Nebezpečí melanomu

Počet melanomů stoupl v České republice více než 4x za posledních 30 let. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 případů melanomů, v roce 2000 to bylo již 1.413 případů (zvýšení na 447 %).

Neustálé tempo vzrůstu lidí s melanomem

Počet melanomů stoupl v České republice více než 4x za posledních 30 let. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 případů melanomů, v roce 2000 to bylo již 1.413 případů (zvýšení na 447 %). Incidence melanomu u nás tak v roce 2000 byla u mužů 3,2 případy na 100.000 obyvatel a u žen 3,3 na 100.000. Ostatní kožní zhoubné nádory kromě melanomu byly v roce 1970 hlášeny 3.668krát a v roce 2000 již 12.016krát (vzestup na 328 %). Incidence těchto ostatních kožních maligních nádorů u mužů byla v roce 2000 37,2 / 100.000 a u žen 37,0 / 100.000 obyvatel. Porovnáme-li data týkající se všech maligních nádorů hlášených v ČR v roce 2000, zjistíme, že nejčastější diagnózou je právě C44, tedy ostatní kožní nádory kromě melanomu. Těchto 12.016 případů z celkového počtu všech nádorů, kterých bylo hlášeno 60.222, představuje právě jednu pětinu.

Jak vznikne malanom?

Melanom může vzniknou na normální kůži nebo také na základě mateřských znamének. Pigmentové buňky (melanocyty) ve vrchní vrstvě kůže se zvrhnou a začnou se nekontrolovatelně množit.

Podoby melanomů

Existují povrchově se šířící formy i formy, které se rozšiřují převážně vertikálně. Při růstu můžeme pozorovat následující stádia:

 1. Nejprve se vytvoří malé hnědočerné znaménko.
 2. Znaménko se následně zvětšuje.
 3. Povrch znaménka se začne měnit (červenočerně se zbarvuje).
 4. V pozdních stádiích je červenočerný povrch nepravidelný nebo hrbolatý. Ohraničení je neostré.

Rizikové skupiny lidí

Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé rusovlasí a lidé se světlou kůží. Také lidé, kteří mají velký počet mateřských znamének, patří do rizikové skupiny. Podstatnou roli hraje také genetika.

Rizikové faktory

Tvorbu melanomů podněcuje vystavování kůže intenzivnímu slunečnímu záření. Více než chronická sluneční zátěž, která může podnítit vnik jiných nádorů kůže, je nebezpečné rozsáhlé a časté spálení kůže zejména v dětství a mládí.

„Nebezpečné znaménko”

Pokud si myslíte, že jste na svém těle objevili „nebezpečné znaménko”, lze se orientovat pěti základními fakty, které vám pomohou při určování:

 • Úplně kulatá znaménka, jsou pouze vzácně zhoubná.
 • Pokud je znaménko neostře ohraničené, je podezřelé.
 • Černé zbarvení či výskyt více barev na znaménku současně je podezřelý.
 • Znaménko, které je větší než půl centimetru, nebo které se zvětšuje, je podezřelé.
 • Má-li znaménko hrbolatý povrch, je podezřelé.

Návštěva u lékaře

Jelikož v prognóze onemocnění melanomem hraje velkou roli čas, měli byste vždy při nálezu podezřelého znaménka vyhledat kožního lékaře. Zkušený lékař je schopen melanom rozlišit klinickým vyšetřením, v některých případech je nutno využít některých pomocných metod (např. dermatoskopie). K jednoznačnému potvrzení nádoru kůže se používá biopsie. Biopsie je vlastně vyšetření živého vzorku tkáně pod mikroskopem. V časném stádiu je melanom zcela léčitelný.

Evropský den melanomu

 • nabídka bezplatného vyšetření pigmentových znamének spoluobčanům
 • distribuce tiskových materiálů s osvětovou tematikou ochrany před sluncem
 • zřízení telefonní linky, na které spoluobčané získají informace o adresách a ordinační době dermatovenerologů ve svém okolí
 • zřízení webových stránek s aktuálními informacemi
 • pořádání tiskových konferencí cílených k prevenci před ultrafialovým zářením
 • prezentace problematiky fotoprotekce a melanomu ve veřejných sdělovacích prostředcích
 • pořádání doškolovacích akcí pro dermatovenerology (fotobiologické semináře, dermatoskopické kurzy)

Jaký je cíl

Praktický dopad této akce na incidenci melanomů zatím však stále nelze hodnotit. Přesto do ambulancí dermatovenerologů chodí nyní více spoluobčanů s žádostí o posouzení jejich pigmentových projevů. Domníváme se také, že již vědí, že právě dermatovenerolog (a nikoli např. onkolog) je tím specialistou, který je skutečně erudován v problematice kožních nádorů. Histopatologové udávají větší počet iniciálních stadií melanomů než dříve. Snahou nás, organizátorů Evropského dne melanomu v ČR, je zapojit do této aktivity co možná největší počet kolegů, ideálně všechny. Měli bychom postupně vychovávat občany naší země, že „zdravé opalování neexistuje”. I proto jsme se rozhodli jíti dál a rozšířit aktivity jednoho dne do trvalé osvětové kampaně.

Kde vznikla myšlenka

Myšlenka věnovat jeden den v roce prevenci vzniku melanomu se zrodila v Belgii, kde také již v roce 1999 byla tato akce uspořádána pod vedením Dr. Thomase Maselise. Ten požádal v roce 2000 o záštitu nad touto aktivitou Evropskou akademii dermatovenerologie, jež zřídila tzv. „Task force for Euromelanoma Day” a začala koordinovat aktivity v zemích Evropy. Prezidentkou byla do roku 2004 Prof. Diane Rosieuw z Bruselu, nyní je prezidentem Prof. Andreas Katsambas z Atén.

Kdy se zapojila ČR?

Česká republika se zapojila do evropské aktivity velmi záhy, již v roce 2001, koordinátorkou pro naši republiku byla od samého počátku Prof. Jana Hercogová se svou klinikou. Záštitu nad Evropským dnem melanomu v ČR převzala Česká akademie dermatovenerologie o.p.s. a Česká dermatovenerologická společnost ČLJ JEP.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21698 (zdravotnimagazin.cz#5182)


Přidat komentář