Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Ostrava a Moravskoslezský kraj

Ať už máte, nebo budete mít firmu o jednom či stovce a více zaměstnanců, pak se Vás kromě povinnosti vedení daňové evidence či účetnictví, bude také týkat zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vy samotní, jako zaměstnavatelé, nemusíte být profíci v oblasti BOZP a PO. A rozhodně se nemusíte pouštět do studování patřičné legislativy. Veškerou práci v oblasti BOZP a PO u Vás v organizaci může zaštiťovat některá z profesionálních firem.Otázka BOZP v souvislosti s podnikáním - Ostrava a Moravskoslezský kraj »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25029 (topprodukt.cz#2416)