Avemar - prevence a léčba rakoviny

Rakovina – život ohrožující onemocnění. Varovné příznaky onkologického onemocnění. Avemar - prevence proti rakovině. Produkt Avemar. Avemar i v pokročilé fázi nádorového onemocnění. Složení Avemaru. Dovozce pro ČR- avemar.

Rakovina – život ohrožující onemocnění

Pokud se v našem těle naruší procesy rozmnožování nebo dělení buněk, buňky bují nahodile, čímž poškozují zdravé tkáně. Za normálních okolností tyto změny zjistí imunitní systém, který bující buňky zničí, ale z abnormální buňky, která tomuto dohledu unikla, může později vzniknout nádor.

Nádorové buňky pak mohou proniknout do našeho oběhu a lymfou či krví se rozšíří do dalších částí těla. V případě, že se tento stav neléčí, je velká možnost, že rakovinné buňky budou mít převahu nad normálními a odčerpají z těla životně důležité látky, čímž způsobí život ohrožující onemocnění, kterým rakovina bezesporu je.

Varovné příznaky onkologického onemocnění

Včasné zjištění rakoviny je velmi důležité. Proto, máte-li některý z těchto příznaků déle než deset dní, ihned vyhledejte lékaře.

  • změna ve velikosti či tvaru mateřského znaménka
  • nadměrné krvácení
  • bulky v tkání prsu
  • vřídek, opar nebo stroupek, který se nehojí
  • změna v charakteru moče či stolice
  • náhlá ztráta hmotnosti a velká únava
  • přetrvávající kašel nebo chrapot

Rakovině se dá zabránit

V průmyslově vyspělých zemích je velmi pravděpodobné, že se v určitém období u jednoho za tří lidí vyskytne rakovina. Vědci ovšem zjistili, že až v 75% případů by se dalo vzniku rakoviny zabránit, a to změnou způsobu života.

Nejlepší prevencí proti rakovině je zdravá strava, ale určitou ochranu mohou poskytovat také některé potravinové doplňky. Velmi účinným potravinovým doplňkem je produkt Avemar.

Avemar - prevence proti rakovině

Avemar je aktivní protirakovinná směs molekul standardizovaného složení, vyrobená chemickou přeměnou přírodních látek. Základní surovinou jsou pšeničné klíčky, ze kterých se extrahují látky, které jsou následně za aplikace podmínek farmaceutického průmyslu (GMP) přeměněny fermentačně-biotechnologickou transformační metodou s použitím enzymů a mikroorganismů.

Avemar - účinné látky

jsou po koncentraci extrahovány fyzikálně-chemickými postupy, následně molekulárně kapslovány a formovány. Vzniklá polysyntetická, polopřírodní látka je granulát určený k perorální aplikaci. Z důvodu své komplexity obsahuje Avemar vedle účinných látek i velký počet látek pomocných, které odpovídají za charakteristickou chuť přípravku a nelze je bez oslabení účinku odstranit.

Léčba rakoviny bez vedlejších příznaků

K odstranění rakovinných buněk z organismu dochází hned několika způsoby. Za ta nejlepší řešení je považováno chirurgické odstranění, chemoterapie nebo léčba ozařováním. Ovšem ani jedna z těchto metod nedisponuje důležitou vlastností, kterou je selektivita bez vedlejších účinků.

Produkt Avemar

však své selektivity dosahuje a to tak, že v závislosti na velikosti aplikované dávky blokuje takové procesy látkové výměny, které používají výlučně nádorové buňky k syntéze nukleových kyselin a zároveň pak blokuje právě ty procesy, které si rakovinné buňky „vymyslely” za účelem zajištění vlastního přežití.

Avemar i v pokročilé fázi nádorového onemocnění

Z všeobecného protinádorového působení Avemaru vyplývá, že se dá s velice dobrými výsledky použít i v pokročilé fázi nemoci, kdy u nemocného již nelze úspěšně aplikovat jiný druh léčby.

Je všeobecně známé, že nemocní s nádorovým onemocněním výrazně hubnou, ztrácejí dobrou fyzickou kondici, odolnost jejich organismu slábne, a proto jsou velice náchylní na různé infekce. V případě maligních nádorových onemocnění dochází k úmrtí pacienta prakticky vždy v důsledku vážného zhoršení fungování některého z životně důležitých orgánů nebo v důsledku výrazné ztráty tělesné váhy, neslučitelné se životem, kompletního zhroucení látkové výměny.

Ze specifického působení Avemaru

na látkovou výměnu vyplývá, že se úbytek tělesné váhy nemocného zastaví, dokonce i vývoj metastáz se výrazně zpomalí nebo se úplně zastaví, kondice nemocného a fungování imunitního systému se zlepšuje, přičemž škodlivé účinky jiných protinádorových léčebných postupů jsou organismem nemocného lépe eliminovány.

Avemar a jeho pozitivní účinky při léčbě rakoviny

Největších zkušeností s aplikací Avemaru bylo dosaženo:
- v podpůrné terapii maligních nádorových onemocnění - u nemocných s rakovinou tlustého střeva a konečníku - jako doplnění radikálního chirurgického zásahu a chemoterapie u melanomu z pigmentových buněk třetího stadia, výrazně bránil tvorbě jak relapsů mízních uzlin, tak vzniku vzdálených metastáz (plíce, mozek) - jako doplnění chirurgického zásahu a onkologické léčby u rakoviny ústní dutiny druhého a třetího stadia - **v případě nádoru prsu, primární rakoviny jater, rakoviny ledvin, rakoviny močového měchýře, rakoviny prostaty a nádorů na hlavě a v oblasti krku. **

Vedle přímého protirakovinného působení měla aplikace Avemaru za výsledek také výrazné zlepšení kvality života.

Onkologické onemocnění, léčba a užívání Avemaru

Avemar se užívá k podpoře výživy u onkologických onemocnění. Užívejte jej pouze na lékařské doporučení. Nelze užívat jako jediný zdroj výživy – nutričně nekompletní výživa.

Užívání produktu Avemar je doporučeno pacientům, kteří trpí nádorovým onemocněním na doplnění klinicko-onkologické léčby (operace, radioterapie, chemoterapie, imunoterapie atd.).

Avemar by měl být užíván po celou dobu léčení a po jeho skončení bez přestávky, pokud lékař nestanoví jinak. Po operaci ho lze začít užívat až 4 dny poté, co je pacient schopen přijímat potravu ústy.

Složení Avemaru

Fermentované pšeničné klíčky, dextrinmaltóza, fruktóza, protihrudkující látky, citrónové aroma, sladidlo, chlorid sodný, leštící látky.

Dávkování Avemaru

Dospělým s průměrnou váhou do 90 kg se podává 1 dávka (9g) 1x denně hodinu před jídlem. Při váze nad 90 kg užívat 2x denně – ráno a večer. Děti od 10 let mají užívat 1/2 odměrky (4,5g) za den.

Nežádoucí účinky produktu Avemar

V průběhu užívání Avemaru se občas může vyskytnout řidší stolice, velmi zřídka nutkání ke zvracení nebo žaludeční nevolnost.

Avemar nenahrazuje léčbu

Užívání Avemaru nenahrazuje klinicko-onkologickou léčbu a ani léky!

Tento přípravek se může užívat jen na doporučení lékaře a pod jeho dohledem. Není určen pro děti do 10 let.

Neužívejte Avemar 2 dny před a 2 dny po báryum – sulfátovém rentgenovém vyšetření žaludku a střev. Při onemocnění diabetes užívat pouze pod dohledem lékaře s ohledem na obsah uhlohydrátů v přípravku.

Dovozce pro ČR- avemar

Herb-Pharma Czech s.r.o.
V Mokřinách 505
147 00, Praha 4

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21664 (zdravotnimagazin.cz#5055)


Diskuze a zkušenosti

helena.len@seznam.cz | 17.01.2010 01:20
avemar Prosím, kde je možné ho momentálně sehnat. Všechny lékárny, které jsem obešla tvrdí, že je výpadek. Prostě není. Děkuji. Kaňová


Přidat komentář