Tišení bolesti při porodu

K porodu dochází za fyziologických okolností průměrně za 266 dnů (tj. 38 týdnů) od početí. Rozptyl 2 týdnů skutečného dne porodu od vypočítaného termínu je ještě považován za možný, fyziologický.

Tišení bolesti během porodu

Během první doby porodní pociťuje rodička bolesti za kontrakcí. Bolest je tupá, tzv. viscerálního charakteru. Při fyziologické děložní činnosti jde zejména o bolesti v podbřišku a až poté v křížové krajině.

Stahy jsou nejbolestivější na konci první doby porodní

Během druhé porodní doby se přidružuje ostrá bolest, která vzniká v důsledku roztahování měkkých porodních cest. Volba porodnické analgezie je vždy individuální a záleží zejména na psychickém a fyzickém stavu rodičky a na zkušenostech porodníka, porodní asistentky a anesteziologa.

Nefarmakologické tišení bolesti při porodu

K nefarmakologickým opatřením bolestí při porodu patří zejména psychosomatická příprava ženy na porod. Její seznámení s průběhem porodu a nácvik chování během něj může napomoci snížit bolestivé vnímání kontrakcí.

Farmakologické tišení bolesti při porodu

K farmakologické porodnické analgezii jsou užívány tyto skupiny léků:

Celkově aplikovaná analgetika, spazmolytika a anxiolytika

Tyto látky se používají v dávkách, které bolest pouze utlumí. Jsou indikovány pouze v první době porodní. Při vyšším dávkování hrozí riziko útlumu dechu matky i plodu. Sem patří z analgetik např.: Dolsin, Fentanyl, Tramadol, Sufentanyl, z anxiloytik např.: Prometazin, jeho kombinace s Torecanem a Dolsinem, tzv."lytické směsi" nebo "neuroplegická analgezie" (Dolsin, Prometazin, Chlorpromazin, Dihydroergotoxin).

Inhalační přípravky - tišení bolesti při porodu

Směs kyslíku a oxidu dusného v analgetické dávce může být podávána v průběhu první i druhé doby porodní. K aplikaci inhalačních přípravků se používají samoobslužné přístroje. V našich podmínkách je použití tzv."rajského plynu“ málo rozšířené - zřejmě z důvodu rizika kontaminace prostředí a ovlivnění zdravotnického personálu.

Paracervikální blokáda - tišení bolesti při porodu

Při paracervikální blokádě se lokálním anestetikem infiltruje tkáň kolem děložního čípku na úrovni poševní klenby. Výkon je možno provést pouze tehdy, pokud není zašlá branka.

Pudendální blokáda - tišení bolesti při porodu

Blokáda n. pudendus se provádí chvíli před tím, než chceme dosáhnout ochabnutí a analgezie svalstva pánevního dna. Rutinně se provádí u všech operačních vaginálních porodů, u porodů plodů v poloze pánevním koncem a u předčasných porodů.

Epidurální analgezie -tišení bolesti při porodu

Epidurální analgezie patří mezi nejúčinnější metody ovlivnění bolesti za porodu. Je bezpečná pro matku i plod, vykazuje až 90% účinnost.

Lokálních anestetika - tišení bolesti při porodu

Z lokálních anestetik se používají Marcain a Sufenta. Mezi možné komplikace patří infekce v místě vpichu, proniknutí do subdurálního prostoru a krvácení z poraněných cév.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22743 (zdravotnimagazin.cz#7657)


Přidat komentář