Prevence proti rakovině

Od roku 2000 fungují u nás preventivní screeningové programy, které se provádí u osob bezpříznakových (bez příznaků onemocnění), s cílem zachytit časná stádia onemocnění a tím nasadit včasnou léčbu.

Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je odborný název pro rakovinu tlustého střeva a konečníku. Zhoubný nádor se může vyskytovat v kterékoli části tlustého střeva včetně konečníku. Česká republika podle světových statistik zaujímá prvenství v počtu nemocných rakovinou tlustého střeva a konečníku. Riziko nemoci stoupá nejen s věkem, ale také se na vzniku kolorektálního karcinomu mohou podílet i další vlivy.

Vznik onemocnění

 • Přesná příčina vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku není zcela zřejmá, ale některé rizikové faktory jsou známy.

 • Polypy: Vznik onemocnění mohou podporovat některé drobné výrůstky ze stěny střeva – tzv. polypy. Polypy se ze střeva a konečníku odstraňují a vyšetřují, zda se nejedná o zhoubný nádor.

 • Dědičnost: Zvýšenou dispozici ke vzniku karcinomu mají ti, jejichž blízcí příbuzní (tj. rodiče, sourozenci a děti) měli rakovinu. A nemusí se jednat jen o nádor tlustého střeva konečníku. Screening se týká i prevence rakoviny děložního hrdla >>
 • Další rizika: Nebezpečí vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku zvyšují také chronická zánětlivá onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc). Negativní vliv mají špatné stravovací návyky (konzumace červeného masa, mnoho živočišných tuků a uzenin, nadměrné množství piva, nedostatek vlákniny, ovoce a zeleniny).

První počátky vzniku

 • V časných stádiích nemá rakovina tlustého střeva a konečníku žádné specifické příznaky.
 • Podezřelá je každá dlouhodobější změna střevní činnosti, projevují se průjmem, zácpou, větší plynatostí, křečovitou bolestí břicha apod.
 • Varovným signálem je krev ve stolici nebo krvácení z konečníku, ale zpravidla nelze barevnou změnu stolice zpozorovat.
 • Tyto drobné ztráty krve mohou vést až k anémii.
 • Všechny tyto příznaky nemusí naznačovat, že se jedná o rakovinu tlustého střeva a konečníku, ale je třeba jim přikládat pozornost. Může se jednat např. o hemeroidy či infekční a zánětlivá onemocnění střeva.

Screeningové programy

Od roku 2000 fungují u nás preventivní screeningové programy, které se provádí u osob bezpříznakových (bez příznaků onemocnění), s cílem zachytit časná stádia onemocnění a tím nasadit včasnou léčbu. Jen zachycení raných stádií nádorů tlustého střeva či konečníku může vést k uzdravení a efektivní léčbě. Úspěch screeningu spočívá především ve snížení úmrtnosti na onemocnění karcinomem tlustého střeva a konečníku a možnosti zahájit léčbu v momentě, kdy je šance na úplné uzdravení. Nemocný v té době totiž nemusí mít žádné potíže.

Diagnózu nádorového onemocnění

Screening tlustého střeva a konečníku by měla podstoupit každá osoba starší 50 let, a to jednou za dva roky. Screening je hrazen z prostředků veřejného zdravotnictví a provádějí jej praktičtí lékaři. Základem screeningu je provedení testu na okultní (skryté) krvácení ve stolici. Rakovina tlustého střeva a konečníku se totiž může projevovat nepatrným krvácením do stolice, které však není pouhým okem viditelné. Pacient je o výsledku ihned informován. I když je ve stolici zachycena krev, neznamená to hned diagnózu nádorového onemocnění. K tomu je potřeba dalších vyšetření.

Nutnost dalších vyšetření

 • Pokud počáteční screening odhalil ve stolici krev, pokračuje se v podrobnějších vyšetřeních.
 • Nádor v konečníku lze často nahmatat prstem již při běžném vyšetření.
 • Dále se jedná o kolonoskopii (endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku), které určí příčinu krvácení. Kolonoskopické vyšetření umožňuje pomocí tenkého ohebného přístroje s optikou prohlédnout celé tlusté střevo. Snadno a včas tak lze objevit předrakovinné stavy nebo časné stádium nádoru střeva.
 • Pokud nelze kolonoskopii provést, přichází v úvahu rentgenové vyšetření (irigografie).
 • Pomocným vyšetřením je také ultrazvukové vyšetření (sonografie) nebo počítačová tomografie (CT).

Léčba rakoviny

Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku se stanovuje podle celkového stavu pacienta, lokálního nálezu a rozsahu onemocnění. Základem léčby kolorektálního karcinomu v časném stádiu je chirurgické odstranění nádoru i s části okolního zdravého střeva a přilehlými uzlinami. Po operaci je podle rozsahu onemocnění někdy nutná další zajišťovací léčba, jejímž cílem je zničit možné zbývající nádorové buňky v těle. Obvykle to je chemoterapie, v případě postižení konečníku někdy i radioterapie. Často je nutné kombinovat různé léčebné metody.

Faktory ovlivňující zdraví

 • Lidé nad 50 let by neměli podceňovat význam screeningu tlustého střeva a konečníku.
 • Při potížích je nutné vyhledat lékaře.
 • Důležitá je zdravá životospráva s množstvím vlákniny (zelenina, ovoce, luštěniny, celozrnné výrobky).
 • Jídelníček by měl mít omezené množství tuků (hlavně živočišných).
 • Není vhodné se přejídat.
 • Každý by se měl co nejvíce pohybovat a pravidelně cvičit.
 • Nekouřit, omezovat nadměrné pití alkoholu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21940 (zdravotnimagazin.cz#5736)


Přidat komentář