Odhalení Downůvého syndromu

Vyšetření mateřského séra. Tak to je Triple test, který pomáhá odhalit vrozené vývojové vady plodu. Nejlepším obdobím pro něj je 15. až 18. týden těhotenství. Nemusíte se obávat, že Triple test nějak ohrozí plod, jedná se jen o laboratorní rozbor krve.

Triple test

Vyšetření mateřského séra. Tak to je Triple test, který pomáhá odhalit vrozené vývojové vady plodu. Nejlepším obdobím pro něj je 15. až 18. týden těhotenství. Nemusíte se obávat, že Triple test nějak ohrozí plod, jedná se jen o laboratorní rozbor krve.

I když Triple test může pomoci mnoha ženám, má tento diagnostický způsob i své malé mouchy. Odhaluje dvě nejčastější vady, kterými jsou rozštěpy a chromozonální abnormality, nejčastěji Downův syndrom.

Planý poplach či nikoliv

Čím dál víc odborníků se shoduje na tom, že Triple test je docela zastaralou a nespolehlivou metodou. Dokonce bylo zjištěno, že až 1/3 ze zhruba sta tisíc žen, jenž jsou ročně celoplošně testovány, se dozví špatný a alarmující výsledek. Jde o planý poplach, který samozřejmě budoucí maminky stresuje. Takže to, že Triple test vyjde pozitivně, nemusí ještě znamenat, že vaše děťátko bude opravdu postižené. V některých případech naopak genetickou vadu neodhalí.

Pozitivní výsledek

Budoucí maminky, ale i jejich partnery, postaví pozitivní výsledek Triple testu před těžké rozhodnutí. Musí se rozhodnout zda dítě potratit nebo jej mít postižené, což ovšem není stoprocentní. Je tady však další možnost – pro odhalení genetických vad můžete podstoupit ještě další vyšetření, které zpravidla lékař při pozitivním Triple testu sám doporučí.

Jiná vyšetření

Ženám, které mají srdeční vadu, mají ji v rodině nebo právě ženám s pozitivním výsledkem Triple testu se provádí echokardiografie. Ta se dělá mezi 21. – 22. týdnem těhotenství. Jedná se o podrobný ultrazvuk srdce plodu vycházející z toho, že plod, který má srdce zdravé, není s největší pravděpodobností postižen žádnou genetickou vadou.

Další možností je pak amniocentéza, což je odběr plodové vody, která je podrobena biochemické a chromozomální analýze. Jde o zákrok, kdy jehla pronikne až do prostoru, kde plod plave. Při správném provedení je však riziko komplikací velmi nízké.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21705 (zdravotnimagazin.cz#5199)


Přidat komentář