Senior služba Ostrava

Pro osoby, které celý život pracovali je dost složité si zažádat své blízké o pomoc. Jenže to není žádná ostuda, pokud tak potřebujete pomoci, je tu pro vás profesionální senior služba s pestrou škálou služeb.

Mít velkou, fungující rodinu je určitě skvělá výhra, jenže ne vždy je to samozřejmostí. Často se bohužel stává, že se rodina rozpadne, mladí se odstěhují za prací, vdají se, nebo ožení na druhý konec republiky, či dokonce do zahraničí, blízcí bohužel zemřou a nakonec zůstaneme na „stará kolena“ sami. Je to smutný, ale bohužel pravdivý příběh, častější, než by se mohlo zdát. Mnoho seniorů tak zůstává samo, což není vždy ideální. Zdravotní problémy se se stupňujícím věkem jen množí a to, co byl člověk schopen vykonávat dříve, již není možné.

Služba pro seniory 24 hodin denně

Naštěstí co nezabezpečí rodina, může hravě provést profesionální pečovatelská služba pro seniory, kterou zabezpečuje a provozuje znalá a zkušená Radka Tylšarová, milá paní a současně i zdravotní setra, která tak ví, co dělá a co vše je potřeba provést, včetně zdravotní péče i jakési náhrady člena rodiny. Službu provozuje dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a zahrnuje všechny možné služby pro osoby, které potřebují pomoc druhého. Službu si je možné objednat na tel.: 776 812 926, nebo pak také mailem: info@senior-sluzba.cz. Její služby jsou uvedeny na vlastním internetovém portálu: www.senior-sluzba.cz.

Aplikace inzulinu, podávání léků

Důvodem, proč mnoho seniorů, ale i nemohoucích, se na službu obrací, je nejen přítomnost někoho blízkého, osoby, která se s vámi také pobaví a stráví chvilku času, s kým je si možno popovídat, zasmát a svěřit, ale také potřeba aplikace léků, včetně inzulinu, nebo injekcí, ale také běžné podání léků. Ne všichni jsou s to si léky nachystat a aplikovat dle instrukcí, někdy se to bez asistence neobjede. Proto také službu často objednávají. Navíc z rukou milé zdravotní sestřičky je to vždy milé a hlavně s klidem, že aplikace proběhla v pořádku. Tak, jak měla.

Strava, hygiena, aj.

Další, velice důležitou potřebou pro osoby starší, nemohoucí je strava, ale i hygiena. Ať už jde o to jídlo připravit, nebo se najíst (například pokud seniora sužuje aktuálně zlomenina horní končetiny), vždy se mu lépe podaří, pokud má asistenci při stravování, než pouze strádat. Senioři totiž obvykle mají problém požádat své rodinné příslušníky o pomoc, nechtějí si připadat jako nemohoucí, ale tak se také stane, že bohužel strádají na stravě. Služba, kterou si ale zaplatí je přece jen něco jiného a šikovná obsluha pozná dobře, že senior potřebuje také pomoci s mnoha jinými záležitostmi, než bylo původně objednáno. Včetně pomoci při osobní hygieně, to je velice důležité. Například mytí vlasů patří k těm činnostem, které dělají seniorům potíže, při osobní asistenci jde vše mnohem lépe. Doprovod k lékaři, na úřady Službu také mnohokrát objednávají právě děti, potomci seniora, kteří žijí daleko a z důvodů časového vytížení nejsou schopni pro svého otce, matku zajistit vše potřebné. Podobné je to třeba u doprovodu k lékaři, nebo na úřady, poštu a kamkoli senior potřebuje, ale z důvodu omezení hybnosti, pohybu je pro něj taková cesta velice složitá, problémová. A tak je možno právě objednat službu, která seniora dopraví všude tam, kam potřebuje a zase na zpět.

Společnost při volnočasových aktivitách

Aby člověk stářím jen nestrádal, je zapotřebí, aby měl dostatek aktivit, které jeho mysl, ale i duši a tělo nenechaly stárnout rychleji, než by mohlo být. I staří lidé potřebují neustále trénovat, třeba mozek, aby se předčasně nedostavila stařecká demence. Jakékoli volnočasové aktivity jsou důležité pro všechny lidi, obzvlášť ty, co žijí sami. Služba pro seniory nejenže dotyčného dopraví na místo, kde se akce koná, ale také mu tvoří společnost. Senior se tak nemusí cítit osamělý a spíše se bude lépe bavit.

Nákupy, úklid

Hodně často se služba pro seniory využívá k nákupům a úklidům. Nakoupit denně pečivo a projít se k nejbližšímu pekaři v okolí není až tak složité a jako procházka na čerstvém vzduchu i prospěšná. Nicméně větší nákupy, ale i úklidy domácnosti nejsou pro osobu vyššího věku a s omezenou hybností jednoduché. Třeba takové mytí oken, žehlení, vyprání, výměna ložního prádla, ale i další činnosti jsou pro starší osoby méně možné, spíš nemožné a tak je omezují. Přitom jsou potřeba. Od toho tak slouží skvělá služba pro seniory, která tak činnost vykoná rychle, svědomitě a senior tak má i společnost, se kterou se může pobavit.

Hlídání dětí

Nejen pro seniory, ale naopak i pro děti je služba určena. Celkově zahrnuje totiž i hlídání dětí. Což je pro matky, které pracují velice vítaná služba. V dnešní době, pokud má žena-matka dobrou pracovní pozici, pak je pro ni složité ji opustit. A to i za předpokladu, že má vytoužené dítě. Často je také problém se státními školkami, které z jakýchsi zvláštních důvodů mají přes prázdniny zavřeno. Pracující matky tak složitě hledají možnost, jak pro dítě zajisti hlídání. Služba tak může skvěle posloužit i jim.

Poradenství

Starší lidé jsou často terčem útoků podomních prodejců, nebo bohužel také mediálně propagovaných „šmejdů“. Ti útočí na to, že člověk žije sám a rád se účastní sezení, kde může zdarma něco získat. To je ale záměr nepoctivých prodejců. Služba seniorům ráda doporučí vše, co by mohly potřebovat a naopak zavrhne případné pokusy o psychický útok, který seniora dostane do dluhů. Když si tak v těchto věcech nevíte rady, ale i s mnohým jiným, pak raději využijte možnost poradenství.

Péče o domácí mazlíčky

Většina osaměle žijících seniorů má také domácího mazlíčka – psa nebo kočku, což je skvělý společník a také perfektní záležitost pro seniora, který má tak najednou pocit, že ho někdo potřebuje a může se tak o někoho starat. I staří lidé jsou pořád lidé, kteří dříve vychovali rodinu, postavili dům, pracovali a žili. Pokud jsou méně fyzicky zdatní, neznamená to, že se chtějí cítit omezování a nepotřební, jakoby na obtíž pro okolí. Jenže omezení pohybu jim i může zabránit se o svého domácího mazlíčka na 100 % postarat. Služba činnost zajistí.

Úklid i venkovních ploch

A v případě, že senior obývá dům, pak je obvykle součástí i okolí, jako jsou zahrady, dvorky, chodníčky, příjezdové cesty a tak dále. O všechny tyto plochy se služba postará, takže váš domek bude vzkvétat podobně, jako před lety, kdy jste se o své okolí vzorně starali a mohly všechny činnosti bez potíží vykonávat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23314 (zdravotnimagazin.cz#10487)


Přidat komentář