejně jako pacienti. Jak nouzové osvětlení vypadá, jak se dělí a v čem všem dokáže pomoct?

Všechny zdravotnické budovy musí mít v souladu se zákonem nouzové osvětlení, doplněné označením východů. Důvodem je především označení únikových cest a možnost dokončení neodkladných činností, jakou může být kupříkladu operační zákrok.

Co je nouzové osvětlení?

Za nouzové osvětlení se dá označit zařízení, které poskytuje osvětlení v případě výpadku dodávky běžného osvětlení. To může být způsobeno přírodními podmínkami (bouřka), problémy technického typu při poruše napájecího zařízení, ale také v případě nebezpečí, například požáru. V běžných situacích bez ohrožení může plnit navigační funkci pro návštěvníky zdravotnického zařízení.

Toto osvětlení se dělí na 3 druhy: Prvním je pohotovostní osvětlení, které v případě potřeby splní funkci původního osvětlení bez následků. Druhým je únikové osvětlení v případě nouze. Dělí se na otevřené plošné osvětlení, zvané též antipanické osvětlení, zabezpečující, aby nedošlo k panice mezi evakuovanými, a osvětlení vysoce rizikových prostor. Posledním osvětlením je osvětlení únikových cest, zajišťující, že únikové cesty lze účinně identifikovat, a mohou být bezpečně využívány osobami uvnitř budovy.

Jak vypadá?

Nouzové osvětlení může mít formu běžného svítidla ve formě například kvádru, ale také svítidla s písemným označením nebo piktogramem. Typické příklady jsou nápisy „Nouzový východ“, piktogram, označující osobu vbíhající do otevřených dveří nebo sbíhající ze schodů. Piktogramy fungují jako zjednodušená verze, srozumitelná pro všechny. Mnohé z nich mohou být ve formě cedulí svítících pouze ve tmě. Tato varianta sice nemůže být označována jako nouzové osvětlení, ale v zařízeních má funkci označení únikového východu, které je nedocenitelné především u mnohapatrových staveb s obdobným interiérem.

Použití v zdravotnictví

Pro zdravotnická zařízení je bezpečnost práce a pohybu jedním z nejdůležitějších faktorů. Nouzové osvětlení je tedy oprávněně nedílnou součástí celé budovy a dokonce i přiléhajících pozemků. Proč? Díky takovému osvětlení mohou být pacienti, personál a další osoby, evakuovány z objektu až do bezpečné vzdálenosti od místa hrozby. Minimální doba osvětlení zdravotnické budovy nouzovým osvětlením je 3 hodiny k evakuaci osob, nacházejících se uvnitř budovy.

Nouzové osvětlení východů v novějších budovách bylo založeno s cílem podílet se na všech svítidlech na chodbách, schodištích a dalších oblastech, které jsou na nouzovém okruhu. Tento okruh provozuje příslušenství za všech okolností. Z těchto důvodů má mnoho nemocnic také vlastní generátor, který využívají k napájení v případě nouze, kdy dojde k výpadku elektrického proudu.

Všeobecně se dá říci, nouzové osvětlení je pouze jedním z faktorů, které může výrazně ovlivnit schopnost záchranářů rychle a bezpečně dosáhnout pacientů a zdravotníků, kteří se mohou stát dezorientovanými během nehody či katastrofy. Jde proto o pomoc osobám uvnitř budovy, i těm, jejichž práce je se do budovy dostat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23296 (zdravotnimagazin.cz#10469)


Přidat komentář