Stres a jeho negativa

Které faktory vám přinášejí nadbytečnou zátěž? Jaké situace a prostředí vás do stresu nejčastěji dostávají? Čím si sám způsobujete dodatečnou zátěž? Kdo z vašeho okolí vytváří stresové situace a negativně na vás působí?

Stres

Určité napětí je vždy přítomno a náš organismus by ani dlouho nevydržel v prostředí bez určitého zatížení, jak dokázaly některé výzkumy. Záleží však na intenzitě a častosti stresových podnětů. Jsou hranice, kdy stres náš organismus již nadmíru zatěžuje.

Stupně stresové zátěže

Pokud jsou stresové podněty slabé, mohou působit dokonce zdravou tonizaci organismu a zvyšovat jeho odolnost a výkonnost. V každodenních situacích proto není záměrem vyloučit stres úplně, musíme snažit o rozumné ovládnutí stresové zátěže a řízení stresu. Proto při snižování stresu musíme mít vždy na paměti, že se musí jednat pouze o optimální a nikdy o maximální řešení.

Pokud je podnět - stresor středně silný

udržuje se fáze rezistence (odolnosti) organismu i po dlouhou dobu. Při velmi silném stresoru dojde dříve nebo později k zhroucení vyrovnávací fáze a nastává vyčerpání organismu.

Fáze vyčerpání

může ovšem nastat i ve fázi tzv. poplachové při velmi silném stresoru.Určit hladinu, kolik stresu ve skutečnosti potřebujeme a jaké zatížení ještě zvládneme, je složité a odborníci to mohou zkoumat ještě řadu let.

Různé vnímání stresových situací

V počátcích působení stresu pociťuje i řada lidí toto napětí jako radostně prožívanou situaci, která vede k výzvě. Výjimkou jsou případy, kdy realistický pohled na veškeré nahromaděné problémy berou již člověku sílu a odvahu k hledání problémů a ten realitu popírá, utíká nebo přechází v nepřiměřenou agresi.

Vlivem působení moderní společnosti se vyvinuly odvozené techniky reakcí na stres:

  • Projekce nám např. pomůže se schovat za objektivní podmínky.
  • Identifikaci využíváme při schovávání se za autoritu.
  • Racionalizací hledáme rozumné vysvětlení neúspěchu.
  • Dalšími jsou - trestání sebe sama, únik do izolace, regrese, fixace, potlačení či popření problému, ale také negativismus či pokus o sebevraždu.

Sebediagnostika stresu

Základem, který již může samotnou situaci řešit, je rozpoznání reality.

Je potřeba si odpovědět na otázky:

  • Které faktory vám přinášejí nadbytečnou zátěž?
  • **Jaké situace a prostředí vás do stresu nejčastěji dostávají? **
  • Čím si sám způsobujete dodatečnou zátěž?
  • Kdo z vašeho okolí vytváří stresové situace a negativně na vás působí?

Sebediagnostika je důležitá

Pomůže vám zjistit, kdy ztrácíte kondici a co vám nejvíc bere životní energii. Můžete vyhodnotit pozorovatelné znaky a rozeznat tak, zda vy nebo někdo jiný, potřebujete pomoci.

A jak poznat, že je to zrovna stres, co vás trápí?

Typickými příznaky stresové situace jsou:
- zrychlený tep - prudké bušení srdce - nadměrné pocení - sucho v ústech - chvění a třes celého těla - hněv a výbuchy agresivity - pocit bezmoci a beznaděje - úzkosti

Jak nám stres ubližuje?

Dlouhodobé působení stresu se často projeví: - únavou - bolestmi hlavy - špatným soustředěním - agresivitou - zažívacími potížemi - nechutenstvím nebo naopak přejídáním - sexuálními problémy až abstinencí - deprese - poruchy menstruace - kožní problémy - záněty tlustého střeva

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je vrcholem negativních stresových situací - důsledek nezvládnutého stresu, do kterého se člověk může dostat krátkodobým intenzivním stresem nebo méně intenzivním stresem dlouhodobým.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22664 (zdravotnimagazin.cz#7527)


Přidat komentář