Návrhy bytů, domů a kanceláří - Feng Shui

Často se stává, že se ve svém domě, bytě či kanceláři necítíme dobře, nemůžeme se soustředit a podobně. Potom bychom se měli zamyslet nad tím, jak nám může pomoci Feng Shui. Více v následujícím článku.

Náš život, vztahy s blízkými, úspěchy či neúspěchy, zdraví a mnoho dalších důležitých oblastí našeho života kopíruje prostor, který nás obklopuje. Jsou rozpoznatelné v jednotlivých místnostech bytu či domu, v kanceláři apod. Vnímavý pozorovatel, znalý učení Feng-Shui, může vysvětlit hlubší příčiny našich problémů nebo obtížných životních situací a svou radou pomoci k jejich odstranění.

Co je Feng Shui?

Přesný překlad slovního spojení Feng Shui znamená "Vítr Voda". Feng Shui je starověké čínské umění ovládat a následovat přirozené síly a také síly panující v přírodě, k podpoře vitality a harmonie v našem běžném životě. Dá se říci, že zde mluvíme o pohybu životní síly "Feng" a o shromažďování a pohybu síly "Shui". Feng Shui je cesta nebe a země, která vychází z jednoty, polarity jin/yang, vztahu pěti nebeských zvířat a cyklu 5-ti elementů. Pojmenování Feng Shui jednak označuje učení, ale také energetické kvality určitého místa.

Vznik tohoto prastarého učení je datován do období cca 4 000 let před naším letopočtem. Naši předkové poznali, a to nezávisle na sobě, že život obyvatelstva ovlivňuje okolní krajina a specifické podmínky podnebí. Z toho se v jednotlivých částech země vyvinul** osobitý stavební styl**, neboť lidé chtěli žít v harmonii s přírodou a využívat pro sebe její síly. Proto velmi přísně dbali na správnou orientaci budovy, na polohu vchodu, umístění dveří a oken, uspořádání prostor a v neposlední řadě správné rozmístění nábytku.

Velká pozornost se věnovala především poloze ložnice a umístění postele, neboť jak zdraví, tak partnerství je nesmírně ovlivňováno místem, kde se spí. Feng Shui je čínská verze vědění o harmonickém bydlení, které v Číně po mnoho generací utvářelo každodenní a rodinný život. Feng Shui je velmi aktuální i dnes. Také u nás poslední dobou stále více nadšených uživatelů poznává, jak důležité je harmonické prostředí pro zdravý život, pro úspěch a pro šťastné partnerství.

Základ učení Feng Shui

Celé učení Feng Shui se opírá o tok energie Chi, která je všudypřítomná a vyživuje prostor kolem nás. Jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií Jin a Jang. Množství a kvalita energie Chi má přímý vliv na naše zdraví a vitalitu.

Živlový pentagram – je univerzální systém, který udává životní element člověka. Ovlivňuje harmonii mezi lidmi navzájem, harmonii prostoru a je pomocníkem při prevenci i léčení podle tradiční čínské medicíny.

Schéma Pa-Kua – je další univerzální systém, s jehož pomocí lze identifikovat hlubší příčiny problémů v životě lidí, prostřednictvím mikrokosmu, ve kterém člověk žije. Jednotlivé předměty, jejich umístění v prostoru a jejich současný stav vypovídají srozumitelnou řečí o kvalitě života lidí a tím o pravých příčinách jejich problémů či nemocí.

Faktor času - všechno kolem nás je v neustálém pohybu. Lidský život, ale i život naší planety i celého kosmu se odehrává v různých časových cyklech, kdy každý tento cyklus má svou specifickou energii. Významnou součástí je tradiční čínská astrologie a kosmologie, které vycházejí z dlouhodobého pozorného sledování přírody i nebeských událostí starověkými učenci.

Umění bydlet, umění žít

Podle těchto systémů spočívá Feng Shui v tom, aby byl co nejlépe využit potenciál okolí. Každé místo má totiž své vyzařování, své vlastnosti i svůj charakter. Proto se Feng Shui snaží správným uspořádáním vnitřních prostor vytvořit co nejlepší Chi pro jejich obyvatele. Feng Shui je učením, jak učinit v pravý okamžik a na správném místě správná opatření.

K dosažení správného toku energie v obytných prostorách Feng Shui využívá uspořádání nábytku, volbu barev, materiálů a také pracuje s řadou nápravných prostředků tam, kde již nelze měnit uspořádání a zařízení místností.

Feng Shui se používá jednak pro kompletní návrh umístění a orientace domu v krajině, uspořádání místností podle funkcí, návrh barev, materiálů, doplňků a podobně., tak i pro harmonizaci již hotových staveb a bytů v panelových domech nevyjímaje.

feng shui koupelna

Některé zásady feng shui

Pokud bychom chtěli svůj domov přizpůsobit zásadám Feng Shui a třeba tak najít více klidu a pocitu souladu s okolím, existuje několik základních pravidel, které nám pomohou tohoto cíle dosáhnout:

 • dveře jako brána pro energii by měli hladce klouzat v pantech a rozhodně ne vrzat
 • okenice se mají otevírat směrem ven
 • záclony bychom měli přes den pečlivě stahovat ke krajům a na noc je stejně pečlivě zatahovat k sobě
 • správně uspořádejme nábytek, a to do tvaru kruhu či osmihranu
 • postel neumísťujeme proti dveřím a uléháme orientování hlavou od nich
 • tvar jídelního stolu a dalšího vybavení by neměl být hranatý, raději bychom měli použít kruh či osmihran
 • světla používáme nikoli ostrá, ale tlumená
 • výklenky a rohy mohou tvořit tzv. mrtvá místa, ve kterých neproudí energie. Oživme je lampou, květinou, fontánkou či akváriem
 • jídelní kout nikdy neumísťujeme u vchodových dveří a ani do rohu, tak abychom byli zády ke dveřím. Zády ke dveřím neumísťujeme např. ani sedačku v obýváku či židli u pracovního stolu .
 • dveře do koupelny by měly být vždy zavřené
 • obecně upřednostňujeme světlé barvy s doplňky černé a červené a také oblé tvary
 • schodiště by mělo být plné, protože škvírami mezi schody uniká energie a raději by nemělo být točité

Jak dosáhnout harmonického domova

Feng shui je staré čínské umění, které umožňuje nastolit harmonii energií, ovlivňujících všechny sféry našeho života. V oblasti bydlení usiluje o vytvoření právě takového interiéru, ale i exteriéru, ve kterém se budeme cítit dobře. Pokud chceme žít v souladu s principy Feng Shui, potom musíme uspořádat svůj domov tak, aby v něm správně proudila energie. Při dodržení zásad Feng Shui dosáhneme harmonie, která bude působit v dané místnosti, ale především tím bude ovlivňovat také harmonii nás samotných.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23051 (zdravotnimagazin.cz#10117)


Přidat komentář