Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění. Virus encefalitidy se přenáší slinami klíštěte do místa, kde klíště saje. Výjimečně je možné se nakazit i požitím tepelně nezpracovaného mléka infikovaného zvířete.

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění. Virus encefalitidy se přenáší slinami klíštěte do místa, kde klíště saje. Výjimečně je možné se nakazit i požitím tepelně nezpracovaného mléka infikovaného zvířete. Toto onemocnění může způsobit i trvalé následky na zdraví, které tak může ovlivnit kvalitu dalšího života. Před klíšťovou encefalitidou chraňte především děti! Taková škola v přírodě je rizikovou záležitostí, kdy jsou děti často vystaveni nebezpečí - hry v přírodě a procházky jsou každodenním programem.

Průběh onemocnění

Onemocnění klíšťovou encefalitidou má obvykle dvě fáze. Po uplynutí inkubační fáze, která trvá 3 až 30 dní nastávají první příznaky onemocnění.

Průběh onemocnění - 1. fáze onemocnění

V první fázi onemocnění jsou příznaky velmi podobné chřipce: nemocný se cítí unaven, bolí ho hlava, svaly, v krku a má zvýšenou teplotu. U některých nemocných může nemoc touto fází skončit a dojít k úplnému uzdravení.

Průběh onemocnění - 2. fáze onemocnění

Někteří nemocní první fázi onemocnění ani nepoznají a už u nich propukne rovnou druhá fáze. Ta má průběh podstatně závažnější, protože se projevují příznaky onemocnění centrální nervové soustavy. Objevují se prudké bolesti hlavy, zvracení, strnutí šíje, spavost, poruchy vidění a chabé obrny končetin. Akutní fáze onemocnění trvá 1 až 3 týdny. Čím je člověk starší, tím může mít onemocnění závažnější průběh a horší dopad na zdraví.

Trvalé následky

Doba léčení trvá nejméně 3 týdny, ale u některých nemocných může virová nákaza klíšťovou encefalitidou zanechat i trvalé následky na zdraví. Jedná se např. o obrnu horní končetiny, chronickou bolest hlavy, poruchy soustředění, deprese. Pouze ve výjimečných případech dochází k úmrtí.

Výskyt klíšťat

Klíšťata se vyskytují v přírodě od začátku jara až do pozdního podzimu. Na klíšťata můžete narazit nejen při pobytu v přírodě, ale také v místě svého bydliště. Přisátí klíštěte hrozí tak především těm lidem, kteří tráví volný čas v přírodě. Ohrožení klíšťovou encefalitidou je vyšší v některých oblastech republiky.

Oblasti s vysokým výskytem

Nejvyšší počet onemocnění klíšťovou encefalitidou je hlášen z jižních Čech, z okolí Vranovské přehrady, z okolí Brna a ze severních částí okresů Bruntál a Opava. Hodně infikovaných klíšťat se nachází také v okolí Prahy, na Plzeňsku a v povodí našich řek (např. Vltava, Sázava, Berounka). V zamořených oblastech se vyskytuje asi jedno až dvě procenta infikovaných klíšťat.

Prevence

Jedinou prevencí proti klíšťové encefalitidě je očkování, které tak jako jediné může zabránit pozdějším trvalým následkům na zdraví. V České republice však význam očkování nebyl ještě plně doceněn, protože zatímco je v Rakousku očkováno 87 % obyvatel, u nás jen 5 až 7 % populace.

Kdy je vhodné se naočkovat

Očkování proti klíšťové encefalitidě se používá pro aktivní imunizaci u dospělých osob a dětí starších jednoho roku. Při zvýšeném riziku přenosu infekce je možné očkovat stejnou vakcínou i děti mladší jednoho roku. Je možné se nechat očkovat během celého roku, ale vhodnější jsou chladnější měsíce, aby se účinnost vakcíny mohla plně rozvinout v „aktivních” měsících. Očkování probíhá v očkovacích centrech nebo vakcínu může aplikovat praktický lékař. 

Jak často se očkovat

  • Plnou ochranu proti klíšťové encefalitidě zajišťuje očkování, které probíhá podle daného časového harmonogramu.
  • Základní očkovací schéma se skládá ze tří dávek očkovací látky.
  • Existuje dvojí schéma očkování, ale dosažení úplné ochrany vůči klíšťové encefalitidě je časově náročné.
  • Očkování probíhá podle pomalého schématu očkování nebo existuje také tzv. zrychlené schéma očkování. 
  • Obvykle se podává druhá dávka vakcíny po 1 až 3 měsících a třetí dávka po 9 až 12 měsících.
  • První přeočkování se provádí po 3 letech a další přeočkování jsou aplikována v intervalech 3 až 5 let.

Ochrana života za málo peněz

Očkování proti klíšťové encefalitidě není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR však svým pojištěncům přispívá na očkování v rámci svého nadstandardního preventivního programu. Cena 1 vakcíny stojí kolem 250 až 450 Kč. Investovat do zdraví se ale vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21942 (zdravotnimagazin.cz#5739)


Přidat komentář