Melanom a jeho výskyt

Pokud je melanom ve stadiu pokročilého růstu, okamžitě se chirurgicky odstraní, a to i s okolní kůží a celým podkožím. Čím dříve je melanom operován, tím větší jsou naděje na zhojení.

Co je malanom

Melanomy jsou nádory kůže nebo sliznic. Mohou být zhoubné nebo nezhoubné. Zhoubný melanom má několik podob. Melanom může začít růst ve formě žlutohnědých skvrn na kůži a teprve po několika letech se vytvoří hmatatelné uzlíky. Uzlíky jsou znamením, že melanom nebezpečně prorostl do hloubky kůže. Jsou černohnědé, tvrdé a rostou velmi rychle.

Jak se pozná melanon:

  • mateřské znaménko mění svou výšku nebo velikost
  • nové černé skvrny na kůži
  • svědění, mokvání nebo krvácení mateřského znamínka

Rizika spojená s melanomem

Melanomem jsou více ohroženi lidé se světlou kůži a ti, kteří se nepřiměřeně často (nebo bez aplikace ochranných krémů) vystavují slunečnímu záření. Jistou roli zde hraje i dědičnost.

Odstranění melanomu

Pokud je melanom ve stadiu pokročilého růstu, okamžitě se chirurgicky odstraní, a to i s okolní kůží a celým podkožím. Čím dříve je melanom operován, tím větší jsou naděje na zhojení. Pokud ještě nedošlo k vytvoření metastázy (proniknutí rakoviny do dalších orgánů), vyhlídky na uzdravení jsou dobré.

Ochrana melanomu

Pozorujte a sledujte podezřelá místa na kůži a v případě pochybností se nechejte pro jistotu vyšetřit kožním lékařem. Chraňte se dostatečně před slunečním zářením. Používejte krémy a oleje s vysokým ochranným faktorem. Nezapomínejte ani na ochranu očí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22573 (zdravotnimagazin.cz#7394)


Přidat komentář