Mobil zabíjí spermie

Z jejich obsáhlé studie týkající se vlivu používání mobilních telefonů na zdraví člověka vyplynulo, že mobily zřejmě mají vliv na mužskou plodnost. Hrozí snížení produkce spermií až o třicet procent!

Jako s mnoha novými technologiemi, i v případě mobilů vznikly otázky o účincích jejich používání na zdraví.

Existuje malá vědecká evidence

o zvýšení případů určitých typů nádorů při dlouhodobém a pravidelném používání mobilů. Novější evropská studie poskytla důležité důkazy o poškození DNA za určitých podmínek. Ale expertní skupina (Task Force on EMF effects on health), kterou pověřila Světová zdravotnická organizace, nemá definitivní závěr o platnosti těchto tvrzení.

Vliv mobilního telefonu na mužskou plodnost

Přesto je zde jedna zajímavost, na kterou přišli maďarští odborníci. Z jejich obsáhlé studie týkající se vlivu používání mobilních telefonů na zdraví člověka vyplynulo, že mobily zřejmě mají vliv na mužskou plodnost. Vědci tvrdí, že mužům, kteří nosí mobilní telefon v kapse v blízskosti pohlavních orgánů, hrozí snížení produkce spermií až o třicet procent!
Pokud nevíte co partnerovi pořídit na svátek či narozeniny, co třeba praktickou šňůrku na krk?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22767 (zdravotnimagazin.cz#7692)


Přidat komentář