Sportovní koučink

Sportovní koučink je v poslední době čím dál častěji vyhledávaná služba a to nejen vrcholových sportovců, ale i těch, kteří pravidelně a rekreačně sportují. Sportovní koučink je důležitý zejména proti stresu.

Pro sportovce je nejen důležitý silový trénink, ale také zdravá strava, ale i především psychoterapie, tedy duševní růst pro správné výkony a nesmí chybět ani regenerace, tedy masáže a uvolnění. To všechno zahrnuje sportovní koučink, který tyto oblasti v sobě spojuje v jeden celek a tak také zaručuje ty nejvyšší výkony, jaké je schopen sportovec dosáhnout. Dnes je potřebný snad více, než kdy jindy a stává se běžnou součástí každého vrcholového, ale i rekreačního sportovce. Člověk, který se sportem zabývá i pouze rekreačně, ale pravidelně a má cíle, pak se také setkává se sportovním koučinkem, který zaručí, že ze sebe, svého těla dostane víc, a vše podstatné bude dělat správně.

Co je sportovní koučink

Název sportovní koučink tak nějak obecně nabádá, že jde o klasický trénink, možná v modernějším slova podání, ale přece jen si většina populace myslí, že jde pouze o klasické trénování sportovce před výkonem. To však není úplně pravdou, sportovec sice trénuje, ale také se při sportovním koučinku zaměřuje jeho sportovní kouč na mentalitu sportovce, jeho duševní rozpoložení, mimo to i regeneraci a důležitý relax, uvolnění napětí, nejen svalového, ale i stresového a tak dále. Sportovní koučink je tedy soubor odvětví, které společně cílí na celkovou pohodu sportovce, ale také především co nejlepší a nejvyšší výkon.

Psychika sportovce jako hlavní cíl

Hodně se pracuje se samotnou mentalitou sportovce, orientace spadá na zvládání stresu, rozvoj myšlení a pozitivní psychologie. Díky sportovnímu koučinku se tak sportovec stává odolnější, obecně vyrovnanější a to je důvodem, proč může dosahovat lepších výsledků, což se najednou může výrazně projevit v jeho kariéře. Sportovní koučink je důležitým pro vrcholové a profesní sportovce, ale také pro ty, co se rádi a rekreačně, ve volném času této oblasti věnují.

Kdy se na sportovního kouče obrátit

Dnešní moderní doba je náročná a to zejména na psychiku. Moderní vybavení dovoluje sportovcům podávat stále lepší výkony a tak je konkurenceschopnost čím dál vyšší. Proto je pro každého zarytého sportovce a to nejen vrcholového, profesionálního sportovce, hodně důležité se umět vypořádat psychicky jak s vlastním výkonem, tak s uvědoměním, že konkurence, soupeři jsou čím dál lepší. To všechno s sebou nese neuvěřitelný nárok na psychiku, a je tak potřeba se s tím srovnat, mít vedle sebe kouče, který dokáže dovést psychiku do takového pohody, aby tělo dokázalo podat ten nejvyšší výkon. Od toho tu sportovní koučink je a s tím i dalšími záležitostmi vám hravě poradí.

Co může sportovní koučink nabídnout

Nejen tedy zaměření se na psychiku, ale i celkové možnosti těla. Důležitý je samozřejmě tedy mentální trénink, všemožné techniky na posílení vlastního ducha, získání duševní síly. Tou by každý dobrý sportovec měl být vybaven, aby se tak byl schopen vypořádat s náporem, který na něm je. Nejen přítomnost soupeřů, ale i třeba diváci, jak známí, nebo neznámí, média, ale i vlastní pocit, může dost zapříčinit jakousi ztuhlost svalů a tak také zamezení podání maximálního výkonu. Sportovní koučink se zaměřuje na zvládání takových stresových situací a probírá si každý detail závodu.

Pozitivní myšlení především

Dost často se sportovní koučové při své práci opírají o poznatky z pozitivní psychologie, které dokonale umí zahýbat s lidskou psychikou a v mnohém ji ustát, uvolnit na takovou úroveň, že je právě sportovec schopen dosahovat stále lepších výsledků, věřit sám sobě a pomalu a jistě zvedat svůj výkon. Pozitivní psychologie je populární vědou jednadvacátého století a její oblíbenost prudce stoupá. I v oblasti sportu je tak důležitá a má své důležité místo.

Stres jako faktor pro práci sportovního kouče

Umění pracovat s psychikou sportovce je nejen o pozitivním myšlení, ale i zvládání stresu a stresových situací. Mnoho lidí chápe stres jako něco negativního, přičemž možná i trochu paradoxně právě stresová situace pomáhá k tomu, aby se povedlo dílo, v tomto případě aby sportovec nic nepodcenil a dosáhl kýženého úspěchu, cíle a ideálně i osobního rekordu, který mu pomůže opět k dalším výkonům. Stres může být dost podstatný, z hlediska uvědomění si, že mi na něčem opravdu záleží, na druhou stranu je potřeba umět ho zvládat, vytěžit z něj to pozitivní, co přinese úspěch, ale naopak zahnat negativní myšlenky a zapracovat na výsledku.

Pro koho je sportovní koučink určen

Nejen pro vrcholové sportovce, ale i ty, co se nějakou sportovní činností zabývají pouze rekreačně. Dnes je mnoho sportovních oddílů, děti, dospívající, ale i dospělí hrají fotbal, hokej, florbal, věnují se atletice, gymnastice, velice populární je i hasičský sport a mnoho dalšího. Kdokoli, kdo sportu obětuje velké množství svého volného času, má jistě také zájem o to, aby jeho výkony byly čím dál lepší. Využití svalové hmoty je běžné, posilovat je ji potřeba, ale bez duševní vyrovnanosti to moc nepůjde. Sportovní koučink se orientuje na schopnost věřit si, umět zvládat stresové situace, zejména před startem, nebo při závěru sportovního výkonu, kde napětí a síla graduje. Ve všech popsaných případech je nezbytně nutné mít vnitřní pozitivní sílu na úrovni, ze které je možno čerpat.

Vnitřní bloky jako prostor pro odstranění

Sportovci se před výkonem často setkávají s vnitřními bloky, které je omezují v podání nejlepšího výkonu. Zbavit se těchto vnitřních bloků je podstatou práce sportovního kouče, jež pracuje hlavně s psychikou jedince a dokáže zkorigovat jak jeho tělo i duši na úroveň, která podpoří jeho nejlepší výkon. Vnitřní bloky nejsou standardní a ne všichni je mají stejné, jedná se o individualitu, se kterou musí pracovat právě sportovní koučové a zaměřit se na odstraňování vnitřních bloků, které omezují sportovce do značné míry.

Co očekáváte

Kdo má zájem o služby sportovního kouče, měl by mít jasno v tom, co vlastně od něj požaduje. Přijít ke sportovnímu kouči a sdělit, ať mu poradí, není jen tak. Sportovní koučink je tu od toho, aby se právě zaměřil individuálně na problémy s lidskou psychikou a zaměření při výkonu a zde u každého zvlášť hledal místa pro zlepšení, odstranění potíží, bloků a navození správné, klidné atmosféry. To je u sportovního kouče velice důležité. Vy však byste měli mít jasno, proč jste si právě služby sportovního kouče vybrali a v čem se cítíte jakoby nejistí, nesví a kde tak očekáváte zlepšení a možnost osobního profesního rozvoje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23311 (zdravotnimagazin.cz#10484)


Přidat komentář