Plastická chirurgie - rizika

Mezi speciální rizika plastické chirurgie patří např. u prsního implantátu vytvoření vazivového pouzdra (utlačuje prsní implantát). To má za následek bolestivost, citlivost a zatuhnutí prsu a někdy se může vyskytnou i deformace prsu.

Plastická chirurgie a špatní lékaři

Před volbou lékaře si ověřte jeho aprobaci. Kvalitní kardiolog vám může voperovat nové srdce a zachránit život, ale těžko mu svěříte operaci prsou.

Atestace chirurgie

Každý lékař zabývající se estetickou chirurgií musí mít atestaci z plastické chirurgie. Důležitý je certifikát od Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně.Nejspolehlivějším doporučením jsou osobní zkušenosti bývalých klientů estetického lékaře.

Vážné komplikace po plastickém zákroku

Rizika doprovázejí chirurgii po celou dobu její existence. Záněty, infekce, poruchy hojení, abnormální jizvení, krvácení, alergie i záněty žil, to všechno patří k všeobecným chirurgickým komplikacím.

Speciální rizika plastické chirurgie

Mezi speciální rizika plastické chirurgie patří např. u prsního implantátu vytvoření vazivového pouzdra (utlačuje prsní implantát). To má za následek bolestivost, citlivost a zatuhnutí prsu a někdy se může vyskytnou i deformace prsu. Operace může ve výjimečných případech vést až k znetvoření a následným opravným zákrokům a k dlouhodobému pobytu v nemocnici.

Plastické zákroky nepřehánějte

Když překonáte strach, svěříte své tělo plastickému chirurgovi a vše dobře dopadne, potom s dalším zákrokem nebudete váhat. Můžete tím roztočit kolotoč dalších a dalších plastických operací. V USA si až polovina klientů po čase objednává druhý a třetí zákrok. V Čechách zatím podobný trend panuje u estetické dermatologie (vrací se až 80% klientů).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22640 (zdravotnimagazin.cz#7486)


Přidat komentář