Tréma - vnitřní konflikt

Tréma vychází z vnitřního konfliktu, kdy se snažíme dosáhnout nejlepšího výkonu a zároveň máme obavy ze selhání. Tréma je částečně dána i výchovou. S trémou se občas potýká každý z nás.

Jak vzniká tréma

Tréma vychází z vnitřního konfliktu, kdy se snažíme dosáhnout nejlepšího výkonu a zároveň máme obavy ze selhání. Mírná tréma člověka stimuluje a pomáhá mu dosáhnout vytouženého výsledku. Silná tréma naopak výkon člověka zhoršuje. Způsobuje vnitřní zmatek, výpadky paměti, zablokování mysli. Zvláště jí trpí žáci základních a středních škol, jsou-li zkoušeni tváří v tvář učiteli nebo musí být otočeni čelem ke třídě. Autoritativní chování učitele a pocit, že jsou pozorování, tyto emoce ještě umocňují.

Rozvíjení sebeúcty u dětí

Tréma je částečně dána i výchovou. Dítě ví, že po dobrém výkonu následují pochvaly a láskyplné projevy, kdežto po fiasku se dočkají kritiky nebo odmítnutí. Proto je třeba zabránit rozvíjení trémy tím, že se jej po nepodařeném výkonu pokusíme povzbudit namísto kritizování a odmítání. V dítěti je třeba rozvíjet sebeúctu. Děti trpící silnou trémou bývají perfekcionistické. Mají na sebe velké nároky, přehnanou smysl pro povinnost, jsou přehnaně svědomité. Tréma může ohrozit jejich osobní vývoj a zdraví. Nedávejte dítěti za vzor jiné děti ani nepředkládejte vlastní dítě druhým jako to nejlepší. Umocňujete v nich snahu po dokonalosti, která jejich psychice zrovna neprospívá.

Náhlá fyzická změna

S trémou se občas potýká každý z nás. Při přijímacích pohovorech, veřejném vystupování či navazování známosti se nám rozbuší srdce, začneme se více potit, vlhnou nám ruce, vysychá v ústech. V horších případech se ozvou bolesti žaludku nebo střevní potíže. To vše vyvolává pocit nejistoty a strach, že neobstojíme.

Tréma na celý život?

Většina lidí se potýká s trémou celý život. Naštěstí ale existují způsoby, jak se jí zbavit nebo ji alespoň zmírnit.

Možnost 1. - meditace

Meditací získáte vnitřní klid a pocit vyrovnanosti. Jakmile ucítíte, že tréma pomalu přichází, zavřete oči a soustřeďte se pouze na svůj dech. Na nich nemyslete, jen pozorně vnímejte každý nádech a výdech. Vaše mysl se pročistí a bude lépe připravena na následující výkon. Meditaci můžete používat jako zbraň proti jakýmkoliv negativním emocím.

Možnost 1. - praxe

Nejlepší způsob jak se zbavit strachu, je postavit se mu čelem. Totéž platí v případě trémy. Zkuste se zpočátku vystavovat situacím, ze kterých máte jen malý strach a postupně přecházet k těm, které vyžadují větší kuráž.

Možnost 1. - psychologie

Pokuste se snížit význam události. Řekněte si, že pokud se vám výkon nepodaří, svět se přece nezboří.

Možnost 1. - bylinky

Z bylinek na trému zabírá Kozlík lékařský. Má podobné účinky jako sedativa. Uklidňuje, zmírňuje podráždění a nervové vypětí. Můžete jej koupit ve formě čaje, tinktury nebo jako tzv. Baldriánové kapky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22258 (zdravotnimagazin.cz#6686)


Přidat komentář