Pravidelné lékařské prohlídky - hlavně miminka do 3 měsíce

Při prohlídce se kontroluje celkový stav miminka, měří se, váží se, prohlíží se tvar hlavičky a velikost fontanely (uzavírání fontanely je individuální), měří se obvod hrudníku, prohlíží se oči, nos, bříško, pokožka…

Předepsané preventivní prohlídky

Narozené děti musí absolvovat předepsané preventivní prohlídky, které mohou odhalit případné nedostatky ve vývoji dítěte. První prohlídku by mělo absolvovat dítě hned po příchodu z nemocnice. Pak následují pravidelné návštěvy v poradně ve dvou a v šesti týdnech, ve třech, čtyřech, šesti, osmi a deseti měsících a v roce. Samozřejmě také podle potřeby a domluvy s lékařem.

Kontrola celkového stavu miminka

Při prohlídce se kontroluje celkový stav miminka, měří se, váží se, prohlíží se tvar hlavičky a velikost fontanely (uzavírání fontanely je individuální), měří se obvod hrudníku, prohlíží se oči, nos, bříško, pokožka…

Dramatické 3 měsíce

 • Ve třech měsících nastává už klidnější období, kdy dochází k souladu mezi matkou a dítětem.
 • Dítě v tomto období už znatelně komunikuje s okolím, brouká si, směje se, dokáže jasně dát najevo libost a nelibost.
 • Snaží se o uchopení hračky, aktivně pohybuje nožkami a ručičkami.
 • Při otáčení na břicho by se mělo miminko nadzvednout na předloktí a udržet se v této poloze.
 • V tomto období už dítě nemá uchopovací reflex a rozevírá pěstičky i při spánku.
 • Dítě poznává vše kolem sebe zejména ústy – musí nejdříve všechno ochutnat a prozkoumat.

První očkování je ve 3 měsících

První očkování proti tuberkulóze dostávají děti už v porodnici. Další očkování musí dítě podstoupit až tehdy, když je jizva zcela zhojená a dítě je zdravé. Ve třech měsících probíhá předepsané očkování – jedná se o tzv. čtyřkombinaci proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hemofilovi typu B. Toto očkování hradí pojišťovny, ale rodiče mohou zvolit také nadstandardní hexavakcínu, kterou si však musí hradit sami. Tuto vakcínu děti lépe snášejí, protože je šetrnější a dítě nemusí chodit na opakované očkování.

Důležitý je právě zdravotní stav miminka

Preventivní tříměsíční prohlídka platí i pro děti, které jsou častěji nemocná, plačtivá apod. Je třeba vývoj dítěte sledovat a případné odchylky začít řešit. V tomto období může dočasně nastoupit i tzv. laktační krize, kdy miminku nestačí mléko. Obtíže většinou vymizí – dítě by nemělo dostávat nic jiného než mateřské mléko až do 6. měsíců věku. Zanedbatelné není ani to, jak dítě jí, spí a jakou má stolici. Z toho všeho lze zhodnotit zdravotní stav. V každém případě se každé dítě vyvíjí individuálně a nic nelze zobecnit.

Dostatek prostoru a volnosti pro dítě

 • V tomto období je dítě velmi vnímavé, a proto potřebuje ve svém vývoji co nejvíce podnětů.
 • Důležité je, aby dítě slyšelo hlas, jeho intonaci, smějte se, chvalte za úspěch.
 • I hračky mohou rozvíjet motoriku, pokud se jich dítě může dotýkat.
 • Ponechávejte dítěti také dostatek prostoru a volnosti, ať může např. trénovat přetáčení na bříško apod.

  I sezení dítěte je podmíněno - genetickými faktory. Proto dítě do ničeho nenuťte!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21969 (zdravotnimagazin.cz#5820)


Přidat komentář