Nikotin - stimulační účinky

Zjistěte své možnosti. Dnešní trh nabízí nejrůznější odvykací techniky – nikotinové žvýkačky, nikotinové náplasti, hypnóza, akupunktura, relaxační techniky, kurzy odvykání kouření apod. Můžete kontaktovat také protikuřácké organizace.

Nikotin - jak působí

Při kouření se nikotin uvolňuje a přechází do kouře. Vstřebává se do dýchacího a trávícího ústrojí. Nikotin zvyšuje dráždivost centrálních nervů, které pak ochromuje.

Nikotin – vznik závislosti

Bylo prokázáno, že lidé začínají s kouřením tabáku v období kolem puberty. Nechtějí se od svých vrstevníků lišit, chtějí zapadnout do party, mít pocit dospělosti. První vykouřená cigareta je pro většinu nepříjemná a člověka provází různé obtíže (točení v hlavě, zakašlávání, pachuť). Ale velice brzy se vytvoří stav, kdy jedinec začne kouř z cigaret dobře snášet a vedlejší příznaky se přestanou objevovat. V této chvíli zjistí, že ho kouření tabáku psychicky uspokojuje a je malá pravděpodobnost, že kouření nechá.

Nikotin – vliv na člověka

Nikotin ovlivňuje chování a duši člověka. Vliv nikotinu je závislý na jeho dávce, a proto je u silných kuřáků výraznější.

Nikotin – odvykání

Při odvykání nikotinu prožívá člověk stav úzkosti. Trpí depresemi, nespavostí, podrážděním, úzkostí, bušením srdcem a jeho koncentrace je zhoršená.

Potřebujete pomoc při odvykání kouření?

Zjistěte své možnosti. Dnešní trh nabízí nejrůznější odvykací techniky – nikotinové žvýkačky, nikotinové náplasti, hypnóza, akupunktura, relaxační techniky, kurzy odvykání kouření apod. Můžete kontaktovat také protikuřácké organizace.

Proč přestat kouřit?

Možná se vám do odvykání kouření nemusí chtít, ale spočítejte si kolik utratíte peněz a co krásného by za ně mohlo být.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22668 (zdravotnimagazin.cz#7534)


Přidat komentář