Nástrahy během Vánoc a Silvestra

Při porcování vánočního kapra se můžete říznout nožem. Ránu omyjte a zalepte náplastí. Můžete ji očistit desinfekcí. Silné krvácení zastavíte tlakovým obvazem, pak přiložte sterilní obvaz a upevněte jej obinadlem. Poté vyhledejte lékaře.

Co nemusíte čekat během Vánoc

 • Opařeniny a popáleniny

  Spálit se můžete kdykoliv jakkoliv, ale v době vánočních příprav je toto riziko několikrát vyšší. Ve všeobecném spěchu a zmatku stačí nešikovný pohyb a ejhle – spálíte se o plech, friťák nebo pánev na smažení. Co teď?

  Popálené místo ochlazujte pod studenou tekutou vodou alespoň 20 minut. Pak jej můžete obvázat sterilním obvazem. Pokud se opaříte horkou vodou nebo olovem, okamžitě z místa odstraňte mokré oblečení. Je-li však látka na ráně přilepená, sami ji neodstraňujte! V případě vážného zranění okamžitě přivolejte záchrannou službu. Puchýře nikdy nepropichujte a ránu ničím nemažte.

 • Řezné rány

  Při porcování vánočního kapra se můžete říznout nožem. Ránu omyjte a zalepte náplastí. Můžete ji očistit desinfekcí. Silné krvácení zastavíte tlakovým obvazem, pak přiložte sterilní obvaz a upevněte jej obinadlem. Poté vyhledejte lékaře.

 • Rybí kost v krku

  Pokud vám zaskočí kost v krku, měl by vám někdo uvolnit dýchací cesty pomocí silných úderů mezi lopatkami. Děti je dobré přehnout přes koleno, aby trup a hlava visely dolů. Pomoci může také kousek suchého chleba, který posune kost dále - do žaludku a žaludeční šťávy si už s kostí poradí. Dostane-li se však kost do dýchacích cest a vaše snažení je bezvýsledné, okamžitě přivolejte rychlou záchrannou pomoc.

  Chcete-li se vyvarovat kosti v krku, jezte rybu vždy odděleně od přílohy. Maso z kostí stahujte a velmi pozorně žvýkejte. Věnujte se více stravování než klábosení u štědrovečerní večeře, neboť nejčastěji kost v krku zaskočí právě při mluvení.

Co nemusíte čekat během Silvestra

 • Alkohol: hlavní viník silvestrovských úrazů

  Silvestrovské oslavy jsou bohužel dnem nejčastějších vážných úrazů, nezřídka končících smrtí. Opilý člověk ztrácí schopnost koncentrace a rozpoznávání, proto mu hrozí mnoho různého nebezpečí. Protože nevnímá zimu, snadno se může stát, že si lehne na zem a usne. Pak dochází k promrznutí, ze kterého se už nemusí probudit. V ohrožení jsou i zapřísáhlí abstinenti, kteří mohou přijít k úrazu cizím zaviněním. O půlnoci se zvyšuje hrozba konfliktů, dopravních nehod, úrazů způsobených střepy z rozbitých lahví apod.

 • Pyrotechnika – nebezpečné silvestrovské dobrodružství

  Dalším zdrojem nebezpečí je manipulace s pyrotechnikou. Petardy a dělobuchy vás mohou popálit, roztrhnout vaši kůži i část těla. V případě, že manipulátor přijde o prsty, je dobré odtržené části najít a vložit do sterilního sáčku nebo ubrousku. Existuje pak šance, že dotyčnému prsty zachráníte – v některých případech je lze znovu přišít. Zraněný prst nad ránou zaškrťte, aby nedošlo k velkým ztrátám krve a okamžitě přivolejte záchranku.

 • Protišoková poloha při vážných úrazech

  V případě vážných úrazů jako jsou těžké popáleniny nebo hluboké řezné rány se může stát, že dotyčný vlivem silného šoku omdlí. Pak jej uložte do tzv. protišokové polohy, tedy do polohy na záda na rovné podložce a nohy mu zvednětě do výše alespoň 30 cm nad zemí.

 • Hlavní zásadou pro jednání s raněnými je zachovat klid. Čím více budete panikařit, tím hůře bude i raněnému. Mluvte klidně a pomalu a jednejte s rozvahou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21807 (zdravotnimagazin.cz#5480)


Přidat komentář