Toxic shock syndrome

TSS je onemocnění velmi vzácné. Ohroženy jsou osoby s otevřenou ranou, s planými neštovicemi, těhotné ženy a imunitně oslabení lidé, kteří nedbají správné léčby. Všechny rány je třeba důsledně dezinfikovat, případné infekce léčit antibiotiky.

Nebezpečná nemoc pro celou rodinu

Syndrom toxického šoku způsobují bakterie, které jsou přítomny v každém organismu. Problém však nastává, když bakterie začnou vyrábět toxiny. Ložisko infekce se může nacházet nejen v pochvě, ale i v krku, krvi nebo v otevřené ráně. Proto může postihnout nejen ženy, ale i muže nebo děti. Polovina případů TSS se však objevuje u menstruujících žen. TSS je proto spojován s používáním tampónů, zvláště pak s jejich nedostatečně častou výměnou.

První příznaky nemoci

K příznakům syndromu toxického šoku patří náhlá vysoká horečka, nevolnost, průjem, bolesti svalů, bolesti hlavy, vyrážka (především na rukou a nohou, připomíná opařenu kůži). V nejhorších případech dochází k dezorientaci, nemocný upadá do šoku a ztrácí vědomí. Syndrom toxického šoku je stav ohrožující život, proto je třeba okamžitě přivolat lékařskou pomoc.

Jak je možné se ochránit před nemocí

TSS je onemocnění velmi vzácné. Ohroženy jsou osoby s otevřenou ranou, s planými neštovicemi, těhotné ženy a imunitně oslabení lidé, kteří nedbají správné léčby. Všechny rány je třeba důsledně dezinfikovat, případné infekce léčit antibiotiky. Samozřejmostí by mělo být dodržování důsledné hygieny při používání tampónů.

Zvýšená bezpečnost používání tampónů

Menstruační tampóny jsou malé a pohodlné, ale mají také spoustu nevýhod. Většina žen si na ně zvykla natolik, že úplně zanevřela na vložky. Nesprávným používáním tampónů a jejich výhradním nošením si přitom můžete způsobit i tak závažné komplikace jako je syndrom toxického šoku nebo neplodnost.

  • Kdy raději tampóny vyměnit za vložky

    Pokud používáte pouze tampóny, koledujete si o malér. Zvláště v době silného krvácení se v nashromážděné krvi rozmnožují bakterie a pokud tampón nevyměníte včas, můžete si způsobit nejen syndrom toxického šoku, ale i zánětlivé onemocnění dělohy. Proto v době silného krvácení používejte raději vložky. Pokud se tampónů nechcete vzdát, měňte je každé tři hodiny.

  • Menstruační tampóny na noc?

    Další chybou při používání tampónů je, když s ním spíte. Tampón by v těle neměl zůstávat déle než osm hodin, jinak hrozí přemnožení bakterií zakončené syndromem toxického šoku, zánětem nebo v „lepším případě” jen bolestivým výtokem.

  • Správná výměna tampónů

    Tampóny měňte vždy jen čistýma rukama a pokud nemáte možnost umýt si ruce, použijte tampón s aplikátorem. Tampon nezabraňuje vniknutí bakterií, proto v době menstruace zapomeňte na koupání v kalných vodách rybníků či přehrad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21812 (zdravotnimagazin.cz#5488)


Přidat komentář