Vyšetření krve na specifické IgE

Testy na zjištění specifických IgE-protilátek. Výrobci testu ImmunoCAP. Diagnostika atopie s použitím náplasti (atopy patch test, apt). APT vykazuje vysokou specificitu pro potravinovou alergii. Spolehlivost predikce vzniku potravinových alergií.

Testy na zjištění specifických IgE-protilátek

se po zavedení původních radioabsorbenčních testů (Radio-absorbent tests, RAST) zdokonalily. Dnes již specifický IgE-test ImmunoCAP dokáže zjistit celou řadu jednotlivých alergenů (k dispozici je více než 150 testů na potraviny); jsou dostupné i testovací panely na screening potravinových alergenů typu ořechů, obilovin, rybího masa a dětské stravy. Tento test měří sérově specifický IgE vůči potravinovým alergenům v konkrétních potravinách (odstupňované od 0 do 6 nebo měřené v jednotkách ku/l specifického IgE). I když je stanovení specifického IgE in vitro vhodné pro vyšetření na přítomnost potravinových alergií, je o něco méně přesné než opakovaná zkouška vpichem („Prick-Prick Metod“) používající materiál ze syrových potravin.

Výrobci testu ImmunoCAP

zjišťují odpovídající potravinové alergeny metodou „Western blotting“ a následně vyčištěné rekombinantní alergeny přidávají k testu “CAP” podle prevalence konkrétní alergie v dané populaci (jako Ara h1 a Ara h2, což jsou hlavní alergeny burských oříšků). Diagnózu mohou často zkreslit falešně pozitivní výsledky těchto in vitro testů na potravinovou alergii. Zdá se, že za tyto falešně pozitivní odpovědi jsou odpovědné nespecifické protilátky proti zkříženě reaktivním karbohydrátovým determinantám (Crossreactive Carbohydrate Determinants, CCD) IgE nebo IgE protilátky proti bromelainu (CCD jsou glykanové struktury xylóza a fukóza, nacházené v potravinách vyvolávajících alergenicitu). Novější testy ImmunoCAP dnes dokážou CCD měřit. Vyšetření sérových specifických IgG je poměrně spolehlivým měřením expozice potravinovému alergenu a jejich koncentrace mohou přetrvávat po mnoho let, pro diagnostiku alergií však nemají žádný význam.

Diagnostika atopie s použitím náplasti (atopy patch test, apt)

Diagnostika atopie s použitím náplasti (Atopy Patch Test, APT) je poměrně novou formou využití původního testu s náplastí (Allergen Patch Test), což je postup dříve používaný pouze v diagnostice kontaktní dermatitidy kvůli pozdní reakci na místní expozici chemických látek a kontaktních konzervačních látek. Při tomto vyšetření se na kůži aplikuje jedna kapka (50 μl) každé surové potraviny v řadě 12mm Finnových komor na dobu 48 hodin. Náplast se následně odstraní a kůže se zkontroluje na případnou přítomnost zarudnutí nebo puchýřků; kůže se znovu kontroluje po dalších 24 hodinách (celkem 72 hodin). Zpočátku může být nespecifické podráždění kůže výsledkem kontaktu kůže s náplastí, ale po dalších 24 hodinách lze pozorovat pouze pozdní reakci přecitlivělosti. Tento test je vhodný u dětí s atopickou dermatitidou (AD) pro stanovení pozdní přecitlivělosti na potraviny jako je kravské mléko, slepičí vejce, pšenice a sója, které mohou být za vznik AD odpovědné.

APT vykazuje vysokou specificitu pro potravinovou alergii

ale má nižší citlivost (senzitivitu). Pozitivní výsledky kombinace APT a SPT zvyšují pravděpodobnost, že u atopické dermatitidy je přítomna potravinová alergie.

Spolehlivost predikce vzniku potravinových alergií a obtíže s tím spojené

Je velmi obtížné předpovídat s jistou přesností, zda alergen zjištěný pozitivním kožním testem nebo zvýšená hladina specifických IgE odpovídá za potravinovou alergickou reakci. Proto je při zjišťování skutečného spouštěcího alergenu, který je nutno vyloučit z pacientova jídelníčku, nesmírně důležitá pacientova anamnéza alergie. V USA vypracovali Sporik a Sampson mezní predikční hodnoty (až do 90% intervalu spolehlivosti) pro prick test a specifické IgE, nad nimiž je přítomnost potravinová alergie pravděpodobná. U jedinců s výsledky nad těmito mezními hodnotami je specifická alergie na danou potravinu vysoce pravděpodobná a autoři se domnívají, že u takových jedinců není vyšetření provokačním testem nutno provádět. Americké mezní hodnoty vypracované Sporikem a Samsonem se však neshodovaly s evropskými zkušenostmi Eigenmanna a spol. Evropské mezní hodnoty pro predikci alergie na kravské mléko a vejce byly vyšší, přičemž nebyly zjištěny přesné ani spolehlivé mezní hodnoty pro pšenici a sóju. Eigenmann a spol. proto uvádějí, že tyto mezní predikční hodnoty jsou populačně specifické a je nejdříve nutno vypracovat je zvlášť pro každou místní populaci před jejich použitím pro předpovídání výskytu potravinových alergií.

Problém při užívání predikčních hodnot

Dalším problémem při používání predikčních hodnot je skutečnost, že minimálně jeden z 10 pacientů bude vykazovat hodnoty mimo rozmezí. Je například možné mít hladinu specifických IgE na alergen burských oříšků v séru vyšší než 100 ku/l a přitom snášet burské oříšky ve stravě bez nežádoucí reakce! Rovněž tak je možné mít hladinu specifických IgE na kravské mléko v séru nižší než 0,35 ku/l a při expozici tomuto alergenu prodělat anafylaktickou reakci. Předpovídatelnost a přesnost zavedených mezních hodnot pro prick test a vyšetření hladin specifických IgE má tedy jistá omezení a test DBPCFC ((Double Blind Placebo Controlled Food Challenge) i nadále zůstane v blízké budoucnosti „zlatým standardem“ diagnostiky alergií. V ojedinělých případech se non-IgE pozdní přecitlivělost na potraviny může projevit v podobě alergické eozinofilní ezofagitidy s problematickým gastroezofageálním refluxem (GER) nereagujícím na léky.

Toto onemocnění reaguje na dietu

s eliminací potravin (mléko, vejce nebo pšenice v závislosti na spouštěči). Diagnostické testy pozdní přecitlivělosti na běžnou dětskou stravu nejsou k dispozici, ale biopsie jícnu pravidelně vykazuje převažující eozinofilní zánět. Tato pozdní reakce přecitlivělosti na kravské mléko se vyskytuje v raném kojeneckém věku a obvykle do konce druhého roku života sama ustoupí. Dalšími projevy pozdní přecitlivělosti na potraviny jsou alergická eozinofilní gastritida a eozinofilní enterokolitida projevující se zvracením, bolestmi břicha připomínajícími koliku a krvavým průjmem nebo zácpou, které mohou vést k záměně s glutenovou enteropatií.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22909 (zdravotnimagazin.cz#9801)


Přidat komentář